Ir al contenido

¿Imatá Bibliamanta creenki?

¿Imatá Bibliamanta creenki?

¿Niwajchu...

  • ... runaj yuyaynillan kasqanta?

  • ... llulla cuentolla kasqanta?

  • ... Diospa Palabran kasqanta?

 BIBLIAQA NIWANCHEJ

“Diosmanta tukuy Qhelqasqaqa paypa yuyaychasqan.” (2 Timoteo 3:16, Diosmanta Qhelqasqa.)

¿IMAYNATATAJ YANAPAWANCHEJ?

Tapuykunasninchejman sutʼita kutichiwanchej (Proverbios 2:1-5).

Sapa pʼunchay kausayninchejpi yanapawanchej (Salmo 119:105).

Aswan qhepapaj uj suyakuyta qowanchej (Romanos 15:4).

 ¿IMARAYKUTAJ BIBLIAJ NISQANPI ATIENEKUSUNMAN?

Imaraykuchus:

  • Mana churanakunchu. Bibliataqa tawa chunka runas jina qhelqarqanku, waranqa sojta pachaj wataspi. Chay qhelqajkuna wakillan rejsinakojtinkupis, Bibliapi uj yuyayllata qhelqarqanku, chayraykutaj Bibliaqa mana churanakunchu.

  • Qhelqajkunaqa pantasqasninkuta mana pakarqankuchu. Waj librosta qhelqajkunaqa, llajtanku atipachikusqanmanta, mana qhelqayta yachankuchu manaqa pakanku. Bibliata qhelqajkunatajrí cheqanta, pantasqasninkuta, llajtanku atipachikusqanta ima mana pakaspa qhelqarqanku (2 Crónicas 36:15, 16; Salmo 51:1-4).

  • Profeciasnenqa juntʼakunpuni. Bibliaqa, Babilonia urmachisqa kananta iskay pachaj watas ñaupajtaña willarqa (Isaías 13:17-22). Chantapis mana imaynatachus urmachisqa kanallantachu willarqa, manaqa pichus urmachinantapis (Isaías 45:1-3).

Bibliaj waj profeciasninpis juntʼakullarqataj. ¿Manachu chayta Diospa Palabranmanta suyasunman? (2 Pedro 1:20, 21.)

 ICHÁ TAPURIKUNKI

¿Imaynatá Diospa Palabran yanapawanman?

Kay tapuypa kutichiyninta tariwaj kay ISAÍAS 48:17, 18; 2 TIMOTEO 3:16, 17.