Ir al contenido

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

UJ WARMEQA, imillita kashaspa llakiyta kausakuspapis kusiy kausayta tarerqa. Uj phiña joventaj, politicaman manchay satʼisqa karqa, nitaj autoridadesta kasukojchu. Jinapis kunanqa llampʼu sonqo runa, Bibliamantataj runasman yachachin. Imaynatachus kausayninkuta cambiasqankuta paykunapuni willariwasun.

“Munakunawankuta munarqani” (INNA LEZHNINA)

NACEKUSQAN WATA: 1981

SUYUN: RUSIA

ÑAUPAJ KAUSAYNIN: WAWA KASHASPA LLAKIYTA KAUSAKORQA

ÑAUPAJ KAUSAYNIY: Tataywan mamaywanqa joqʼaritas karqanku, noqapis joqʼaritallataj nacekorqani. Sojta watitasniykama kusisqa kausakorqani. Chayllapi tataywan mamaywan divorciakorqanku. Juchʼuysitullaraj kajtiypis, mayta sonqoy nanawarqa. Imaraykuchus yacharqani niña khuska kausakunaykuta. Tatasniy divorciakusqankutawan, Tatayqa kuraj hermanoywan Troick llajtapi qhepakorqa, mamaytaj Cheliabinsk llajtaman pusakapuwarqa. Unayninman watejmanta casarakorqa. Jinapis padrastroyqa anchata tomaj, sapa kutitaj mamaytawan noqatawan maqawaj kayku.

1993 watapi, kuraj hermanoy mayupi ahogakuspa wañuporqa. Tatay, mamay, noqapis mayta phutikorqayku. Mamayqa machayman qokorqa, padrastroy jinataj maqayta qallariwarqa. Manaña jinata kausayta munarqanichu. Mayta munarqani pillapis munakunawanta. Chayrayku sonqochakuyta munaspa, ashkha iglesiasman rerqani. Jinapis ni mayqen allinchu rijchʼawarqa.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA: Treceyoj kashajtiy, colegiopi uj compañeray Bibliamanta parlariwarqa. Payqa Jehovaj testigon kasqa. Mayta gustawarqa Noemanta, Jobmantawan willariwasqan. Paykunaqa llakiypi kaspapis Diosta sirvikusqanku. Pisi tiemponman, testigoswan Bibliata estudiayta qallarerqani, reunionesninkumanpis rerqani.

Diospa Palabranpi ashkha imasta yachakorqani. Yachakorqani Diosninchej sutiyoj kasqanta, chaytaj sonqoyta wawayachiwarqa (Salmo 83:18). Chantapis Bibliaqa unayña willasqa, imaynachus ‘qhepa pʼunchaykunapi’ kausay kananta. Chaytaj maychus kajta juntʼakushan. Maytapuni chaymanta tʼukuni (2 Timoteo 3:1-5). Bibliapi yachakullarqanitaj wañusqas kausarimunankuta. Hermanoywan watejmanta tinkukapunayta yachakorqani. Chayqa maytapuni kusichiwarqa (Juan 5:28, 29).

Jinapis mamaywan padrastroywanqa, mana munarqankuchu testigoswan Bibliata estudianayta. Niña yachakunaypaj tukuy imata ruwarqanku. Pero Bibliapi yachakusqay mayta gustawasqanrayku, mana paykunata kasorqanichu.

Familiay churanakuwasqantaqa mana aguantayta atillarqanichu. Chayllapi sullkʼa hermanitoyñataj, mayupi ahogakuspa wañuporqa. Paywan khuska testigospa reunionesninkuman rej kani. Chayrayku maytapuni llakikorqani. Jinapis testigosqa mana sapayta saqerpariwarqankuchu. Paykunaqa sonqochawarqanku, munakuywantaj cuidawarqanku. Noqaqa wawamantapacha mayta munarqani ajina munasqa kayta. Chaypi repararqani paykunapuni cheqan religión kasqankuta. Chayrayku 1996 watapi testigo jina bautizakorqani.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY: Sojta watastaña Dmitriywan casarasqa kani. May kusisqataj qosaywan khuska San Petersburgo llajtamanta sucursalpi Jehovata sirvishayku. Kunanqa tatasniypis testigo kasqayrayku niña churanakuwankuchu.

May agradecesqapuni kashani Jehová Diosta rejsisqaymanta. Payta sirvisqayrayku kunanqa kusisqa kausakuni.

“Ashkha tapuykuna kapuwarqa” (RAUDEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ)

NACEKUSQAN WATA: 1959

SUYUN: CUBA

ÑAUPAJ KAUSAYNIN: AUTORIDADESTA MANA KASUKUYTA MUNAJCHU

ÑAUPAJ KAUSAYNIY: Habana llajtapi nacekorqani, Cuba suyupi. Wiñakorqani chaypeqa tukuy pobres karqanku. Runasqa imallamantapis maqanakoj kanku. Jovenyaspataj japoneses jina maqanakuyta yachakorqani, maytataj gustawarqa.

Mejor alumno kasqayrayku, tatasneyqa universidadman yaykunayta niwarqanku. Estudiashaspa repararqani suyuypi politicaqa mana allinchu kasqanta. Allinchakunanta munaspataj, autoridadespa contranta oqharikorqani. Uj kuti, universidadmanta compañeroywan uj policiata maqaykorqayku pistolanta suwanaykupaj. Casi umantapis phatacherqayku. Chayrayku carcelman apachikorqayku, jueztaj baleasqa wañuchisqa kanaykuta nerqa. Chaypacha 20 watitasniyojllaraj karqani, wañuy patapiñataj kasharqani.

Carcelpi kashaspa, sapallaypi ensayarqani wañuchishawajtinku mana manchachikuspa sayanaypaj. Jinapis kay tapuykunapi piensallarqanitaj: “¿Imaraykutaj kay mundopi justicia mana kanchu? ¿Kay jina llakiypi kausanapajpunichu nacekunchej?”, nispa.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA: Tiemponmanqa baleasqa wañunaykumanta, 30 watasta carcelpi wisqʼasqa kanaykuta niwarqayku. Ajina carcelpi kashajtiytaj, Jehovaj testigosninta rejserqani. Paykunaqa creenciasninkuraykulla wisqʼasqa kasqanku. Jinapis kʼachas karqanku, kusiywantaj aguantasharqanku. Qhasimanta wisqʼasqa kaspapis, mana phiñasqachu, nitaj llakisqachu kasharqanku. Chayqa mayta tʼukuchiwarqa.

Jehovaj testigosnenqa, yachachiwarqanku Jehová Dios sumaj kausayta qonawanchejta. Paykunaqa Bibliapi rikuchiwarqanku, kay jallpʼanchej uj paraisoman tukunanta, chaypitaj cheqan kausaylla kananta. Yachachillawarqankutaj kay jallpʼapi cheqan runaslla wiñaypaj kausakunankuta (Salmo 37:29).

Testigos yachachiwasqankoqa mayta gustawaj. Jinapis noqaqa ni imapi paykunaman rijchʼakorqanichu. Testigosqa mana politicaman satʼikunkuchu, nitaj pimanpis kutichikunkuchu. Ni jaykʼaj paykuna jina kayta atinayta yuyarqani. Chayrayku sapitallay Bibliata leenayta nikorqani. Pero leeyta tukuytawanqa, repararqani Jehovaj testigosnillan Bibliaman jina kausakusqankuta.

Bibliata estudiaspaqa reparakorqani kausayniyta cambianay kasqanta. Millayta parlasqayta qonqanay karqa. Cigarro pitaytapis saqepunay karqa, niñataj politicaman satʼikunaychu karqa. Mana atikullajtinpis, Jehovaj yanapayninwan pisimanta pisi cambiayta atillarqani.

Pero caracterniytaqa mana cambiayta atillarqanichu. Noqaqa imamantapis phiñarpakullaj kani. Kunankamapis Diosmanta mañakullanipuni phiñakuyniyta ñitʼiykukunaypaj. Bibliamanta wakin textos sumajta yanapawarqa. Ujqa karqa Proverbios 16:32, chaypi nin: “Pacienciayoj runaqa kallpasapa runamanta nisqaqa aswan sumaj. Mana phiñarpakoj runataj uj llajtata atipaj runamanta nisqaqa aswan sumaj”.

1991 watapi, carcelpi kashaspa uj barrilpi bautizakorqani. Watanmantaj wakin presosta kacharipuwarqayku. Españapi familiaresniyoj kajkunatataj chayman kachapuwarqayku. Españaman chayaytawanqa testigospa reunionesman riyta qallarerqani. Hermanosqa tukuy sonqo japʼikuwarqanku, unaymantañapis rejsiwankuman jina. Chantapis mayta yanapawarqanku mosoj kausayniyta qallarinaypaj.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY: Kunanqa kusisqa kausakuni. Chantapis señoraywan, warmi wawasniywan khuska Diosta sirvishani. Tukuy atisqaytataj runasman Bibliamanta yachachini. Wakin kutisqa wañuy patapi kasqaymanta yuyarikuni, maytataj Diosman agradecekuni payta rejsejta saqewasqanmanta. Mana kausakushallanichu, manaqa uj sumaj kausayta suyakushani. Mayta munashani kay jallpʼa kʼachitu paraisoman tukunanta. Chaypeqa cheqan kausaylla kanqa, ‘wañuypis manaña kanqachu’ (Apocalipsis 21:3, 4).

[Yuyarinapaj]

“Yachakorqani Diosninchej sutiyoj kasqanta, chaytaj sonqoyta wawayachiwarqa”.

[Dibujo/foto]

Qosaywan khuska mayta kusikuyku joqʼaritasman Bibliamanta yachachispa.