Ir al contenido

Ir al índice

Jesús unqusqasta jampin

Jesús unqusqasta jampin

 96 yachachiy

Jesús unqusqasta jampin

JESÚS tukuyniqpi unqusqasta thañichirqa. Chay ruwasqan tukuyniqpi uyarikurqa. Chayrayku, runaqa cojosta, ciegosta, suchusta, wak unqusqastapis, Jesusman aparqanku thañichinanpaq.

Kimsa wata kuraqña Juan Jesusta bautizasqanmanta. Jesustaq apostolesninman, Jerusaleman rinanta, chaypitaq wañuchinankuta, kawsarimunanta ima nirqa. Chaykamataq unqusqasta jampichkallarqapuni.

Juk kuti Jesusqa sábado pʼunchaypi yachachichkarqa. Judiosqa sábado pʼunchayta samarinankupaq tʼaqarqanku. Dibujomanta warmiqa 18 watataña kʼumpusqa kachkarqa, manataq chiqanyakuyta atirqachu. Jesústaq makinwan llukchiykuptin, ¡payqa thañikurqa!

Chay ruwasqanmanta sacerdotes phiñakurqanku. ‘Suqta pʼunchay tiyan llamkʼanapaqqa’, nispa runa ukhumanta sacerdote qhaparimurqa. ‘¡Chay pʼunchay imamantapis thañichikunapaq, mana sábado pʼunchaypiqa!’, nispa.

Chaywanpis Jesús jinata kutichirqa: ‘¡Saqra runas! Manachu qamkunaqa sábado pʼunchaypi, burroykichikta phaskaramuwaqchik yakuta ukyananpaq. Chayrayku, ¿manachu kay 18 watastaña unqusqa kaq warmita thañichikunan karqa?’, nispa. Kay kutichiywanqa chay saqra runasta pʼinqachirqa.

Chaymanta Jesús apostolesninwan Jerusalenman rirqa. Jericó llaqtap qayllanpi kachkaspa, iskay ciegoswan tinkurqa. Paykunaqa qhaparirqanku: ‘Jesús, yanapawayku’, nispa.

Jesús chay ciegosta waqyaspa, tapurqa: ‘¿Imata qamkunapaq ruwanayta munankichik?’, nispa. Paykunataq kutichirqanku: ‘Señor, ñawisniykuta kicharinawaykuta munayku’, nispa. Jesús ñawisninkuta llukchisqantawan, ¡rikuyta qallarirqanku! ¿Imarayku Jesús chay milagrosta ruwarqa? Runata munakusqanrayku, chantapis paypi iñiyniyuq kanankupaq ima. Jesús kamachimuptinqa, Jallpʼapi mana pipis unqunqachu.

Mateo 15:30, 31; Lucas 13:10-17; Mateo 20:29-34.