Ir al contenido

Ir al índice

Imaynatá Jesús yachachin

Imaynatá Jesús yachachin

 95 yachachiy

Imaynatá Jesús yachachin

JESÚS juk runata, runa masinta munakunanta nirqa. Paytaq tapurqa: ‘¿Pitaq runa masiyri?’, nispa. Jesusqa imatachus chay runa yuyasqanta yacharqa. Chay runapaqqa, paypa llaqtamanta chayri religioninmanta kaqkunalla runa masin kasqankuta yuyarqa. Chayrayku, Jesús yachachisqanta qhawarisunchik.

Wakin kutiqa Jesús runap kawsayninmanta parlaspa yachachirqa. Kunantaq, chayta ruwarqa. Juk judiomanta, juk samaritanomantawan parlarirqa. Judioswan samaritanoswan chiqninakusqankuta yachanchikña. Chayrayku ajinata qallarirqa:

Juk pʼunchay juk judío Jericó urqumanta uraqachkarqa. Chayllapi suwas tukuy qullqinta qhichuspa, parti wañusqata saqinankukama maqaykurqanku.

Chaymanta juk sacerdote judío chayniqta richkarqa. Maqasqa runata rikuytawan, ¿yanaparqachu? Mana, karunchakuspa ñanninta ripullarqapuni. Chanta, juk religioso runa rikhurirqa, levita karqa. Chay maqasqa runata rikuspa, ¿sayarirqachu? Mana, mana chay runata yanaparqachu, ripullarqa. Dibujitupi, sacerdoteta, chay levitatapis ñanta uraykuspa ripuchkaqta, ¿rikunkichu?

Chantapis, maqasqa runawan kaqta, ¿rikunkichu? Payqa juk samaritano karqa. Judiotataq yanapachkarqa. Payqa chay maqasqa runata jampiytawan, samarinanpaq, thañikunanpaq ima juk wasiman aparqa.

Kay runasmanta parlayta tukuytawan, Jesusqa chay tapuriq runaman nirqa: ‘Kunanqa, ¿mayqintaq chay kimsantinmanta, chay maqasqa runapta runa masin karqa? ¿Sacerdotechu, levitachu, chayri chay samaritanochu?’, nispa.

Chay runataq kutichirqa: ‘Samaritano kaq. Payqa maqasqa runata yanaparqa’, nispa.

Jesustaq nirqa: ‘Kusata yuyanki. Chayrayku, qampis chay runajina wak runakunata yanapaq riy’, nispa.

¿Manachu Jesús yachachisqan sumaq karqa? Ñuqanchikqa Bibliata ñawirispa Jesusmanta mayta yachakusunman, ¿ichari?

Lucas 10:25-37.