Tonga suyupi predicashanku

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ TANTAKUYPAJ Mayo de 2018

Predicanapaj

Imatachus Diosninchej tumpamantawan qowasun, chaymanta predicanapaj.

BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA

Kʼaspiyki lijrarisqa qhepayta jamullaypuni

¿Imaraykutaj mana saykʼuspa Diosmanta mañakuna tiyan, Bibliata sapallanchejpi estudiana tiyan, runasman Diosmanta yachachimuna tiyan, reunionesmantaj mana faltakunachu tiyan?

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ

Wawasninchejta Cristoj qhepanta rinankupaj yanapana

¿Imaynatá tatas wawasninkuta yanapankuman, Jesús jina ruwanankupaj, Jehovaman kausayninkuta jaywanankupaj, bautizakunankupaj ima?

BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA

Jesús atiyninta rikuchisqanqa creeyninchejta kallpachan

Apóstol Pedroqa Jesús uj jina rijchʼayniyojman tukusqanta mana qonqakorqachu. Bibliaj nisqasnin juntʼakusqan, ¿creeyninchejta kallpachanchu?

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ

“Diospa ujchasqantaqa”

Cristiano qhariwarmisqa casarakushaspa imatachus ninakusqankuta jatunpaj qhawanku. Problemasninku kajtintaj, Bibliaj nisqanman jina allinchanku.

BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA

Aswan ashkhata churaykorqa

Wajcha viuda iskay qolqesitusllata churasqanmanta, ¿imastá yachakusunman?

BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA

Ama runata manchachikunachu

¿Imaraykutaj apóstoles runata manchachikuypi urmarqanku? Jesús kausarimusqanmanta qhepaman, apostolesqa qhatiykachasqa kaspapis mana manchachikuspa Diosmanta willarqanku. ¿Imataj paykunata yanaparqa?

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ

Jehová kallpachasonqa

Escuelapi chayri colegiopi kashanki chayqa, ichapis predicayta chayri Jehovaj testigon kasqaykita niyta manchachikunki. ¿Imatá ruwawaj Jehovamanta mana manchachikuspa parlanaykipaj?