Uj qhariwarmi tabletankupi estudiashanku

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ TANTAKUYPAJ Mayo de 2016

Publicacioneswan willanapaj

Torremanta Qhawaj revistawan chantá Yachachin librowan willanapaj. Chay yuyaychaykunaman jina willanaykipaj wakichikuy.

BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA

Jehovaqa munan wajkunapaj mañapunanchejta

Jehovaqa munarqa Job mañapunanta kinsa sajra kausaqesninpaj. ¿Imaynatá Job creeyninrayku, aguantasqanraykutaj bendecisqa karqa? (Job 38-42).

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ

¿JW Library nisqa programata rejsinkiñachu?

¿Imaynatá JW Library nisqa programata uraqachisunman? ¿Imaynatá yanapawasunman tantakuykunapi, willaypi ima?

BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA

Jehovawan allinpi kanapajqa, Wawan Jesusta jatunchana

Jesús atiyniyoj kasqanta naciones qhesachanankuta profetizakorqaña. ¿Imaraykutaj Diospa ajllasqan Jesucristota jatunchananchej tiyan? (Salmo 2).

BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA

¿Pitaj Jehovaj wasinpi tiyakuyta atinman?

Salmo 15 nin Jehovaj amigon kanapaj imatachus ruwanata.

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ

¿Imaspitaj JW Library nisqa programa yanapawasunman?

JW Library nisqa programaqa estudianapaj, tantakuypi, willanapaj ima yanapawasunman.

BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA

Mesiasmanta parlasqan profecías

¿Imaynatá 22 salmopi nisqan profecía, Jesuspi juntʼakorqa?

BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA

Jehovamanta kallpata mañakuna

¿Imataj yanapawasunman David jina mana manchachikunapaj? (Salmo 27).