Albania suyupi Jehovaj testigosnin Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj tantakuyman invitashanku.

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ TANTAKUYPAJ Marzo de 2017

Publicacioneswan willanapaj

Torremanta Qhawaj revistawan chantá ¿Imataj Diospa reinonrí? tratadowan willanapaj. Chay yuyaychaykunaman jina willanaykipaj wakichikuy.

BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA

“Noqaqa qanwan kasaj waqaychanasuypaj”

Jehová Jeremiasta profetata jina ajllashajtin, payqa mana chay kamachiypaj jinachu kasqanta yuyarqa. ¿Imaynatá Jehová kallpacharqa?

BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA

Israelitasqa Jehovata manaña kasukorqankuchu

Israelitasqa yuyarqanku uywa wañuchisqa qʼolachinasta jaywasqankurayku Dios perdonananta. Jeremiasqa mana manchachikuspa, juchankumanta, puraj uyas kasqankumanta ima juchacharqa.

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ

Imaynatá yachachisunman ¿Pikunataj Jehovaj munayninta ruwashanku? nisqa folletowan

Kay folletota Bibliamanta yachakojwan leeriwajchej, jinamanta Bibliamanta yachakoj astawan Jehovaj testigosninta rejsinanpaj, imastachus ruwasqankuta imaynasmantatajchus.

BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA

Runastaqa Jehovaj yanapaynillanwan allin riwasunman

Ñaupa tiempopi, Jehovaj yanapayninta maskʼajkunaqa kusisqa kausakorqanku.

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ

¿Imaynatá Diosta uyariy folletowan yachachisunman?

Mana leeyta yachajkunaman Bibliamanta yachachina dibujoswan, textoswantaj.

BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA

Israelitasqa Jehovamanta qonqakaporqanku

¿Imatá Jehová rikuchiyta munarqa Jeremiasta 500 kilometrosta Éufrates mayuman viajananta, chaypitaj linomanta awasqa chumpita pakamunanta nispa?

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ

Familiaykita yanapay Jehovamanta mana qonqakapunanpaj

Tatasqa familiankuta yanapankuman Jehovamanta mana qonqapunankupaj familiapi Diosta yupaychayta mana saqespa. ¿Imaynatá chʼampaykunata atipankuman?