Ir al contenido

Ir al índice

Publicacioneswan willanapaj

Publicacioneswan willanapaj

TORREMANTA QHAWAJ

Tapuy: ¿Kayta maykʼajllapis uyarerqankichu?

Texto: Jn 3:16

Publicación: Kay revista sutʼinchashan Jesucristo wañusqan imapichus yanapawasqanchejta.

TORREMANTA QHAWAJ (página 16)

Tapuy: Runasqa kay tapuyman ajinata kutichinku. [Ñaupaj kaj tapuyta leey, kinsantin kutichiykunastawan]. ¿Ima ninkitaj?

Texto: Mt 4:1-4

Publicación: Kuraj Supayqa Jesuswan parlarqa, Diosta mana kasukunanpajtaj urmachiyta munarqa. Satanasqa mana sonqonchejpi sajra kajllachu. ¿Imatawantaj Biblia Satanasmanta nin? Kay yachaqana chaymanta astawan sutʼinchashan.

JESUSPA WAÑUYNINTA YUYARINAPAJ TANTAKUYPAJ INVITACIÓN

Publicación: Uj sumaj tantakuyman jamurinaykita munayman. [Invitacionta jayway]. Kay 23 de marzota Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj, Jallpʼantinpi uj sumaj tantakuy kanqa. Chaypitaj Jesuspa wañuynin imaynatachus yanapawasqanchejta Bibliawan sutʼinchakonqa. Kay invitacionpi nishan maypichus, ima horachus kananta. Suyasqayku.

IMAYNATACHUS WILLANAYKITA QHELQAY

Ima tapuywanchus, ima publicacionwanchus, ima textowanchus willanaykipaj ñaupaj yuyaychaykunaman jina ruwanaykipaj qhelqakuy.