Ir al contenido

Ir al índice

 BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA | HECHOS 25, 26

Pabloqa César juzgananta mañakorqa, rey Agripamantaj predicarqa

Pabloqa César juzgananta mañakorqa, rey Agripamantaj predicarqa

25:11; 26:1-3, 28

“Kamachejkunaman, reyesman ima” apasqa kajtinchej, ama llakikunachu imatachus ninanchejmanta. Jinapis wakichisqapuni kananchej tiyan, pillapis creeyninchejmanta tapuwajtinchej kutichinanchejpaj (Mt 10:18-20; 1Pe 3:15). Enemigosninchej leyesta qʼewispa mana willajta saqewajtinchej, ¿imaynatá Pablo jina ruwasunman? (Sl 94:20).

  • Predicananchejpaj derechosninchejta valechinapaj autoridadesman rinchej (Hch 25:11).

  • Autoridadesman respetowan parlana (Hch 26:2, 3).

  • Atikojtenqa parlarisunman, imaynatachus Biblia yanapawasqanchejmanta, imaynatachus waj runasta yanapasqanmanta ima (Hch 26:11-20).