Ir al contenido

Ir al índice

Publicacioneswan willanapaj

Publicacioneswan willanapaj

¡DESPERTAD!

Tapuy: Ni pi onqoyta munanchejchu. ¿Imatá ruwasunman mana onqoywan chimpachikunapaj?

Texto: Pr 22:3

Publicación: Kay revista parlashan mana onqoykunawan chimpachikunapaj imastachus ruwananchejmanta.

CHEQA KAJTA YACHACHINA

Tapuy: ¿Dioschu juchayoj ñakʼariy kananpaj?

Texto: Job 34:10

Cheqa kaj yachachiy: Ñakʼariy kananpajqa mana Dioschu juchayoj. Astawanqa Kuraj Supay juchayoj, wakin kutitaj ñakʼarinchej mana allinta ajllasqanchejrayku, wakin kutitajrí mana yachanchejchu maypichus ima ratochus imallapis kananta. Ñakʼarejtinchejqa Dios qayllanchejpi kashan yanapanawanchejpaj. Payqa mayta llakikuwanchej.

¿IMARAYKUTAJ BIBLIAMANTA YACHAKUNA? (Video)

Tapuy: ¿Dioschu kay pachata kamachishanman? [Kutichinanta suyariy]. Biblia nisqanqa ichá tʼukurichisonqa. Kay videotaj chayta rikuchishan. [Videota rikuchiy].

Publicación: Kay libroj 11 yachaqananpi sutʼinchashan imaraykuchus Dios ñakʼariy kananta saqesqanta, imatachus chayta chinkachinanpaj ruwananmantapis. [Yachachin librota saqey].

IMAYNATACHUS WILLANAYKITA QHELQAY

Ima tapuywanchus, ima publicacionwanchus, ima textowanchus willanaykipaj ñaupaj yuyaychaykunaman jina ruwanaykipaj qhelqakuy.