Tito 3:1-15

  • Autoridadesta kasukuna (1-3)

  • Allin imasta ruwanapaj wakichisqa kana (4-8)

  • Qhasi manakaj chʼajwasta, llulla yachachiykunata ima qhesachana (9-11)

  • Pabloqa Titoman kamachiykunata qon, napaykun ima (12-15)

3  Hermanosta yuyarichillaypuni kamachejkunata kasukunankuta, jinallataj autoridadestapis.+ Chantapis tukuy ima allin kajta ruwanankupaj wakichisqas kachunku.  Amataj pipajpis sajrata rimachunkuchu, nitaj chʼajwasta maskʼaj runaschu kachunku. Amallataj nisqankutapuni valechiyta munajkunachu kachunku,+ tukuy runaswantaj llampʼu sonqoyojpuni kachunku.+  Noqanchejpis unayqa mana yuyayniyoj karqanchej, mana kasukojkuna, runaspis chʼaukiyawaj* kanchej. Chantapis tukuy laya* munapayaypa esclavon karqanchej, millay munaynillanchejtataj ruwayta munaj kanchej. Kausarqanchej sajra imasta ruwaspa, envidiakuspataj. Chantapis sajra runas karqanchej, purajmantataj chejninakoj kanchej.  Chaywanpis Salvawajninchej Diosqa, kʼacha kayninta,+ munakuyninta ima runasman rikucherqa.  Manataj cheqan imasta ruwasqanchejraykuchu salvawarqanchej,+ manaqa khuyakuyninrayku.+ Payqa mosoj kausaypaj llimphuchawarqanchej,+ espíritu santonwantaj mosojyachiwarqanchej.+ Chayta ruwaspataj salvawarqanchej.  Payqa chay espirituta mana michʼakuspa* qowarqanchej, Salvawajninchej Jesucristonejta.+  Payqa chayta ruwarqa wiñay kausayta herenciata jina+ japʼiyta suyakunanchejpaj,+ mayqentachus pay qonawanchejta nerqa chayta. Chaytataj jatun khuyakuyninnejta japʼiyta atinchej,+ chay jatun khuyakuynejtamin payqa cheqan runaspaj qhawawanchej.  Chay palabrasqa atienekunapaj jinapuni. Munanitaj kutin kutita chay imasmanta parlanaykita. Ajinamanta Diospi creejkunaj yuyayninkoqa allin imasta ruwayllapipuni kananpaj. Chay imasqa sumajpuni, runastataj yanapan.  Chaywanpis ama satʼikuychu qhasi manakaj chʼajwasman, nitaj discutiychu ñaupa tataspa sutisninku qhelqakusqanmanta, amallataj satʼikuychu siminakuykunaman, nitaj Leymanta chʼajwasman. Chay imasqa qhasi manakajlla kanku, nitaj imapipis yanapakunchu.+ 10  Sichus pillapis llulla yachachiykunata yachachishan chayqa,*+ iskay kutikama payta kʼamiy.+ Mana kasukojtintaj, amaña paywan khuskachakuychu.+ 11  Imaraykuchus qanqa yachanki, chay runa cheqan ñanmanta wistʼuykapusqanta, juchallishasqantataj. Kikin juchantaj payta juchachan. 12  Artemasta chayri Tiquicota+ kachamusojtiy, tukuy atisqaykita ruway Nicópolis llajtaman jamuspa waturikunawaykipaj. Imaraykuchus chaypi chiri tiempota pasasaj. 13  Leymanta sumajta yachaj Zenasman, Apolosman ima, tukuy ima necesitasqankuta jaywariy, ama imapis paykunata ñanpi pisinanpaj.+ 14  Hermanosninchejpis allin imasta ruwayta yachachunku, wajkuna pisichikushajtinku yanaparinankupaj.+ Ajinamanta allin imasta ruwanqanku.+ 15  Noqawan tukuy kajkuna napaykamusunku. Qanpis napaykapullawaytaj munakuwayku chay hermanosta, pikunachus creeypi hermanosninchej kanku chaykunata. Diospa jatun khuyakuynin tukuy qankunawan kachun.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “engañawaj”.
Chayri “tukuy rijchʼaj”.
Chayri “ashkhata”.
Chayri “sectasta rikhurichiyta munan chayqa”.