Tito 2:1-15

  • Jovenespaj, kurajkunapaj ima sumaj yachachiykuna (1-15)

    • Diospa munayninpa contranpi kaj imasta qhesachana (12)

    • Allin kajta tukuy sonqo ruwana (14)

2  Chaywanpis qanqa, cheqa yachachiyman jinallapuni parlay.+  Kuraj runasqa kachunku: munayninkuwan mana atipachikojkuna, allinpaj qhawasqas, allin yuyayniyoj, creeypi sinchʼi sayasqas, munakuywan juntʼasqas, may sumaj sayasqastaj.  Jinallataj kuraj warmispis, Dios jatunchasqa kananpaj jina kausakuchunku. Amataj qhasimanta tumpajkuna kachunkuchu, nitaj vinota ujyayman yachasqachu kachunku. Astawanqa allin kajta yachachejkuna kachunku.  Ajinamanta sipas warmista yuyaychayta atenqanku,* sapa ujpis qosankuta, wawasninkuta ima munakunankupaj.  Sipas warmista yuyaychayta atillanqankutaj allin yuyayniyoj, llimphu kausayniyoj, wasinkupi ruwanasninkuta allinta juntʼajkuna kanankupaj, jinallataj kʼachas kanankupaj, qosankuta kasukojkuna kanankupaj.+ Ajinamanta ama pipis Diospa palabranmanta sajrata rimananpaj.  Ajinallatataj qanpis yuyaychallaypuni jovenesllaraj kanku chay qharista, paykunapis allin yuyayniyoj kanankupaj.+  Qanpis tukuy imapi allin kajta ruway, wajkuna qanmanta yachakunankupaj jina. Allin imastataj maychus kajta yachachiy.*+  Parlasqaykeqa allin kachun, mana juchachanataj.+ Ajinamanta churanakojkunaqa, mana ima sajratapis contranchejpi niyta atenqankuchu, pʼenqaypitaj rikhurenqanku.+  Esclavosqa patronesninkuta tukuy imapi kasukuchunku.+ Paykunata kusichinankupaj kallpachakuchunku, amataj siminakuchunkuchu. 10  Amallataj patronninkumanta imatapis suwachunkuchu.+ Astawanqa tukuy imapi atienekunapaj jina kachunku. Ajinamanta Salvawajninchej Diospa yachachiyninta tukuy imapi jatunpaj qhawachinankupaj.+ 11  Diosqa jatun khuyakuyninta sutʼita rikuchin. Chaytaj tukuy laya* runasta salvacionman pusan.+ 12  Chay khuyakoyqa qhesachayta yachachiwanchej, Diospa munayninpa contranpi kaj imasta, kay mundoj sajra imasninta munapayayta ima.+ Chantá yachachillawanchejtaj, kay tiempopi* allin yuyaywan kausananchejta, cheqan kajta ruwaspa, Diosta yupaychaspataj.+ 13  Chaykamataj suyakunallapuni+ chay sumaj suyakuy juntʼakunanta, jinallataj Tukuy Atiyniyoj Dios, Salvawajninchej Jesucristopis jatun kʼanchayninkuta rikuchinankuta. 14  Cristomin noqanchejrayku kausayninta qorqa.+ Ajinamanta tukuy laya sajra imasta ruwaymanta librawarqanchej.*+ Llimphuchawarqanchejtaj paypa tʼaqasqa llajtan kananchejpaj, allin kajtataj tukuy sonqo ruwananchejpaj.+ 15  Kamachinapaj atiyta japʼisqaykiman jina chay imasta parlallaypuni, yuyaychay,* juchata reparachiy.+ Ama saqeychu pipis pisipaj qhawasunanta.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “yuyayninkuman kutirichenqanku”, “yachachenqanku”.
Ichá nillanmantaj “llimphu sonqowan yachachiy”.
Chayri “tukuy rijchʼaj”.
Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “preciowan kacharichiwarqanchej”.
Chayri “kallpachay”.