Tito 1:1-16

  • Pabloj napaykuynin (1-4)

  • Titoqa Cretapi ancianosta churanan tiyan (5-9)

  • Kʼullu runasta kʼaminamanta (10-16)

1  Noqa Pabloqa Diospa kamachin kani, Jesucristoj apostolnintaj. Creeyniy, apóstol jina llankʼasqaypis, Diospa ajllasqasninpa creeyninkuman jina kashan, cheqa kajta allinta rejsisqayman jinataj. Chaytaj Diosta tukuy sonqo yupaychayman jina kashan.  Chay imasqa wiñay kausayta suyakuypi sayachisqa kashan.+ Mana jaykʼaj llullakoj Diostaj,+ may unaymantaña chay kausayta qonanta nerqa.  Payqa maychus tiemponpi chay nisqanta rejsicherqa, sumaj willaykunanejta. Chay ruwaytaj noqaman qosqa karqa,+ Salvawajninchej Diospa kamachisqanman jina.  Tito, kay cartata qhelqamuyki, qanqa creeypi waway jinapuni kanki. Qanpaj jatun khuyakuy, sonqo tiyaykuytaj kachun Tata Diosmanta, Salvawajninchej Cristo Jesusmantawan.  Qanta Cretapi saqerqayki, imaschus cheqanchanaraj kashan chayta cheqanchanaykipaj. Jinallataj sapa llajtapi ancianosta churanaykipaj, kamachisusqayman jina.  Ancianoqa mana juchachana kanan tiyan, uj warmiyojlla. Creyente wawasninpis mana juchachanas kananku tiyan, ni millay kausaymanta, nitaj mana kasukoj kaymantapis.+  Ancianoqa Diospa mayordomon kasqanrayku, mana juchachana kanan tiyan, chantapis mana kʼullu* runachu kanan tiyan,+ nitaj usqhayllata phiñarparikojchu,+ nitaj machaj runachu, nitaj wajkunata maqaj* runachu, nitaj payllapaj imatapis munapayaj runachu.  Astawanqa kanan tiyan: wasinman wajyarikuyta yachaj,+ allin kajta munakoj, allin yuyayniyoj,+ cheqan kajta ruwaj, Diosta mana wasanchaj,+ munayninwan mana atipachikoj ima.+  Chantapis yachachishaspaqa, cheqa kaj palabramanta* chʼipakunan tiyan.+ Ajinamanta cheqa yachachiywan kallpachananpaj,*+ churanakojkunatapis pantasqankuta reparachinanpaj.+ 10  Imaraykuchus ashkha kʼullu runas tiyan, qhasi manakaj imasta parlajkuna, chʼaukiyajkuna* ima. Paykunamanta wakintaj circuncidachikunapuni* kasqanta ninku.+ 11  Chay runaspa siminkuta wisqʼana tiyan. Imaraykuchus mana yachachinanku imasta yachachispa, wakin familiasta urmachishanku. Chaytataj ruwanku, paykunallapaj imatapis munasqankurayku. 12  Paykuna ukhumanta ujnin profetankupis* nerqa: “Cretamanta runasqa llullaspuni kanku, sajra phiña animales, mikhunawan mana sajsayta atej qhella runas”, nispa. 13  Chay nisqantaj jinapuni. Chayrayku paykunata* sinchʼita kʼamiy, creeypi sumaj sayasqa kanankupaj. 14  Nillaytaj judiospa llulla cuentosninkuta ama uyarinankuta, nillataj cheqa kajmanta wistʼuykoj runaspa kamachiykunasninkutapis. 15  Llimphu runaspajqa tukuy ima llimphu.+ Chʼichichasqa, mana creeyniyoj runaspajtajrí, mana imapis llimphuchu. Imaraykuchus yuyayninku, sonqonkupis chʼichichasqa kashan.+ 16  Paykunaqa tukuypa ñaupaqenpi Diosta rejsisqankuta ninku, jinapis ruwasqasninkuwanqa mana payta valechinkuchu.+ Imaraykuchus millay runas kanku, mana kasukojkuna, nitaj ima allin kajtapis ruwanankupaj jinachu kanku.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “terco”.
Chayri “nitaj wajkunaj sonqonkuta nanachej”.
Chayri “yuyaychananpaj”.
Chayri “cheqa willaymanta”.
Chayri “engañajkuna”.
Circunciday niyta munan qharejpa jispʼananpa puntanmanta qaritanta khuchurpariy. Glosariopi circuncisión nisqata leeriy.
Glosariopi profeta nisqata leeriy.
Kaypeqa parlashan, Creta congregacionespi cheqa yachachiyman churanakojkunamanta.