Santiago 5:1-20

  • Qhapajkunapaj kʼamiy (1-6)

  • Diosqa bendecin pacienciawan aguantajkunata (7-11)

  • “Arí” nisqaykichejqa arí kachun (12)

  • Creespa mañakoyqa manchay atiyniyoj (13-18)

  • Juchallikojkunata kutinpunankupaj yanapana tiyan (19, 20)

5  Uyariychej qhapajkuna: Jamusonqachej chay llakiykunamantaqa sonqo nanayta waqaychej.+  Qhapaj kapuyniykichejqa ismuykun, ropaykichejtataj thuta kʼutuykun.+  Qoriykichejpis qolqe metalniykichejpis sarruykun. Chay sarruykusqantaj* contraykichejpi testigo kanqa, aychaykichejtataj mikhukaponqa. Imastachus tantasqaykichejqa, qhepa pʼunchaykunapaj nina jina kanqa.+  ¡Qhawariychej! Chajraykichejpi cosechajkunaqa, mana pagapusqaykichejrayku waqaspa qhaparikushallankupuni. Qhaparikuspa yanapata mañakusqankutaj, angelesta kamachej Jehová* Diospa ninrisninkama chayan.+  Qankunaqa kay jallpʼapi tukuy ima patapi kausankichej, tukuy ima munapayasqaykichejtataj ruwankichej. Sonqoykichejqa uywas jina ñakʼana* pʼunchaypaj wirayashanku.+  Cheqan runata juchachankichej, wañuchinkichejtaj. ¿Manachu payqa contraykichejpi oqharikushan?  Chayrayku hermanos, pacienciakuychej Señorpa kutimunan tiempokama.*+ ¡Qhawariychej! Chajra runaqa, jallpʼaj sumaj poqoyninta pacienciawan suyakushallanpuni, ñaupaj paras, qhepa paras chayamunankama.+  Qankunapis pacienciakuychej,+ sonqoykichejtataj kallpachaychej, Señorpa kutimunan tiempo* qayllaykamusqanrayku.+  Hermanos, ama ujkuna ujkunamanta quejanakuychejchu,* ama juzgasqa kanaykichejpaj.+ ¡Qhawariychej! Juezqa punkupiña kashan. 10  Hermanos, Jehová* Diospa sutinpi parlarqanku chay profetas jina* kaychej.+ Paykunaqa tukuy imaymanamanta ñakʼarerqanku,+ pacienciawantaj aguantarqanku.+ 11  Pikunachus aguantarqanku chaykunata, kusisqas* kasqankuta ninchej.+ Qankunaqa Job ñakʼariykunata aguantasqanmanta uyarerqankichej,+ yachankichejtaj Jehová* Dios payta bendecisqanta.+ Chayrayku yachankichej Jehová* Diosqa manchay munakuyniyoj, khuyakuyniyojtaj kasqanta.+ 12  Hermanosníy, amañapuni juraychejchu, ni cielorayku, nitaj jallpʼaraykupis, amataj waj juramentotapis ruwaychejchu. Astawanpis “arí” nisqaykichejqa, arí kachun, “mana” nisqaykichejpis, mana kachun.+ Ajinamanta ama juzgasqa kanaykichejpaj. 13  Qankuna ukhupi, ¿pillapis sufrishanchu? Diosmanta mañakullachunpuni.+ ¿Pillapis kusisqachu kashan? Salmosta takichun.+ 14  Qankuna ukhupi, ¿pillapis onqosqachu kashan? Congregacionmanta* ancianosta wajyakuchun.+ Paykunataj Diosmanta mañapuchunku, Jehová* Diospa sutinpi aceitewan jawiykuspa.+ 15  Creespa mañakoyqa chay onqosqata* sanoyachenqa, Jehová* Diostaj payta sayarichenqa. Sichus juchallikorqa chaypis, perdonasqa kanqa. 16  Chayrayku juchasniykichejta purajmanta willanakuychej.+ Ujkuna ujkunapajtaj Diosmanta mañapuychej, sanoyachisqa kanaykichejpaj. Cheqan runaj mañakuynenqa manchay atiyniyoj.+ 17  Eliasqa noqanchej jina runalla karqa. Jinapis mana parananpaj Diosmanta mayta mañakojtin, kinsa wata sojta killayojta chay jallpʼapi mana pararqachu.+ 18  Chantá ujtawan Diosmanta mañakojtin, cielomanta paramorqa, jallpʼataj poqorqa.+ 19  Hermanosníy, qankuna ukhupi pillatapis cheqa kajmanta pantaykuchejtinku, wajtaj kutirichimojtin 20  kayta yachaychej: Chay juchallikojta pantasqa ñanninmanta kutirichimojqa,+ wañuymanta payta salvanqa, ashkha juchastataj pʼampanqa.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “qorwariyaykusqantaj”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Ñakʼay: waj lugarespi ninku degollay, wañuchiy.
Glosariopi Jesuspa kutimunan tiempo nisqata leeriy.
Glosariopi Jesuspa kutimunan tiempo nisqata leeriy.
Chayri “thutuychejchu”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Glosariopi profeta nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “bendecisqas”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Glosariopi congregación nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “saykʼusqata”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.