Santiago 2:1-26

  • Wakillanta allinpaj qhawayqa jucha (1-13)

    • Reypa leynenqa munakuy (8)

  • Mana ruwasqasniyoj creeyqa wañusqa kashan (14-26)

    • Demoniosqa creenku, manchariywantaj kharkatitinku (19)

    • Abrahanqa Jehová Diospa amigon nisqa karqa (23)

2  Hermanosníy, jatunchasqa Señorninchej Jesucristopi creespañapis, ¿imaynatataj wakillanta allinpaj qhawankichej, wakintataj pisipajri?+  Sichus iskay runas tantakuyniykichejman yaykumunkuman. Ujqa dedosninpi qori anillosniyoj, sumaj ropayojtaj. Ujnintajrí wajcha, chʼichi ropayojtaj.  Qankunatajrí sumaj ropayoj runata aswan allinpaj qhawaspa ninkichej: “Kaypi tiyarikuy, kay sumaj lugarpi”, nispa. Wajchatarí ninkichej: “Sayasqalla qhepakuy” chayri “kay pampapi chukuy”, nispa.+  Chayta ruwaspaqa, ¿manachu wakillanta allinpaj qhawashankichej, wakintataj mana?+ ¿Manachu sajra juezkunaman tukushankichej?+  Munasqa hermanosníy, uyariychej: ¿Manachu Diosqa ajllarqa kay mundoj qhawayninpi wajcha kajkunata, creeypi qhapaj kanankupaj?+ Arí, Diosqa paykunata ajllarqa Gobiernonta herenciata jina japʼinankupaj, mayqentachus payta munakojkunaman qonanta nerqa chayta.+  Qankunatajrí wajchasta pʼenqaypi rikhurichinkichej. ¿Manachu qhapaj runasllataj llakichisunkichej,+ juzgadosmantaj qhatatasunkichej?  ¿Manachu paykunaqa sajrata rimanku japʼerqankichej chay may sumaj sutipaj?  Diosmanta Qhelqasqapi nisqanman jina, reypa kamachisqan leyqa kay jina: “Runa masiykita munakunayki tiyan qan kikiykita jina”.+ Chay leyta juntʼaspaqa may sumajta ruwashankichej.  Sitajchus wakillanta allinpaj qhawashankichej chayqa,+ juchallikushankichej. Chay leytaj sutʼiman orqhon juchayoj kasqaykichejta.+ 10  Sichus pipis tukuynin Leyta juntʼashaspa, ujnin kamachiyninta juntʼayllapi pantan chayqa, tukuynin Leypa contranpi juchallikun.+ 11  Pichus “ama qhenchachakunkichu”+ nejqa, kaytapis nillarqataj: “Ama runata wañuchinkichu”,+ nispa. Mana qhenchachakuspapis runata wañuchinki chayqa, leyta pʼakisqaykimanta juchayoj kanki. 12  Qankunaqa kacharichisqa llajta kankichej, qankunapaj churasqa kashan chay leyman jinataj juzgasqa kankichej. Chayrayku chayman jinallapuni kausakuychej, parlaychejtaj.+ 13  Wajkunata mana khuyakojqa, juzgasqa kashaspa manallataj khuyasqachu kanqa.+ Khuyakoyqa juiciota atipan. 14  Hermanosníy, sichus pipis creesqanta nin, manataj ruwasqasninwan rikuchinchu chayqa, ¿ima allintaj kanmanri?+ Chay creesqanqa mana salvayta atinchu, ¿icharí?+ 15  Uj hermano chayri uj hermana ropamanta pisisqa kanman,* mikhunatapis sapa pʼunchay pisichikunman. 16  Ujniykichejtaj ninman: “Allillanta rerqapuy. Chirimanta qʼoñikamuy, allinta mikhukamuy”, nispa, manataj cuerponpaj necesitasqanta qonmanchu chayqa, ¿ima allintaj kanmanri?+ 17  Ajinallataj creeywanpis, manachus ruwaykunapi sutʼi yachakun chayqa, wañusqa kashan.+ 18  Chaywanpis pillapis ninman: “Qanqa creeyniyoj kanki, noqataj ruwasqasniyoj kani. Rikuchiway mana ruwasqasniyoj creeyniykita, noqataj creesqayta ruwasqasniywan rikuchisqayki”, nispa. 19  Qanqa creenki uj Dioslla kasqanta, ¿icharí? Sumajta ruwanki. Chaywanpis demoniospis creellankutaj, manchariywantaj kharkatitinku.+ 20  Tʼuru uma, ¿manachu reparanki mana ruwasqasniyoj creeyqa qhasi manakajlla kasqanta? 21  ¿Manachu tatanchej Abrahanqa ruwasqasninrayku cheqan runapaj qhawasqa karqa, wawan Isaacta jaywananpaj altarman* churasqantawan?+ 22  Reparanki jina, creeynenqa ruwasqasninpi rikukorqa. Chay creeynintaj ruwasqasninnejta juntʼasqa karqa.+ 23  Ajinapi Diosmanta kay Qhelqasqa juntʼakorqa: “Abrahanqa Jehová* Diospi creerqa. Chayraykutaj cheqan runapaj qhawasqa karqa”.+ Payqa Jehová* Diospa amigon nisqa karqa.+ 24  Reparankichej jina, uj runaqa ruwasqasninrayku cheqan runapaj qhawasqa, manataj creesqanraykullachu. 25  ¿Manachu khuchi warmi* Rahabpis ruwasqasninrayku cheqanpaj qhawasqa karqa? Payqa kachasqa runasta wasinman wajyarikorqa, waj ñantataj paykunata kachaporqa.+ 26  Imaynatachus mana samayniyoj cuerpoqa wañusqa kashan,+ ajinallatataj mana ruwasqasniyoj creeypis wañusqa kashan.+

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “qʼalalla kashanman”.
Glosariopi altar nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Khuchi warmi nispaqa parlashan qhariswan puñuykoj warmimanta, astawanqa qolqerayku.