Santiago 1:1-27

 • Santiagoj napaykuynin (1)

 • Aguantayqa kusiyta apamun (2-15)

  • Creeyninchej pruebaman churasqa kasqanmanta (3)

  • Creespa mañakunallapuni (5-8)

  • Runaj munaynenqa juchaman, wañuymantaj apan (14, 15)

 • Tukuy ima allin kaj regaloqa patamanta jamun (16-18)

 • Diospa Palabranta uyariytawan kasukuna (19-25)

  • Espejopi qhawarikoj runa (23, 24)

 • Mana chʼichiyoj llimphu yupaychay (26, 27)

1  Noqa Santiagoqa+ Diospa kamachin kani, jinallataj Señor Jesucristojtapis. Napaykamuykichej qankuna 12 ayllusman,* pikunachus tukuynejpi chʼeqerasqa* kashankichej chaykunaman:  Hermanosníy, imaymana pruebaspi kaspaqa mayta kusikuychej.+  Yachankichej jina, creeyniykichej ajinata pruebaman churasqa kajtenqa, aguantayta* yachakunkichej.+  Mana saykʼuspa aguantasqaykichejtaj, sumajta wakichisonqachej. Ajinamanta tukuy imapi juntʼasqas, mana imanasqastaj kanaykichejpaj, nitaj ni imamanta pisisqas kanaykichejpaj.+  Chayrayku sichus qankunamanta pillapis pisi yachayniyoj chayqa, Diosmanta mañakullachunpuni.+ Diostaj yachayta qonqa.+ Diosqa tukuyman mana michʼakuspa qon, mana rimaspallataj.+  Chaywanpis creespa mañakullachunpuni,+ ni tumpitata iskayrayaspa.+ Pichus iskayrayajqa mar qochaj qhollchoqeyasqanman rijchʼakun, mayqenchus kayman jaqayman wayrawan apaykachachikun chayman.  Chay runaqa ama yuyachunchu Jehová* Diosmanta imallatapis japʼinanta.  Payqa iskay sonqoyoj,+ tukuy ñankunasninpitaj mana allintachu sayan.  Pisi kapuyniyoj hermanoqa kusikuchun jatunchasqa kasqanmanta.+ 10  Qhapaj kajrí kusikuchun kʼumuykukuyta yachakusqanmanta.+ Qhapaj runaqa campo tʼika jina chinkaponqa. 11  Inteqa llojsimuspa sinchʼi ruphayninwan plantata qawichin, chantá tʼikanqa urmapun, kʼachitu kayninpis chinkapun. Ajinallatataj qhapaj runapis qhapajyayta maskʼasqanpi chinkaponqa.+ 12  Kusikuyniyojmin pruebapi kaspa sigue aguantaj runaqa.+ Allinpaj qhawasqa kaspaqa kausay coronata japʼenqa.+ Chaytaqa Jehová* Dios qonanta nerqa, pikunachus payta munakullankupuni chaykunaman.+ 13  Pruebapi kaspaqa ama pipis nichunchu: “Dios pruebaman churashawan”, nispa. Diostaqa mana pipis sajra imaswan pruebaman churayta atinchu, nitaj payqa pitapis pruebaman churanchu. 14  Astawanpis sapa ujta munaynillantaj pruebaman churan sonqonta aysaspa, suwaspataj.+ 15  Chay munaynin sinchʼiyajtintaj, payta juchallichin. Chay juchallikusqantaj wañuyman apan.+ 16  Munasqa hermanosníy, ama chʼaukiyakuychejchu.* 17  Tukuy ima allin kaj regaloqa, aswan sumaj regalopis patamanta jamun, + cielopi kʼanchaykunata ruwaj Tatamanta.+ Payqa mana uj jinayanchu, nitaj waj jinaman tukunchu, imaynatachus llanthu kuyurispa waj jinaman tukun ajinataqa.+ 18  Payqa munayninman jina cheqa kaj palabranejta nacechiwarqanchej.+ Ajinamanta pikunatachus ruwarqa chaykuna ukhupi ñaupaj poqoy jina kananchejpaj.+ 19  Munasqa hermanosníy, kayta yachaychej: Sapa ujpis allinta uyariyta yachanan tiyan, manataj mana yuyaychakuspalla parlananchu tiyan,+ nitaj usqhayllata phiñakunanchu tiyan.+ 20  Phiñakojqa mana Diospa cheqan kayninman jinachu ruwan.+ 21  Chayrayku tukuy chʼichi kajta, tukuy ima sajra kajtapis* wijchʼuychej.+ Llampʼu sonqowantaj saqeychej Diospa palabran qankunapi saphichakunanta, mayqenchus salvayta atisunkichej chayta. 22  Chaywanpis Diospa palabranta kasukojkuna kaychej,+ amataj uyarejkunallachu. Ama qankuna kikiykichejta pantasqa yuyaykunawan chʼaukiyakuychejchu. 23  Sichus pipis palabrata uyarillan, nitaj kasukunchu chayqa,+ uyanta espejopi qhawarikoj runaman rijchʼakun. 24  Chay runaqa qhawarikun, ripuspataj qonqapunpacha imayna runachus kasqanta. 25  Pitajchus allinta qhawaykun Diospa may sumaj leyninta,+ mayqenchus kacharichiyta apamun chayta, kasukuntaj chayqa, mana uyarisqanta qonqapoj runachu. Payqa Diospa llankʼayninta ruwan, chayta ruwaspataj kusisqa kanqa.+ 26  Sichus pipis yuyan Diosta yupaychasqanta, chaywanpis imatapis parlarparillan* chayqa,+ sonqonta chʼaukiyakushan, Diosta yupaychasqantaj qhasi manakajlla. 27  Tata Diosninchejpa qhawayninpi mana chʼichiyoj llimphu yupaychayqa* kay jina: wajcha wawasta,+ viudasta+ llakiyninkupi yanapay,+ kay mundowantaj mana chʼichichakuy.+

Sutʼinchaykunasnin

Chʼeqeray: waj lugarespi ninku tʼaqaray.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Chayri “sinchʼita sayayta”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “ama engañakuychejchu”.
Ichá nillanmantaj “may chhika sajra kajtapis”.
Chayri “mana qallunta watakunchu”.
Chayri “religionqa”.