Salmos 89:1-52

 • Jehová Diospa munakuyninmanta takiy

  • Davidwan uj tratota ruwasqanmanta (3)

  • Davidpa miraynenqa wiñaypaj wiñaynintinpaj kanqa (4)

  • Diospa ajllasqanqa Diosta nin “Tatay kanki” (26)

  • Davidwan trato ruwasqanqa juntʼakonqa (34-37)

  • Runaqa mana atinmanchu Sepulturamanta ayqekuyta (48)

Maskil.* Ezrahíta Etanpa+ takiynin. 89  Wiñay wiñaypaj takirisaj imastachus Jehová Dios munakuyninpi ruwasqanmanta. Diosníy, tukuynin qhepa wawasman willasaj atienekunapaj jina kasqaykita.   Noqa nini: “Munakoyqa wiñaypaj sayachisqa kanqa.+ Diosníy, qanmin cheqan kayniykitaqa cielopi sinchʼita sayachinki”, nispa.   Diosqa nin: “Ajllakusqaywan uj tratota ruwani.+ Kamachiy Davidman juraspa nini:+   ‘Mirayniykitaqa+ wiñaypaj wiñaynintinpaj sayachisaj. Kamachina tiyanaykitaqa wiñaypaj wiñaynintinpaj sayachisaj’,+ nispa”. (Sélah).*   Jehová Diosníy, cieloqa jatunchasunki tʼukunasta ruwasqaykimanta. Cieloqa santo kamachisniyki ukhupi jatunchasunki atienekunapaj jina kasqaykimanta.   ¿Pitaj cielopi Jehová Dios jinari?+ Diospa wawasninmanta,+ ¿pitaj Jehová Dios jinari?   Diosqa respetasqa santo kamachisninpa tantakuyninkupi.+ Muyuyninpi kajkunapajpis Diosqa may jatun, manchay tʼukunataj.+   Jehová Diosníy, angelespa kamachejnin,Jehová* Diosníy, ¿pitaj qan jina atiyniyoj?+ Tukuy imata cheqantapuni ruwanki.+   Diosníy, mar qocha phiñakojtin qanmin mansoyachinki.+ Yakusnin qhollchoqeyajtinpis qanmin tiyaykuchinki.+ 10  Rahabtaqa*+ imata jina atipaspa wañurpachillanki.+ May jina kallpayoj makiykiwanqa enemigosniykita ayqerachinki.+ 11  Cieloqa qanpata, jallpʼapis qanpallatataj.+ Qanmin ruwarqanki poqoj jallpʼata,+ chaypi tukuy ima kajtapis. 12  Norte ladota, sur ladotapis* qanmin rikhuricherqanki. Tabor+ orqopis Hermón orqopis+ kusisqa sutiykita jatunchanku. 13  Makiykeqa atiyniyoj.+ Makiykeqa kallpayoj.+ Paña makiykeqa pataman oqharisqa kashan.+ 14  Kamachina tiyanaykeqa justicia patapi sayachisqa kashan, cheqan kaj patapi sayachisqa kashan.+ Munakuywan, cheqan kaywanqa ñaupaqeykipi kashanku.+ 15  Kusisqamin, kusiywan qhaparirispa yupaychasoj llajtaqa.+ Jehová Diosníy, paykunamin kʼanchayniykipi* purinku. 16  Paykunaqa tuta pʼunchay sutiykirayku kusikunku,justiciaykirayku jatunchasqa kanku. 17  Qanmin paykunata aswan kallpayojta ruwanki,+ allinpajtaj qhawachinki. Allinpaj qhawawasqaykurayku aswan kallpayoj kayku.+ 18  Jehová Diosmin jarkʼakuna escudonchejta qowanchej,Israelpa Santo Diosnin reyninchejta qowanchej.+ 19  Jaqay tiempopeqa qanta kasukojkunaman mosqoypi jina nerqanki: “Kallpata qoni uj wapu runaman.+ Llajtay ukhumanta ajllakusqayta jatunchani.+ 20  Kamachiy Davidta tarini,+paytaqa santo aceiteywan jichʼaspa ajllakuni.+ 21  Paytaqa makiywan yanapasaj.+ Paytaqa makiywan kallpachasaj. 22  Ni mayqen enemigonpis ñakʼarichenqachu. Ni mayqen sajra runapis saruranqachu.+ 23  Paypa ñaupaqenpi contrariosnintaqa phirisaj.+ Payta chejnikojkunataqa tukuchisaj.+ 24  Cheqan kayniywan munakuyniywanqa paywan khuska kanqanku.+ Sutiyrayku paytaqa aswan kallpayojman tukuchisaj. 25  Mar qochataqa makinman churasaj,*mayustapis paña makinman churasaj.+ 26  Paytaj niwanqa: ‘Qanmin Tatay kanki,qanmin Diosniy kanki, qanmin salvawaj Chhankay kanki’,+ nispa. 27  Noqataj payta churasaj kuraj waway kananpaj,+jallpʼantinpi reyesmanta aswan kuraj kananpaj.+ 28  Paytaqa wiñaypaj munakusaj.+ Paywan tratota ruwasqaypis ni jaykʼaj chinkanqachu.+ 29  Miraynintaqa wiñaypaj sayachisaj,kamachina tiyanantapis wiñaypaj sayachisaj cielota jina.+ 30  Sichus wawasnin leyniyta mana kasunkumanchu,nitaj kamachisqayman jinachu purinkuman chayqa, 31  sitajchus churasqay leyesta mana valechinkumanchu,nitaj kamachisqaytapis kasukunkumanchu chayqa, 32  noqaqa mana kasukusqankumanta varawan jasutʼisaj,+pantasqankumantapis seqʼosaj. 33  Jinapis ajllasqaytaqa munakullasajpuni,+nisqaytapis juntʼasajpuni. 34  Trato ruwasqaytaqa mana chinkachisajchu,+parlasqay patanmanqa mana wajta parlasajchu.+ 35  Santo kayniypi wiñaypaj ujllata jurani,mana Davidman llullakusajchu.+ 36  Miraynenqa wiñaypaj kallanqapuni,+kamachina tiyananpis ñaupaqeypi wiñaypaj sayallanqapuni inti jina.+ 37  Killa jina wiñay wiñaypaj sayachisqa kanqa,imaynatachus killaqa cielopi mana faltayta* rikhurillanpuni ajinata”. (Sélah). 38  Jinapis Diosníy, qanllataj ajllakusqaykitaqa chejnispa wijchʼorqanki,+qanllataj ajllasqaykipajqa phiñakorqanki. 39  Kamachiykiwan tratota ruwasqaykitaqa pisipaj qhawaspa mana valecherqankichu. Coronantaqa pisipaj qhawaspa pampaman wijchʼorqanki. 40  Rumi perqasnintaqa tukuyninta urmaracherqanki. Sumaj ruwasqa perqasnintaqa rumi montonesllamanña tukucherqanki. 41  Chaynejta pasajkunaqa tukuy imanta apakaporqanku. Chay qayllanpi tiyakojkunaqa asipayarqanku.+ 42  Contrariosninwan atipacherqanki,*+tukuy enemigosninta kusicherqanki. 43  Espadanta mana sirvejman tukucherqanki. Maqanakupipis mana yanaparqankichu atipananpaj. 44  Jatun kayninta ujllapi tukucherqanki,kamachina tiyanantapis pampaman wijchʼorqanki. 45  Jovenllaraj kashajtin imata jina viejoyacherqanki,pʼenqaypi rikhuricherqanki. (Sélah). 46  Jehová Diosníy, ¿maykʼajkamataj pakakunkiri? ¿Wiñaypajchu pakakunki?+ ¿Maykʼajkamataj phiñakusqayki nina jina laurarenqari? 47  Diosníy, yuyarikuy pisillata kausasqayta.+ ¿Qhasipajchu tukuy runastaqa rikhuricherqanki? 48  ¿Mayqen runataj kausallanmanpuni mana wañuspari?+ ¿Atinmanchu runaqa Sepulturaj makinmanta* salvakuyta? (Sélah). 49  Jehová Diosníy, ¿maypitaj kashan ñaupa tiempospi munakuspa ruwasqasniykiri? ¿Manachu kamachiyki Davidmanqa cheqan kayniykipi jurarqanki chay imasta ruwanaykita?+ 50  Jehová Diosníy, yuyarikuy ari, kamachisniykimanta chay jinata burlakusqankuta. Chay jinata aguantanay tiyan, tukuy runaspa toreawasqankuta. 51  Jehová Diosníy, yuyarikuy imaynatachus kamachisniykimanta enemigosniyki burlakusqankuta,ajllakusqaykitaqa chay jinata insultanku tukuy ima ruwasqanmanta. 52  Jehová Diosqa wiñaypaj wiñaynintinpaj jatunchasqa kachun. Amén, amén.*+

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi maskil nisqata leeriy.
Glosariopi sélah nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “Jah”. Jah suteqa pisi letrasllapi Jehová niyta munan.
Glosariopi Rahab nisqata leeriy.
Chayri “Pata ladota, ura ladotapis”.
Hebreo parlaypeqa “uyaykej kʼanchayninpi”.
Chayri “mandonman churasaj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “cheqa testigo jina”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Contrariosninpa paña makinkuta pataman oqharerqanki”.
Chayri “Seolpa atiyninmanta”. Glosariopi sepultura nisqata leeriy.
Glosariopi amén nisqata leeriy.