Salmos 80:1-19

  • Israelpa michejninta rogakunku watejmanta allinpaj qhawananta

    • “Diosníy, watejmanta allinpaj qhawawayku ari” (3)

    • Israelqa Diospa uva sachʼan (8-15)

Takichejpaj. Kaytaqa takina “Lirio tʼikas” nisqa tonoman jina. Yuyarikunapaj takiy. Asafpa+ takiynin. Salmo. 80  Israelta michej Diosníy, uyariwayku. Qanmin Josejpa mirayninta ovejasta jina pusaykachashanki.+ Qanmin querubines* patapi*+ tiyasqa kashanki. Diosníy, kʼanchaykamuy ari.   Diosníy, Efrainpa ñaupaqenpi, Benjaminpa ñaupaqenpi, Manasespa ñaupaqenpiatiyniykita rikuchiy.+ Jamuspa salvawayku.+   Diosníy, watejmanta allinpaj qhawawayku ari.+ Noqaykuwan kʼacha kay,* salvawaykutaj.+   Jehová Diosníy, angelespa kamachejnin, ¿maykʼajkamataj phiñakunki kamachisniyki qanmanta mañakusojtinku?+   Waqayninkutaqa sapa día tʼantata jina mikhuchinki. Waqayninkutaqa yakuta jina ashkhata ujyachinki.   Ladoykupi kaj nacionesqa maqanakushanku noqaykuta japʼikapunawaykupaj, qantaj qhawashallanki. Ladoykupi kaj nacionesqa manchayta burlakuwayku.+   Diosníy, angelespa kamachejnin, watejmanta allinpaj qhawawayku ari. Noqaykuwan kʼacha kay,* salvawaykutaj.+   Uj uva sachʼata+ Egiptomanta orqhomorqanki. Nacionesta jallpʼasninkumanta qharqospataj chayman plantaykorqanki.+   Uj trechota chay uva sachʼapaj llimphuchaporqanki,uva sachʼataj chaypi saphichakuspa chay jallpʼaman juntʼaykorqa.+ 10  Orqosta llanthuykorqa,ramasnenqa Diospa plantasqan cedro sachʼasta llanthuykorqa. 11  Ramasnenqa mar qochakamapuni chayarqa,mosoj ramitasninpis Mayukama* chayarqa.+ 12  ¿Imajtintaj chay uva sachʼaj rumi perqasninta urmaykuchinki,+tukuy pasajkuna poqoyninta pʼitinankupajri?*+ 13  Monte khuchisqa qʼalata dañuykunku,kʼita animalespis mikhuykunku.+ 14  Diosníy, angelespa kamachejnin, kutinpuy ari. Cielomantapacha qhawarimuy. Chay uva sachʼata cuiday ari.+ 15  Qanllataj chay uva sachʼataqa* paña makiykiwan plantarqanki.+ Qhawariy chay wawata,* qanmin kallpayojta ruwarqanki jatunchasqa kanaykipaj.+ 16  Qʼala ruphasqa kashan,+ kʼutusqataj. Kʼamisqallaykiwan runasqa wañuranku. 17  Yanapariy paña ladoykipi kaj runata. Yanapariy runaj wawanta, paytaqa kallpayojta ruwarqanki jatunchasqa kanaykipaj.+ 18  Chaywanqa mana qanmanta karunchakusqaykuchu.* Diosníy, kausachillawaykupuni sutiykita jatunchanaykupaj. 19  Jehová Diosníy, angelespa kamachejnin, watejmanta allinpaj qhawawayku ari. Noqaykuwan kʼacha kay,* salvawaykutaj.+

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi querubín nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “querubinespa chaupinkupi”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Uyaykiwan kʼanchawayku”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Uyaykiwan kʼanchawayku”.
Mayu nispaqa Éufrates mayumanta parlashan.
Pʼitiy: waj lugarespi ninku tʼipiy.
Chayri “chay uva gajotaqa”.
Chayri “chay ramata”.
Karunchakusqaykuchu: waj lugarespi ninku karunchakusajkuchu.
Hebreo parlaypeqa nin, “Uyaykiwan kʼanchawayku”.