Salmos 74:1-23

  • Kamachisninmanta Dios yuyarikunanpaj oración

    • Diospa salvacionninmanta yuyarikunku (12-17)

    • “Diosníy, yuyarikuy chay enemigos chay jinata insultasusqankuta” (18)

Maskil.* Asafpa+ takiynin. 74  Diosníy, ¿imajtintaj wiñaypaj kay jinata saqerpariwaykuri?+ ¿Imajtintaj chay jinata phiñakunki michishanki chay ovejitasniykipajri?+   Diosníy, kamachisniykimanta yuyarikuy. Paykunataqa unayña ajllakorqanki.+ Chay ayllutaqa* herenciayki kananpaj librarqanki.*+ Yuyarikuy maypichus tiyakorqanki chay Sion orqomanta.+   Qhawarimuy unaypaj thuñisqa lugarta.+ Enemigoykeqa santo lugarniykipi tukuy imata thuñiykun.+   Contraykipi kajkunaqa atipasqankurayku temployki ukhupi qhaparirinku.+ Paykunaqa chay ukhupi banderasninkuta señalta jina churaykunku.   Chay runasqa rijchʼakorqanku montepi kaj sachʼasta hachaswan pampachaj runasman.   Paykunaqa hachaswan barretaswan temploykej kʼachanchanasninta+ tʼunaykunku.   Paykunaqa temploykita ruphaykuchinku.+ Sutiykita jatunchan chay tiyakusqayki lugarta millayman tukuchinku, sarurankutaj.   Paykunapis wawasninkupis sonqonkupi ninku: “Diosta yupaychana lugarestaqa nacionnintinpi ruphachina tiyan”, nispa.   Manaña ima señaltapis rikuykuchu, niña noqaykupaj ima señalpis kanchu. Niña profetaspis kankuñachu. Nitaj mayqenniykupis yachaykuchu maykʼajkamachus ajinallapuni kananta. 10  Diosníy, ¿maykʼajkamataj chay contraykipi kajkuna burlakusonqankuri?+ ¿Wiñaypajchu enemigoykeqa sutiykita saronqa?+ 11  ¿Imaraykutaj paña makiykiwan mana paykunata tukuchinkichuri?+ Makiykita oqharispa paykunata tukuchiy.* 12  Diosníy, qanmin unaymantapachaña Reyniy kanki. Qanmin jallpʼantinpi kamachisniykita salvanki.+ 13  Diosníy, qanmin kallpaykiwan mar yakusta qhollchoqeyacherqanki.+ Mar ukhusmanta may jatuchaj animalespa umasninkuta pʼaltarparerqanki. 14  Qanmin Leviatanpa* umanta* pʼaltarparerqanki. Runasmantaj mikhukapunankupaj qorqanki, chʼaki jallpʼaspi tiyakojkunaman. 15  Qanmin yaku juturista, mayustapis rikhuricherqanki.+ Ashkha yakuyoj mayustapis chʼakirparicherqanki.+ 16  Qanmin pʼunchayta jinallataj tutatapis rikhuricherqanki. Kʼanchaytapis intitapis rikhuricherqanki.+ 17  Qanmin jallpʼaman lindesta* churarqanki.+ Qʼoñi tiempotapis, chiri tiempotapis rikhuricherqanki.+ 18  Jehová Diosníy, yuyarikuy chay enemigos chay jinata insultasusqankuta. Chay jinata chay mana yuyayniyoj runasqa sutiykita sarurashanku.+ 19  Ama ari jurkʼutitaykita millay phiña animalesman jaywaykuychu. Ama jaykʼajpis qonqaychu sarurasqa kamachisniykita. 20  Yuyarikuy noqaykuwan tratota ruwasqaykita. Jallpʼaj laqha kʼuchusninpeqa sajra runaslla sayanku. 21  Ama ari kʼumuykachachisqa runaqa sonqo pʼakisqa ripuchunchu.+ Wajchaspis, pobrespis sutiykita jatunchachunku.+ 22  Diosníy, sayarikuspa qanpaj justiciata ruway. Yuyarikuy chay wampu runas tuta pʼunchay burlakususqankuta.+ 23  Ama qonqaychu contrariosniyki imastachus nishasqankuta. Churanakusojkunaj chʼajwasqankoqa astawan astawan cieloman oqharikushan.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi maskil nisqata leeriy.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Hebreo parlaypeqa nin, “watejmanta ranterqanki”.
Chayri “Ojllayniykimanta makiykita orqhospa paykunata tukuchiy”.
Glosariopi Leviatán nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “umasninta”.
Linde: waj lugarespi ninku lindero.