Salmos 71:1-24

  • Kuraj runasqa Diospi atienekunku

    • Joven kasqaymantapacha Diospi atienekuni (5)

    • “Kallpay tukukojtinpis ama saqerpariwaychu” (9)

    • Diosqa joven kasqaymantapacha yachachiwan (17)

71  Jehová Diosníy, qanpi pakakuni. Ni jaykʼaj pʼenqaypi rikhurisajchu.+   Cheqan Dios kasqaykirayku salvaway ari, libraway ari. Kʼumuykakamuspa uyariway ari, salvaway ari.+   Diosníy, qaqa patapi sumaj jarkʼachasqa lugarniy kay,chayman ima ratopis rinaypaj. Pillatapis kachamuway salvanawanpaj. Qanmin kanki pakakunay chhanka, qanmin kanki sumaj jarkʼachasqa lugarniy.+   Diosníy, libraway chay sajra runaspa makinkumanta.+ Kacharichiway chay mana sonqoyoj sajra runaspa makinkumanta.   Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosníy, qanpi atienekuni. Joven kasqaymantapacha qanpi atienekuni.+   Nacekusqaymantapacha qannejta kausani. Qanmin yanapawarqanki mamaypa wijsanmanta llojsimushajtiy.+ Chayrayku mana saykʼuspa yupaychayki.   Runasqa tʼukulla qhawawanku. Qanqa kallpayoj kanki, noqaj pakakunaytaj.   Qanta jatunchasunaypaj simeyqa alabanzaswan juntʼa kashan.+ Tuta pʼunchay jatun kayniykimanta willaspa kani.   Viejoña kajtiypis ama wijchʼurpawaychu.+ Kallpay tukukojtinpis ama saqerpariwaychu.+ 10  Enemigosneyqa contrayta parlashanku. Wañuchiwayta munajkunapis yachachinakushanku.+ 11  Nishankutaj: “Paytaqa Dios saqerparin. Qhatiykuspa japʼimuna, ni pi salvanqachu”,+ nispa. 12  Diosníy, ama karullamanta qhawamuwaychu ari. Diosníy, usqhayllata jamuspa yanapariway ari.+ 13  Contrariosneyqapʼenqaypi rikhurichunku, wañuchunkutaj.+ Ñakʼarichiwayta munajkunaqapʼenqaypi rikhurichunku, kʼumuykachachisqataj kachunku.+ 14  Noqarí qanpi suyakullasajpuni,astawantaj yupaychasqayki. 15  Justiciaykimanta willarasaj.+ Salvanaykipaj imastachus ruwasqaykimanta tuta pʼunchay parlasaj,mana entiendenaypaj jina* may chhika kajtinpis.+ 16  Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosníy,rispa willasaj imastachus jatun atiyniykiwan ruwasqaykita. Justiciallaykimanta parlasaj.* 17  Diosníy, qanmin joven kasqaymantapacha yachachiwarqanki.+ Kunankamapis willashallanipuni tʼukuna imasta ruwasqaykimanta.+ 18  Diosníy, viejoña kajtiypis, yuraj umaña kajtiypis ama wijchʼurpariwaychu.+ Chaywanqa qhepa wawasmanpis willarisaj atiyniykimanta,tukuynin jamoj wawasman willarisaj kallpaykimanta.+ 19  Diosníy, justiciaykeqa cielokamapuni chayan.+ Qanmin jatuchaj imasta ruwarqanki. Diosníy, ni pipis qan jina waj Diosqa kanchu.+ 20  Diosníy, llakiypi rikhurinayta, ñakʼarinaytapis saqellarqanki,+ajinapis kunanqa kallpayman kutirichiway,jallpʼaj ukhu ukhusninmanta orqhomuway.+ 21  Yanapariway ari allinpaj qhawasqa kanaypaj. Jarkʼakuway Diosníy, sonqochaway. 22  Qanmin atienekunapaj Dios kanki,+chayrayku cuerdasniyoj tocanasta tocarispa jatunchasqayki. Israelpa Santo Diosnin,arpata waqachispa alabanzasta takiripusqayki.* 23  Salvawasqaykirayku+ takiykunata takiripusqayki. May kusisqa qhaparispa takiripusqayki.+ 24  Tuta pʼunchay justiciaykimanta willasaj.*+ Wañuchiyta munawajkunaqa pʼenqaypi rikhurenqanku, kʼumuykachachisqataj kanqanku.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “mana yupay atina”.
Chayri “Qanlla cheqan kasqaykita willasaj”.
Chayri “tocaripusqayki”.
Chayri “justiciaykipi tʼukurisaj”.