Salmos 69:1-36

  • Diosmanta salvacionta mañakun

    • “Wasiykita sinchʼita munakusqayqa, nina jina sonqoypi laurarishan” (9)

    • Diosníy, usqhayllata uyarimuway (17)

    • “Chʼakiwajtintaj vinagreta qowarqanku” (21)

Takichejpaj. Kaytaqa takina “Lirio tʼikas” nisqa tonoman jina. Davidpa takiynin. 69  Salvaway Diosníy, yakupi augakushaniña.+   Tʼuru ukhuman chinkaykuni, chakiypis mana pampaman taripanchu.+ Yaku chaupiman chinkaykuni,correshaj yakutaj apakapuwan.+   Mayta qhaparikusqaypi niña kallpaypis kanchu.+ Chʼajallaña kani. Dios yanapanawanta suyakusqaypi ñawiypis niña ñawichu.+   Qhasillamanta noqata chejniwajkunaqa+may chhika kanku, chujchasniymantapis aswan ashkharaj. Qhasillamanta enemigosniyman tukojkunaqa ashkhayaykunku,wañuchiwaytataj munanku. Noqaqa mana suwakorqanipischu paykunataj munajta mana munajta pagachiwanku.   Diosníy, qan allinta yachanki imayna wampuchus kasqayta. Juchayqa mana qanmanta pakasqachu kashan.   Jehová Diosníy, Tukuyta Kamachej Señor, angelespa kamachejnin,qanpi atienekojkunaqa ama pʼenqaypi rikhurichunkuchu noqaraykoqa. Israelpa Diosnin,qanta maskʼasojkunaqa ama kʼumuykachachisqa kachunkuchu noqaraykoqa.   Noqaqa qanrayku kʼumuykachachisqa kani.+ Anchataña kʼumuykachachiwanku.+   Hermanosneyqa mana rejsisqata jina qhawawanku. Kikin hermanosniy forasterota jinalla qhawawanku.+   Wasiykita sinchʼita munakusqayqa, nina jina sonqoypi laurarishan.+ Chejnisojkunaqa qanpaj sajrata parlanku, chaytaj noqaman chayawan.+ 10  Sonqoyta nanachikuspa ayunarqani,*chaymantapis burlakuwarqanku. 11  Qhashqa ropata churakorqani,paykunataj burlakuwarqanku. 12  Llajta punkupi tiyarajkunaj parlakunanku kani. Machasqaspa takipayananku kani. 13  Jehová Diosníy, mañakususqayqa qankama chayamuchunmaychus khuyakunawayki tiempopi.+ Diosníy, mayta munakuwasqaykirayku uyarimuway,qanllamin salvaj Diosqa kanki.+ 14  Diosníy, kay tʼurumanta orqhoway. Ama chinkaykojta saqewaychu. Chejniwajkunamanta libraway. Ukhu yakusmantapis orqhoway.+ 15  Ama saqeychu chay chhika correshaj yakus apakapunawankuta.+ Ama saqeychu yaku ukhuman chinkaykunayta. Ama saqeychu ukhu pozo* oqoykunawanta.+ 16  Jehová Diosníy, munakuwasqaykirayku uyarimuway.+ Jatun khuyakuyniykirayku qhawarimuway.+ 17  Ama kamachiykimantaqa uyaykita pakaychu.+ Llakiypi kashani, usqhayllata uyarimuway ari.+ 18  Qayllaykamuway Diosníy, salvaway. Enemigosniymanta libraway. 19  Qan yachanki pʼenqaypi rikhurisqayta, kʼumuykachachisqa kasqayta, sarurawasqankutapis.+ Qan rikushanki tukuy enemigosniyta. 20  Chay jinata ruwawasqankurayku sonqoyqa sinchʼita nanawan, chay sinchʼi nanayniytaj mana sanoyanchu.* Khuyakunawankuta munarqani, nitaj pipis khuyakuwarqachu.+ Sonqochanawankuta munarqani, nitaj pipis sonqochawarqachu.+ 21  Mikhunata qonawankumantaqa venenota qowarqanku.+ Chʼakiwajtintaj vinagreta qowarqanku.+ 22  Sumaj mikhunankoqa paykunapaj trampa kachun. Qhapaj kasqankupis paykunapaj lazo jina kachun.+ 23  Ñawisninku laqhayachun manaña rikunankupaj. Chakisninkuta* mana kallpayojman tukuchiy. 24  Paykunata castigay. Sinchʼi rabiaykeqa paykunata taripachun.+ 25  Campamentonkoqa* chʼinpacha qhepakuchun. Toldo wasisninkupeqa* ni pi tiyakuchunchu.+ 26  Paykunaqa pitachus jasutʼerqanki chay runata qhatiykachanku. Pikunatachus nanaykucherqanki chay runaspa llakiyninku parlarisqa kanku. 27  Paykunataqa juchankurayku mana khuyarispa castigay. Ama paykunataqa cheqan runasta jina qhawaychu. 28  Sutisninkuta kausay libromanta chinkachiy.+ Ama sutisninkoqa cheqan runaspa sutisninkuwan khuska rikhurichunchu.+ 29  Noqaqa llakisqa kashani, manchay nanaywantaj.+ Salvaway Diosníy, jarkʼakuway. 30  Diospa sutinta jatunchaspa takisaj. Graciasta qospa Diosta jatunchasaj. 31  Chaymin Jehová Diospa sonqonta astawan juntʼanqa torota jaywanamanta nisqaqa. Chaymin Diospa sonqonta astawan juntʼanqa sumajnin torillota* jaywanamanta nisqaqa.+ 32  Llampʼu sonqo runasqa Dios kʼacha kasqanta rikuspa kusikonqanku. Diosta maskʼajkuna, sonqoykichejqa tʼikarichun. 33  Jehová Diosqa wajchaspa qhaparikusqankuta uyarishan.+ Presochasqa kamachisnintaqa mana saqerpayanqachu.+ 34  Cielopis jallpʼapis Diosta jatunchachunku.+ Mar qochaspis chaypi tukuy ima kajpis Diosta jatunchachunku. 35  Diosqa Sionta salvanqa,+Judapi kaj llajtastapis watejmanta sayarichenqa. Kamachisnenqa chaypi tiyakonqanku, chay jallpʼataj paykunajta kanqa. 36  Chay jallpʼataqa kamachisninpa wawasnin herenciata jina japʼenqanku.+ Chay jallpʼapeqa Diospa sutinta munakojkuna+ tiyakonqanku.

Sutʼinchaykunasnin

Ichá nillanmantaj “Waqaspa ayunarqani”.
Chayri “tʼoqo”.
Chayri “llakiywan niña ni imanakuyta atishanichu”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Caderasninkuta”.
Campamentoqa ashkha toldo wasis.
Chayri “Carpa wasisninkupeqa”.
Chayri “wajrasniyoj, zapatosniyoj torillota”.