Salmos 68:1-35

 • ‘Diospa enemigosnin ayqechunku’

  • ‘Diosqa mana tatayojkunaj tatanku’ (5)

  • “Diosqa sapanku kajkunaman wasita qon” (6)

  • Warmisqa sumaj willaykunata willanku (11)

  • “Runasta apakaporqanki regalosta jina” (18)

  • ‘Jehová Diosqa llakiyninchejta sapa día apaysiwanchej’ (19)

Takichejpaj. Davidpa takiynin. Salmo. Takiy. 68  Dios sayarikusqantawan, enemigosnenqa ayqekonqanku. Payta chejnikojkunapis paypa ñaupaqenmanta ayqenqanku.+   Diosníy, qʼoshñita jina paykunata chinkarparichiy. Imaynatachus abeja panalqa ninapi unuyapun,ajinallatataj sajra runasqa Diospa ñaupaqenpi wañuchunku.+   Cheqan runastajrí kusikuchunku.+ Diospa ñaupaqenpi allin kusisqa kachunku,jatun kusiywan kusikuchunku.   Diospaj takiychej. Sutinta jatunchaspa takiychej.+ Chʼaki pampasta* montasqa pasashan chaypaj takipuychej. Paypa sutenqa Jehová,*+ kusikuychej paypa ñaupaqenpi.   Diosqa santo wasinpi+mana tatayojkunaj tatanku, viudasmanpis kutikun.+   Diosqa sapanku kajkunaman wasita qon tiyakunankupaj.+ Presostapis kacharichispa allin kausayman chayachin,+kʼullukojkunataj* tʼajra jallpʼapi tiyakonqanku.+   Diosníy, nacionniykita pusashajtiyki,+chʼin pampasta pasashajtiyki (Sélah)*   jallpʼaqa kuyurerqa.+ Cielomantaqa para jichʼakamorqa Dios chaypi kasqanrayku. Sinaí orqopis kharkatiterqa, Israelpa Diosnin chaypi kasqanrayku.+   Diosníy, qanmin sumajta parachimunki. Qanmin saykʼusqa kamachisniykita mayta kallpachanki. 10  Paykunaqa jaraykipi tiyakorqanku.+ Diosníy, kʼacha kasqaykirayku wajchastaqa yanaparerqanki. 11  Jehová Diosqa ujta kamachin. Sumaj willaykunata willaj warmisqa may chhika soldados jina kanku.+ 12  Ejercitospa reyesninkoqa ayqekunku,+ tukuyninku ayqenku. Wasipi qhepakoj warmisqa japʼillankutaj qosasninku guerrapi saqueamusqankuta.+ 13  Ninata japʼichikuspa qʼarapampearqankichej chaypis,qankunaqa uj palomata japʼinkichej, qolqe metal lijrasniyojta,* oro puro phurusniyojta. 14  Maypachachus Tukuy Atiyniyoj Diosqa jallpʼamanta reyesta tukuy ladoman ayqeracherqa+chaypacha Zalmonpi ritʼerqa.* 15  Basán+ orqoqa Diospa orqonmin. Basán orqoqa ashkha puntasniyoj. 16  Puntasniyoj orqos, ¿imajtintaj envidiakunkichejDios tiyakunanpaj ajllakun chay orqomantari?+ Chaypi Jehová Diosqa wiñaypaj tiyakonqa.+ 17  Diospata guerrapaj carretasnenqa chunka waranqas kanku, waranqa waranqas.+ Jehová Diosqa Sinaí orqomanta santo lugarman jamun.+ 18  Diosníy, pataman wicharerqanki.+ Presosta apakaporqanki. Runasta apakaporqanki regalosta jina.+ Jehová* Diosníy, kʼullukojkunatapis apallarqankitaj+ paykunawan khuska tiyakunaykipaj. 19  Jehová Diosqa jatunchasqa kachun. Paymin llakiyninchejta sapa día apaysiwanchej uj llasa qʼepita jina.+ Diosmin* salvawanchej. (Sélah). 20  Diosninchejqa noqanchejta salvaj Diosmin.+ Tukuyta Kamachej Señorninchej Jehová Diosmin wañuymanta salvawanchej.+ 21  Diosqa enemigosninpa umasninkuta pʼaltarparenqa,pikunachus juchallapipuni purishanku chaykunaj umasninkuta pʼaltarparenqa.+ 22  Jehová Diosqa ninña: “Paykunata Basanmanta kutichimusaj.+ Mar qocha ukhusmanta orqhomusaj, 23  yawarninkupi chʼallpaqeyanaykichejpaj,+alqosniykichejpis chay yawarta llajwanankupaj”, nispa. 24  Diosníy, runasqa kamachisniykita rikunku kusisqa yaykumushajta. Reyníy, ajinatamin kamachisniykeqa atipasqaykirayku yaykumunku santo lugarman.+ 25  Takejkunaqa ñaupajta rishanku, cuerdasniyoj tocanasta waqachejkunataj qhepankuta rishanku.+ Chaupinkutataj sipaskuna rishanku panderetasta tocarispa.*+ 26  Ashkha runas chaupipi Diosta jatunchaychej. Jehová Diosta jatunchaychej. Israelta rikhuricherqa chay Diosmin* kausayta qosunkichej,+ payta jatunchaychej. 27  Sullkʼa kaj Benjamín aylloqa*+ atipashan. Judá ayllumanta kuraj kamachejkunapis atipashallankutaj, paykunawan khuskataj ashkha runas chʼajwarispa atipashallankutaj. Jinallataj Zabulón ayllumanta kuraj kamachejkuna, Neftalí ayllumanta kuraj kamachejkunapis atipashallankutaj. 28  Israel, Diosniykeqa kallpata qosunanta nin. Diosníy, kallpaykita rikuchiy. Qanmin noqaykuta yanapawayku.+ 29  Jerusalenpi kaj temploykirayku+reyesqa regalosta apamusonqanku.+ 30  Diosníy, kʼamiy caña hueca chaupispi kanku chay phiña animalesta. Kʼamiy chay tropa torosta,+ torillosninkutawan, ajinamanta llajtas qonqorikuspa kʼumuykukunankupaj, qolqe metaltapis apamunankupaj. Diosqa guerrallata munajkunata chʼeqerachin.* 31  Egiptomanta bronce imasta orqhomonqanku.*+ Cus jallpʼamanta usqhay usqhayllata Diospaj regalosta apamonqanku. 32  Jallpʼamanta gobiernos, Diospaj takiychej.+ Jehová Diospaj alabanzasta takiychej. (Sélah). 33  Diospaj takiychej, payqa pasashan unayniyoj cielospa cielonta.+ Paypa parlasqanqa sinchʼita sonarin, karuman uyarikun. 34  Diosta jatunchaychej atiyniyoj kasqanrayku.+ Diosqa Israelta kamachishan. Diosqa cielomantapacha atiyninta rikuchimun. 35  Diosqa manchay tʼukunatapuni santo wasinmanta jamun.+ Paymin Israelpa Diosnenqa. Paymin llajtanman kallpata, atiytapis qon.+ Diosqa jatunchasqa kachun.

Sutʼinchaykunasnin

Ichá nillanmantaj “Phuyus patata”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Jah”. Jah suteqa pisi letrasllapi Jehová niyta munan.
Chayri “tercostaj”.
Glosariopi sélah nisqata leeriy.
Lijra: waj lugarespi ninku ala.
Chayri “chaypacha Zalmonpi ritʼinmanpis jina karqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Jah”. Jah suteqa pisi letrasllapi Jehová niyta munan.
Chayri “Cheqa Diosmin”. Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Chayri “tamborcitosta tocarispa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Israelpa Pujyunmin”.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Chʼeqerachiy: waj lugarespi ninku tʼaqarachiy.
Ichá nillanmantaj “Egiptomanta embajadores llojsimonqanku”.