Salmos 66:1-20

  • Diospa tʼukuna ruwasqasnin

    • “Jamuspa rikuychej Diospa ruwasqasninta” (5)

    • “Imatachus ruwasaj nisusqaytaqa juntʼasaj” (13)

    • Diosqa mañakusqanchejta uyarin (18-20)

Takichejpaj. Takiy. Salmo. 66  Jallpʼapi tukuy tiyakojkuna, Diosta jatunchaspa kusiywan qhapariychej.+   Diospa sumaj sutinta jatunchaspa takiychej. Payta jatunchaychej, payta yupaychaychej.+   Diosta niychej: “Ruwasqasniykeqa manchay tʼukunapajpuni.+ May atiyniyoj kasqaykiraykuenemigosniykeqa ñaupaqeykipi kharkatenqanku.+   Jallpʼapi tukuy tiyakojkuna ñaupaqeykipi kʼumuykukonqanku.+ Alabanzasta takipusonqanku. Sutiykita jatunchaspa takenqanku”, nispa.+ (Sélah).*   Jamuspa rikuychej Diospa ruwasqasninta. Imastachus runaspaj ruwapusqanqa manchay tʼukunapuni.+   Mar qochata chʼaki pampaman tukucherqa.+ Llajta masisninchejqa purispa mayuta pasarqanku.+ Chaypi noqanchejqa kusikorqanchej tʼukuna imasta noqanchejrayku ruwasqanmanta.+   Diosqa atiyninwan wiñaypaj kamachenqa.+ Payqa nacionesta allinta qhawamushan.+ Kʼullukojkunaqa* ama jatunchakuchunkuchu.+ (Sélah).   Llajtas, Diosninchejta jatunchaychej.+ Tukuy uyarichunku payta jatunchasqaykichejta.   Paymin kausachiwanchej.+ Payqa mana urmajta saqewanchejchu.+ 10  Diosníy, qanmin allinta qhawarimuwayku.+ Qanmin chʼuwachawayku, imaynatachus qolqe metalta chʼuwachanku ajinata. 11  Qanmin chʼipaykiwan japʼiykuwayku. Qanmin llakiykunata manchay llasa qʼepita jina qʼepirichiwayku. 12  Runas sarunawaykuta saqerqanki. Nina chaupinta, yaku chaupinta pasarqayku. Chantá qanmin sumaj lugarman pusawarqayku samarikunaykupaj. 13  Diosníy, wasiykiman yaykusaj qʼolachina* ofrendas aparisqa.+ Imatachus ruwasaj nisusqaytaqa juntʼasaj.+ 14  Imatachus parlarqani chaytaqa ruwasaj,+imatachus llakiypi kashaspa parlarqani chayta. 15  Sumaj wira uywasta qʼolachipusqayki,carnerosta* qʼolachispa qʼoshñichipusqayki. Torostawan chivostawan jaywasqayki. (Sélah). 16  Qankuna, Diosta manchachikojkuna jamuspa uyariwaychej,willasqaykichej imatachus Dios noqapaj ruwasqanta.+ 17  Diosman qhaparikorqani,jatuncharqanitaj. 18  Sichus sonqoypi sajra imas kanman karqa chayqa,Jehová Diosqa mana uyariwanmanchu karqa.+ 19  Diosqa uyariwarqa.+ Payqa mañakusqayta sumajta uyariwarqa.+ 20  Jatunchasqa kachun Diosqa. Paymin mañakusqayta uyariwarqa. Payqa munakuwarqapuni.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi sélah nisqata leeriy.
Chayri “Tercosqa”.
Chayri “ruphachina”.
Carnero: waj lugarespi ninku mocho, oveja toro.