Salmos 60:1-12

  • Diosqa enemigosninchejta atipan

    • Runasqa mana salvayta atinkumanchu runa masinkuta (11)

    • “Dioslla kallpata qowasun” (12)

Takichejpaj. Kaytaqa takina “Yuyarinapaj lirio tʼika” nisqa tonoman jina. Miktam.* Davidpa takiynin. Yachachinapaj. Maypachachus Davidqa Aram-Naharaim llajtawan, jinallataj Aram-Zobá llajtawan maqanakusharqa, chaypacha Joabqa kutimuspa 12.000 edomitasta wañuracherqa Kachi mayu chaypi.+ 60  Diosníy, qanmin saqerpariwayku, qanmin sarurawayku.+ Noqaykupaj phiñasqa kashanki. Diosníy, watejmanta japʼikapuwayku ari.   Jallpʼata kharkatichispa lajrarpachinki. Diosníy, chay lajrasqasninta llutʼaykuy ari, phirikunanpajña kashan.   Diosníy, chay jinata nacionniykita ñakʼarichinki. Vinota ujyaykuchiwayku machasqa jina chankaykachanaykupaj.*+   Qanta manchachikojkunapaj uj señalta churapuwayku,chayman ayqekuspa flechaswan mana japʼichikunaykupaj. (Sélah).*   Ajinamanta munasqa wawasniykeqa kacharichisqa kasqayku.* Diosníy, kallpaykiwan salvawayku, uyarillawayku ari.+   Diosqa santo kayninpi* nin: “Sichemtaqa* herenciata jina kusisqa qopusaj.+ Sucot mayutapis* midispa qopusaj.+   Galaadqa noqajta, Manasespis noqajllatataj.+ Efrainqa umaypaj casco jina. Judataj kamachina tojnuy jina.+   Moabqa mayllakunay chʼillami jinalla.+ Edommanqa jukʼutaywan* choqaykusaj.+ Filisteata atipaykusaj, kusisqataj qhaparisaj”,+ nispa.   Diosníy, ¿pitaj pusawanqa soldadoswan muyurisqa llajtata atipanaypajri?* ¿Pitaj Edomkama pusawanqari?+ 10  Qanlla pusawaykuman Diosníy, kunantajrí qanllataj saqerpariwayku. Manaña soldadosniykuwanpis maqanakuman rishankichu.+ 11  Diosníy, llakiypi kashayku, yanapariwayku ari. Runasqa mana salvayta atiwaykumanchu.+ 12  Dioslla kallpata qowasun.+ Paymin enemigosninchejta saruranqa.+

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi miktam nisqata leeriy.
Chankaykachay: waj lugarespi ninku tharpiykachay, aylinkachay, thamaykachay.
Glosariopi sélah nisqata leeriy.
Kasqayku: waj lugarespi ninku kasajku.
Ichá nillanmantaj “santo lugarninpi”.
Chayri “Siquemtaqa”. Yanapa A2 nisqata leeriy.
Chayri “Sucot ura pampatapis”.
Chayri “abarcaywan”.
Ichá nillanmantaj “¿pitaj pusawanqa jarkʼachasqa llajtata atipanaypaj?”.