Salmos 57:1-11

  • Diosmanta mañakun khuyarikunanta

    • Diospa lijrasnin urapi pakakun (1)

    • Enemigosqa trampallankupitaj urmanku (6)

Takichejpaj. Kaytaqa takina “Ama chinkarparichiwaychu” nisqa tonoman jina. Davidpa takiynin. Miktam.* Maypachachus Davidqa Saulmanta ayqekuspa cuevapi pakaykukorqa chaypacha.+ 57  Diosníy, khuyarikuway ari, khuyarikullaway ari. Noqaqa qanpi pakakuni.+ Tukuy problemasniy tukukunankama lijrasniyki* urapi pakakuni.+   Aswan Patapi kaj Diosman qhaparikuni. Diosmin* chay tukuy problemasniymanta librawan.   Diosqa cielomantapacha yanapamuwaspa salvawanqa.+ Diosmin pantachenqa mithayta* munawajkunata. (Sélah).* Diosqa ajinata yanapawanqa munakuwasqanrayku, cheqan Diostaj kasqanrayku.+   Leones muyuykuwanku.+ Sajra runas chaupipi puñuni, paykunaqa runa mikhu leones jina kanku. Kirusninkoqa tʼojsina lanzas jina kanku, flechas jinapuni kanku. Qallunkupis sumaj filochasqa espada jina.+   Diosníy, may jina jatunchus kasqaykita cielopi rikuchiy, tukuy jallpʼantin jatun kayniykita rikuchunku.+   Enemigosneyqa trampata churawanku chakisniymanta japʼinawankupaj.+ Noqataj sinchʼi phutisqa kashani.+ Paykunaqa ñanniypi uj juskʼuta allanku. Chay juskʼumanqa paykunallataj chinkaykunku.+ (Sélah).   Diosníy, sonqoyqa qanllapaj.+ Sonqoyqa qanllapaj. Alabanzasta takispa jatunchasqayki.   Sonqóy, rijchʼariy. Cuerdasniyoj tocana, rijchʼariy. Qanpis arpa, rijchʼariy. Noqapis tutamanta rijchʼarisaj.+   Jehová Diosníy, runaspa ñaupaqenkupi jatunchasqayki.+ Nacionespa ñaupaqenkupi alabanzasta takipusqayki.+ 10  Munakuyniykeqa may jina jatun, cielokamapuni chayan.+ Cheqan kayniykipis phuyuskama chayan. 11  Diosníy, may jina jatunchus kasqaykita cielopi rikuchiy,tukuy jallpʼantin jatun kayniykita rikuchunku.+

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi miktam nisqata leeriy.
Lijra: waj lugarespi ninku ala.
Chayri “Cheqa Diosmin”. Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Mithay: waj lugarespi ninku wikhay, tʼisay.
Glosariopi sélah nisqata leeriy.