Salmos 55:1-23

  • Amigon contranta oqharikojtin Diosmanta mañakun

    • Munasqa amigollantaj burlakun (12-14)

    • “Tukuy llakiyniykita Jehová Diosman saqepuy” (22)

Takichejpaj. Kay takiytaqa cuerdasniyoj tocanasta waqachispa takina. Maskil.* Davidpa takiynin. 55  Diosníy, mañakusqayta uyariway ari.+ Khuyarikunawaykita mañakusqaytaqa, ama mana uyarejmanqa tukuychu ari.*+   Diosníy, uyarillaway ari, yanaparillaway ari.+ Llakiywanqa ni imanakuyta atishanichu.+ Phutisqa kashani.   Enemigosneyqa ñakʼarichinawankuta nishanku. Sajra runasqa mana khuyarispa ñakʼarichishawanku. Paykunaqa sinchʼitapuni ñakʼarichishawanku. Manchay phiñasqas noqapaj kashanku, maytapuni chejnikuwanku.+   Sonqoy nanawan.+ Wañuyta manchachikuni.+   Manchariytaj kharkatiytaj japʼiwan. Kharkatishallaniña.   Kutin kutita nini: “Paloma jinallapis lijrasniyoj* kayman. Maymanpis phawapuyman manaña llakikunaypaj.   Karuman phawapuyman.+ Chʼinnejpi tiyakamuyman.+ (Sélah).*   Sinchʼi wayramanta, sinchʼi paramantawan karuman phawapuyman. Usqhay usqhayta phawapuyman pakakamunaypaj”, nispa.   Jehová Diosníy, chay sajra runaspa umankuta muyuchiy,+ yuyaychakusqankutapis pantachiy.* Llajta ukhupeqa chʼajwasta, maqanakusta rikuni. 10  Chaytaqa tuta pʼunchay llajtaj perqa patasninpi rikuni. Llajta ukhupeqa sajra ruwaykunalla tiyan, llakiy kausaylla tiyan.+ 11  Chay llajta ukhupeqa ñakʼariylla tiyan. Plazanpeqa runasta chʼaukiyashanku,* ñakʼarichishankutaj.+ 12  Mana enemigoychu burlakuwan.+ Enemigoychus burlakuwanman chayqa, aguantakullayman. Mana chejnikuwaj runachu contrayta oqharikushan. Chejnikuwaj runachus contrayta oqharikunman chayqa, paymanta pakakuyman. 13  Qanqa amigoy kashaspa contrayta oqharikushanki, qanwan noqawan kikinkamalla kanchejpis.+ Qanqa amigoy kanki, sumajta rejsiyki.+ 14  Qanwan noqawanqa sumajta kausakoj kanchej. Diospa wasinmanpis ashkha runaswan khuska yaykurej kanchej. 15  Enemigosneyqa tukuchisqa kachunku.+ Sepulturapi* kausashaj pʼampasqa kachunku. Paykunaqa sajra imasllata yuyaychakunku, sonqonkupeqa sajra imaslla tiyan. 16  Noqarí Diosman qhaparikusaj. Jehová Diosmin salvawanqa.+ 17  Chʼisiyayta, tutamanta, jinallataj chaupi pʼunchaytapis llakiywanqa ni imanakuyta atinichu, waqashallaniña.+ Diostajrí mañakusqayta uyarimuwan.+ 18  Diosqa kacharichiwanqa contrayta maqanakojkunamanta. Paylla kacharichiwanqa chay chhika enemigosniymanta.+ 19  Diosqa kamachina tiyananpi unaymantapachaña tiyasqa kashan.+ (Sélah). Paymin qhaparikusqayta uyarenqa, enemigosniypa contrantataj sayaykonqa.+ Chay runastaj Diosta mana manchachikusqankurayku+mana cambiayta munanqankuchu. 20  Amigoyqa amigosninpa contrallantataj maqanakoj sayaykorqa.+ Ni trato ruwasqaykutapis valecherqachu.+ 21  Parlasqasnenqa mantequillamanta aswan llampʼu,+sonqonpirí maqanakuyllata yuyaychakun. Parlasqasnenqa aceitemanta aswan lluskʼaman rijchʼakojtinpis,filochasqa espadas jina kanku.+ 22  Tukuy llakiyniykita Jehová Diosman saqepuy.*+ Paytaj sayachisonqa.+ Payqa ni jaykʼaj saqenqachu cheqan runa urmananta.*+ 23  Qantajrí Diosníy, chay sajra runastaqa sepulturaman chayachinki.+ Chay runasqa runa wañuchis kanku, llullastaj. Paykunaqa jóvenes wañonqanku.+ Noqarí Diosníy, qanpi atienekusaj.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi maskil nisqata leeriy.
Chayri “Amataj pakakuychu yanapata mañakusojteyqa”.
Lijra: waj lugarespi ninku ala.
Glosariopi sélah nisqata leeriy.
Chayri “parlayninkutapis pejtuy”.
Chayri “engañashanku”.
Chayri “Seolpi”. Glosariopi sepultura nisqata leeriy.
Chayri “Llasa qʼepiykita Jehová Diosman jaywapuy”.
Chayri “chankaykachananta”.