Salmos 51:1-19

  • Juchanmanta pesachikojpa mañakuynin

    • Wijsapi kasqaymantapacha juchayoj kani (5)

    • “Juchaymanta llimphuchaway ari” (7)

    • “Diosníy, llimphu sonqota qoway” (10)

    • Sonqon nanasqa runaqa Diosta kusichin (17)

Takichejpaj. Davidpa takiynin. Profeta* Natanqa mana manchachikuspa Davidta reparacherqa Bat-Sebawan juchallikusqanta.+ Chayrayku Davidqa kay takiyta qhelqarqa. 51  Diosníy, munakuwasqaykirayku khuyarikuway ari.+ Jatun khuyakuyniykirayku juchasniyta pichaway ari.+   Pantasqayta mayllaway ari.+ Juchayta llimphuchaway ari.+   Allinta yachani mana kasukusqayta. Chay juchaytaqa mana qonqayta atinichu.+   Diosníy, qanpa contraykita juchallikorqani.+ Imatachus mana allinpajchu qhawanki, chaytapuni ruwarqani.+ Chayrayku kʼamiwaspaqa maychus kajllata kʼamishawanki.+ Juchayoj kasqayta nispaqa kajllata parlashanki.   Noqaqa juchayoj nacekorqani. Mamaypa wijsanpi rikhurisqaymantapacha juchasapa kani.+   Diosníy, mayta kusikunki llimphu sonqoyoj runata rikuspa.+ Yanapariway sonqoy yachayniyoj kananpaj.   Hisopo qhorawan juchaymanta llimphuchaway ari, chaywanqa llimphu kasaj.+ Mayllaway ari, chaywanqa ritʼimantapis aswan yuraj kasaj.+   Diosníy, ujtawan kusisqa kayta munani. Chaywanqa kay jinata ñakʼarichiwajtiykipis kusisqa kasaj.*+   Juchasniyta perdonaway ari.+ Tukuy pantasqasniytapis perdonaway ari.+ 10  Diosníy, llimphu sonqota qoway.*+ Allin sonqota qoway,+ kasukoj sonqota. 11  Ama ari ñaupaqeykimanta wijchʼuwaychu. Amapuni espíritu santoykitaqa qhechuwaychu ari. 12  Diosníy, imaynatachus salvawajtiyki kusisqa kani, ajina kusiyta watejmanta qoway ari.+ Sonqoyta aysay tukuy sonqo kasukusunaypaj. 13  Diosníy, juchasapasman ñanniykita rejsichisaj,+ajinamanta paykunaqa qanman kutirikamonqanku. 14  Diosníy, qanllamin salvawanki.+ Perdonaway ari runata wañuchisqaymanta.+ Chaywanqa justiciaykita kusisqa willamusaj.+ 15  Jehová Diosníy, parlajta saqellaway ari,qanta jatunchasunaypaj.+ 16  Diosníy, qanqa mana ima jaywanatapis munankichu, munawajchus chayqa, noqaqa jaywaykimanña karqa.+ Manallataj qʼolachina* ofrendatapis munankichu.+ 17  Astawanpis Diosqa uj nanasqa sonqota jaywanata munan. Diosníy, qanqa mana wijchʼuyta yachankichu sonqon pʼakisqa, sonqon nanasqa runataqa.+ 18  Diosníy, kʼacha kasqaykirayku Sion llajtapaj allin kajta ruwapuy ari. Jerusalén llajtaj perqasninta watejmanta ruwachiy ari. 19  Chaypacha Diosníy qanqa kusikunki cheqan kausayniyoj runas jaywanasta qosusqankumanta,jinallataj qʼolachisqa jaywanasta jaywasusqankumantapis, uywasta qʼolachispa jaywasusqankumantapis. Chaypachamin altarniyki patapi torosta qʼolachenqanku.+

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi profeta nisqata leeriy.
Chayri “Chaywanqa chay pʼakirasqayki tullusqa kusikonqanku”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Diosníy, llimphu sonqota noqapi rikhurichiy”.
Chayri “ruphachina”.