Salmos 45:1-17

  • Ajllasqa reypa casamienton

    • “Miskʼi parlaykuna” (2)

    • “Diosmin kamachinaykipaj atiyta qosonqa wiñaypaj wiñaynintinpaj” (6)

    • Novian kʼachita kasqanrayku reyqa sonqonta suwachikun (11)

    • Reypa wawasnenqa jallpʼantinta kamachenqanku (16)

Takichejpaj. Kaytaqa takina “Lirio tʼikas” nisqa tonoman jina. Corejpa wawasninpa takiynin.+ Maskil.* Munakuymanta takiy. 45  Sonqoyqa qhallallarishan sumaj willaykunawan. Noqaqa uj reymanta+ takirisaj. Qalloyqa sumajta copiayta yachajpa*+ lapiznin jina+ kachun.   Reyníy, runaspa wawasninmantaqa qanmin aswan alajito* kanki. Simiykimantaqa miskʼi parlaykuna llojsimun.+ Chayrayku Diosqa wiñaypaj bendecisunki.+   Atiyniyoj reyníy,+ espadaykita+ chumpiykiman sumajta japʼiykuchiy, caderayki chayman,allinpaj qhawasqa kaywan, jatun kaywantaj pʼachallikuy.+   Jatun kayniykipi atipanaykipaj ñaupajman rillaypuni.+ Caballoykipi montasqa maqanakuy kʼumuykukoj sonqoyoj runasrayku, cheqa kajrayku, justiciarayku.+ Paña makiykitaj tʼukuna imasta ruwanqa.   Flechasniykeqa may filo puntasniyoj, tukuy laya* runastataj ñaupaqeykiman urmarachishan.+ Flechasqa reypa enemigosninpa sonqosninkuman satʼirakushan.+   Diosmin kamachinaykipaj atiyta qosonqa* wiñaypaj wiñaynintinpaj.+ Gobiernoykej kamachina varanqa justiciata ruwanapaj varamin.+   Cheqan kajta munakorqanki,+ sajra kajtataj chejnikorqanki.+ Chayrayku Diosqa, Diosniykeqa aceitewan jichʼaspa ajllasorqa,+ waj reykunamanta nisqataj qanman aswan kusiyta qosorqa.+   Ropaykeqa ima munayta qʼaparishan mirra mirralla,* áloe aloella,* canela canelalla.* Marfilwan kʼachanchasqa sumaj kamachina wasipi tocasqankuta uyarispa kusirikunki.   Reyespa warmi wawasnenqa, respetasqa warmiswan khuska kashanku. Reinapis paña ladoykiman tiyaykun, Ofirmanta+ qoriwan sumaj kʼachanchasqa. 10  Uyariway warmi wawáy, allinta uyariway, tukuy sonqo uyariway. Tataykej familianta qonqay, llajtaykitapis qonqay. 11  Kʼachita kasqaykiwanqa reypa sonqonta suwanki. Paymin señorniykeqa,chayrayku paypa ñaupaqenpi kʼumuykukuy. 12  Tiro nacionqa* jamuspa regalosta apamusonqa. Aswan qhapaj runaspis allin ñawiwan qhawanaykita mañakusonqanku. 13  Kamachina wasipi* reypa warmi wawanqa sumaj kʼachanchasqa kashan. Ropanqa qoriwan kʼachanchasqa kashan. 14  Paytaqa reypaman pusaykonqanku, sumaj bordasqa ropayojta. Qhepanta jamoj doncellastapis reypa ñaupaqenman pusallanqankutaj. 15  Paykunataqa sumaj kusisqasta pusamonqanku,reypa kamachina wasinmanqa may kusisqas yaykonqanku. 16  Reyníy, wawasniykitaqa tukuy jallpʼantinta kamachinankupaj churanki. Paykunaqa ñaupa tatasniykej cuentankumanta yaykonqanku.+ 17  Noqaqa sutiykita rejsichisaj tukuy qhepa wawasman.+ Chaywanqa tukuy laya runas jatunchasonqanku wiñaypaj wiñaynintinpaj.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi maskil nisqata leeriy.
Chayri “sumaj qhelqerijpa”.
Alajito: waj lugarespi ninku simpático.
Chayri “tukuy rijchʼaj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Diosmin kamachina tiyanayki”.
Glosariopi mirra nisqata leeriy.
Aloeqa sumaj qʼapayniyoj sachʼa. Unayqa chay sachʼamanta perfumeta ruwaj kanku.
Hebreo parlaypeqa nin, “casia”. Glosariopi casia nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “Tiroj warmi wawan”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Ukhupi”.