Salmos 41:1-13

  • Camanpi kashajtin onqosqaj mañakuynin

    • Diosqa onqosqa runata kallpachan (3)

    • Amigollantaj contranta oqharikun (9)

Takichejpaj. Davidpa takiynin. 41  Kusisqamin pichus wajcha runasta khuyakojqa.+ Jehová Diosmin chay runata libranqa llakiy patapi kashajtin.   Jehová Diosmin chay runata waqaychanqa, kausachenqataj. Waj runaspis kusisqa kasqanta rikonqanku.+ Diosníy, ni jaykʼaj chay runataqa enemigosninman jaywaykuwajchu.+   Jehová Diosmin chay runataqa kallpachanqa camanpi onqosqa kashajtin.+ Diosníy, qanmin chay runataqa allinta cuidanki camanpi onqosqa kashajtin.   Noqa mañarikorqayki: “Jehová Diosníy, khuyarikuway ari.+ Sanoyachiway ari,+ contraykita juchallikuni”,+ nispa.   Enemigosneyqa sajrata noqapaj parlanku, paykunaqa ninku: “Wañullachunña, wañojtenqa niña pipis payta yuyarikonqañachu”, nispa.   Sichus ujninku waturikuwaj jamun chaypis, payqa llullakuspa parlan. Qhawarawajlla jamuwan parlakunawanpaj. Rispataj cuentarakamun.   Tukuy chejniwajkunaqa chhichinakushanku. Mana allinta ruwanawankupaj yachachinakushanku, nishankutaj:   “Sinchʼita onqoykun. Kunanqa wijchʼurayashan, manaña kutirenqachu”,+ nispa.   Noqawan allinta kausakoj amigoypis, mayqenpichus atienekoj kani,+pitajchus noqawan khuska mikhoj,* chaymin contrayta oqharikun.+ 10  Qantajrí Jehová Diosníy, khuyarikuway ari, sanoyachiway ari. Sanoyapuspaqa paykunawan pagachikusaj. 11  Maypachachus enemigoyqa mana atipawanqachu,chaypacha yachasaj allinpaj qhawawasqaykita.+ 12  Qanmin noqataqa sinchʼita sayachiwanki tukuy sonqo qanta kasukusqayrayku.*+ Qanmin wiñaypaj allin ñawiwan qhawawanki.+ 13  Israelpa Diosnin Jehovaqawiñaypaj wiñaynintinpaj jatunchasqa kachun.+ Amén, amén.*

Sutʼinchaykunasnin

Chayri: “pitajchus tʼantayta mikhoj”.
Chayri “mana juchayoj kasqayrayku”.
Glosariopi amén nisqata leeriy.