Salmos 35:1-28

  • Enemigosmanta kacharichikunapaj mañakuy

    • Diospa angelnin enemigosta ayqechenqa (5)

    • Ashkha tantasqa runas ukhupi Diosta jatunchana (18)

    • Qhasillamanta chejnisqa (19)

Davidpa takiynin. 35  Jehová Diosníy, contraypi kajkunamanta jarkʼakuway.+ Noqawan maqanakushanku chaykunawan maqanakuy.+   Juchʼuy escudoykita, jatun escudoykitawan oqharikuspa,+jamuy ari jarkʼakunawaykipaj.+   Tʼojsina lanzaykita, maqanakupaj hachaykitawan oqharikuspa qhatiykachawajkunaj contrankuta sayaykuy.+ Niwaytaj: “Noqa salvasqayki”,+ nispa.   Wañuchiwayta munajkunaqa* pʼenqaypi rikhurichunku, kʼumuykachachisqataj kachunku.+ Wañuchinawankupaj yuyaychakojkunaqa kʼumuykachachisqa ripuchunku.   Wayraj apasqan paja jina* kachunku. Paykunataqa Jehová Diospa angelnin ayqechichun.+   Jehová Diospa angelnin paykunata qhatiykojtenqa,ñanninkoqa laqha kachun, lluskʼataj.   Mana ima sajrata ruwashajtiy paykunaqa sumaj pakasqa trampata churaykunku japʼinawankupaj. Mana ima sajrata ruwashajtiy paykunaqa tʼoqota allanku chayman chinkaykunaypaj.   Paykunataqa ujllata desgracia qhatirichun,chay churasqanku trampallawantaj japʼichikuchunku, chayman urmaykuspa wañuchunku.+   Noqatajrí kusikusaj Jehová Diospa ruwasqasninmanta. Kusikusaj salvanawanpaj imastachus ruwasqanmanta. 10  Tukuy kallpaywan nisaj: “Jehová Diosníy, mana pipis qan jinaqa kanchu. Qanmin mana piniyojkunataqa kallpasapaspa makinkumanta libranki.+ Qanmin mana piniyojkunata, wajchastapis suwasmanta libranki”,+ nispa. 11  Sajra runas jamuspa testigos jina contrayta declaranku,+mana yachasqay imastataj tapurawanku. 12  Paykunapaj allin kajta ruwashajtiypis, paykunaqa sajra kajwan pagawaspa+sonqoyta nanachiwanku. 13  Onqosqa kashajtinku noqaqa qhashqa ropata churakoj kani,sonqoyta nanachikuspa ayunaj kani. Paykunapaj mañapusqayta Dios mana uyariwajtinpis, 14  llakisqa purej kani, amigoypis hermanoypis wañupunman jina. Allin phutisqa purej kani mamaypis wañupunman jina. 15  Paykunataj llakiypi kashajtiy kusisqa tantaykukorqanku. Pakaykukuspa suyaykuwarqanku waykhaykunawankupaj. Imaymanasta niwaspa sonqoyta nanachiwarqanku, mana chʼinyaspataj astawan qhasimanta tumpaykuwarqanku. 16  Sajra runasqa* mana pʼenqarikuspa burlakuwanku. Noqapaj phiñasqa kasqankurayku kirusninkutapis kʼarurachinku.+ 17  Jehová Diosníy, ¿maykʼajkamataj qhawamullankiri?+ Salvaway ari, ama wañuchinawankupaj,+salvaway ari, kallpasapa leonesmanta.+ 18  Noqataj jatun congregación chaupipi graciasta qosqayki.+ Ashkha tantasqa runas ukhupi jatunchasqayki. 19  Ama saqeychu qhasillamanta chejnikuwajkuna asikunawankuta. Ama saqeychu qhasillamanta chejnikuwajkuna+ burlakunawankuta.+ 20  Paykunaqa mana munankuchu ni pi sonqo tiyaykusqa kausakunanta. Astawanpis runa masinkuwan allinta kausakojkunaj contrankuta imaymana llulleriosta parlanku.+ 21  Siminkuta jatunta kicharinku tumpaykunawankupaj, nishankutaj: “Qhawariymá, qhawariymá, taripaykunchej”, nispa. 22  Jehová Diosníy, qanmin chaytaqa qhawamushanki. Ama chʼinllaqa kakuychu ari.+ Jehová Diosníy, ama karullamantaqa qhawamuwaychu ari.+ 23  Jehová Diosníy, rijchʼariy ari, jamuspa jarkʼakuway. Justiciata ruwapuway ari. 24  Jehová Diosníy, cheqan Dios kasqaykiman jina justiciata ruwapuway ari.+ Ama saqeychu enemigosniy llakiypi kasqaymanta kusikunankuta. 25  Amataj jaykʼajpis nichunkuchu: “Chayqa á, chaytapuni munasharqanchej”, nispa. Ama jaykʼajpis nichunkuchu: “Atipasqata atipaykunchej”,+ nispa. 26  Llakiypi kasqaymanta kusikojkunaqa,tukuyninku pʼenqaypi rikhurichunku, kʼumuykachachisqataj kachunku. Noqamanta aswan sumaj runas kasqankuta creekojkunaqa pʼenqaypi rikhurichunku, kʼumuykachachisqataj kachunku. 27  Cheqan kajman jina kausakusqaymanta kusikojkunaqa kusisqa qhaparichunku,mana saykʼuspa nichunku: “Jehová Diosqa jatunchasqa kachun, payqa kusikun paypa kamachin wajkunawan allinta kausakojtin”,+ nispa. 28  Noqataj Diosníy, justiciaykimanta willarasaj,*+tuta pʼunchaytaj jatunchasqayki.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Almayta maskʼajkunaqa”. Glosariopi alma nisqata leeriy.
Chayri “tʼuna paja jina”.
Chayri “Diospa contranta oqharikoj runasqa”.
Chayri “justiciaykipi tʼukurisaj”.