Salmos 22:1-31

  • Llakisqa kajqa Diosta yupaychan

    • “Diosníy, ¿imaraykutaj saqerpariwankiri?” (1)

    • “Ropayrayku suerteta choqanku” (18)

    • Congregación chaupipi Diosta jatunchasaj (22, 25)

    • Tukuy jallpʼantin Diosta yupaychanqanku (27)

Takichejpaj. Kaytaqa takina “Sutʼiyayta purej taruka” nisqa tonoman jina. Davidpa takiynin. 22  Diosníy, Diosníy, ¿imaraykutaj saqerpariwankiri?+ ¿Imajtintaj mana salvaj jamuwankichuri? ¿Imajtintaj llakiywan qhaparikamusqayta mana uyarimuwankichuri?+   Diosníy, pʼunchayqa qhaparikamuyki, nitaj uyarimuwankichu.+ Tutanpis qhaparikamullaykipuni.   Qantajrí Diosníy, santo kaj Dios kanki.+ Israelpa yupaychasusqanwan muyurisqa kanki.   Tatasniykoqa qanpi atienekorqanku.+ Qanpi atienekusqankurayku paykunata salvallajpuni kanki.+   Qanman qhaparikamorqanku, salvarqankitaj. Qanpi atienekorqanku, nitaj pʼenqaypi rikhurerqankuchu.+   Noqatarí runasqa asipayawanku, chejnikuwanku,khuruta jinalla qhawawanku, manataj runata jinachu.+   Tukuy rikuwajkunaqa asikuwanku,+noqata pisipaj qhawawaspa parlanku, umankuta khiwirispataj ninku:+   “Jehová Diosmantajqa atienesqa karqa á. ¡Pay librachun á! Diospajqa allin munasqa. ¡Salvachun á!”,+ nispa.   Qanmin mamaypa wijsanmanta nacechiwarqanki.+ Qanmin cuidawarqanki mamay ñuñuchishawajtin. 10  Nacekusqaymantapacha cuidawanki. Mamaypa wijsanpi kasqaymantapacha qanmin Diosniy kanki. 11  Ama noqamanta karupi kaychu, llakiykunaqa chayamushawanña.+ Qanlla yanapayta atiwanki, mana waj yanapawajqa kanchu.+ 12  Enemigosneyqa may chhika torrillos jina maqanawankupaj muyuykuwanku.+ Paykunaqa Basán pampasmanta kallpasapa toros jina kanku.+ 13  Enemigosneyqa ñaupaqeypi siminkuta jatunta kicharinku+qhaparirishaj león jina, japʼisqan animaltapis mitharashanman jina.*+ 14  Yaku jina jichʼasqa kani. Tukuy tullusniy chʼutasqa kashanku. Sonqoyqa abeja panal jinaukhuypi unuyapushan.+ 15  Kallpayqa tukukapun, kʼanalla jina chʼakipacha kashan.+ Qalloyqa simiyman kʼaskaykun.+ Qan tʼoqoman churawanki wañunaypaj.+ 16  Enemigosneyqa alqos jina muyuykuwanku,+suwas jina tropalla muyuykuwanku,+uj león jina makisniyta chakisniytawan khanishawanku.+ 17  Tullusneyqa+ yachakamushanña. Enemigosneyqa qhawamushawanku, ñawillankupi purichishawanku. 18  Ropasniyta partinakunku,ropayrayku suerteta* choqanku.+ 19  Jehová Diosníy, ama karumanta qhawamullawaychu.+ Qanmin kallpay kanki, usqhayllata jamuspa yanapariway ari.+ 20  Libraway ari ama espadawan wañuchinawankupaj. Salvaway ari ama chay phiña alqos wañuchinawankupaj.+ 21  Salvaway ari leonpa siminmanta,+ salvaway ari torospa wajrasninkumanta. Uyarillaway ari, salvaway ari. 22  Diosníy, sutiykita hermanosniyman willasaj,+congregación* chaupipi jatunchasqayki.+ 23  Jehová Diosta yupaychajkuna, payta alabaychej. Jacobpa miraynin kajkuna tukuyniykichej Diosta jatunchaychej.+ Israelpa miraynin kajkuna tukuyniykichej Diosta yupaychaychej. 24  Diosqa wajcha runaj ñakʼarisqanta mana jaykʼajpis mana rikojmanqa tukunchu, nitaj millachikunchu.+ Mana chay wajcha runamantaqa uyanta pakanchu.+ Diosqa uyarin yanapata mañakusqanta.+ 25  Diosníy, jatun congregación chaupipi jatunchasqayki.+ Ruwasaj nisqaytaqa juntʼasaj Diosta yupaychajkunaj ñaupaqenkupi. 26  Llampʼu sonqoyoj runasqa mikhuspa sajsakonqanku.+ Jehová Diosta maskʼajkunaqa payta jatunchanqanku.+ Qankunaqa wiñaypaj kusisqa kausakuychej. 27  Runasqa jallpʼaj tukuy kʼuchusninmanta Jehová Diosta yuyarikuspa payman jamonqanku. Diosníy, nacionesmanta tukuy ayllus* ñaupaqeykipi qonqorikonqanku.+ 28  Jehová Diosmin kamachej Reyqa.+ Payqa nacionesta kamachishan. 29  Jallpʼamanta tukuy qhapaj runasqa sumajta mikhonqanku, Diospa ñaupaqenpitaj kʼumuykukonqanku. Ñutʼu jallpʼaman tukuy kutejkunaqa Diospa ñaupaqenpi qonqorikonqanku. Ni mayqenninku kausashaj qhepakuyta atenqachu. 30  Wawasninkoqa Diosta sirvenqanku. Chay jamoj mirayqa Jehová Diosmanta uyarenqanku. 31  Runasqa jamuspa Diospa cheqan ruwasqasninmanta parlanqanku. Niraj nacekushanku chaykunamanqa Diospa ruwasqasninta willanqanku.

Sutʼinchaykunasnin

Mithay: waj lugarespi ninku wikhay, tʼisay.
Glosariopi suerte nisqata leeriy.
Glosariopi congregación nisqata leeriy.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.