Salmos 15:1-5

  • ¿Pitataj Jehová wasinman wajyarikun?

    • Sonqonpi mana llullakuspa parlaj runa (2)

    • Mana pimantapis llullakuspa parlaj runa (3)

    • “Ruwasaj nisqantaqa juntʼanpuni, mana allinninpaj kajtinpis” (4)

Davidpa takiynin. 15  Jehová Diosníy, ¿pitataj wasiykiman* wajyarikuwajri? ¿Pitaj santo orqoykipi tiyakuyta atinmanri?+   Chaypeqa tiyakuyta atinman mana juchayoj runalla,+cheqan kajta ruwaj runalla,+sonqonpitaj mana llullakuspa parlaj runalla.+   Payqa mana pimantapis llullakuspa parlanchu,+runa masintaqa mana ima sajratapis ruwanchu,+amigosnintapis mana qhasimanta tumpanchu.+   Payqa chejnikun millay kausayniyoj runasta.+ Jehová Diosta manchachikoj runastataj jatunpaj qhawan. Ruwasaj nisqantaqa juntʼanpuni, mana allinninpaj kajtinpis.+   Qolqetapis mana interesniyojta manun.+ Nitaj pagaykuchikunchu mana juchayoj runaj contranta parlananpajqa.+ Ajinata kausakoj runaqa sinchʼita sayanqa.+

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “toldoykiman”