Salmos 118:1-29

  • Jehová Diosta agradecekuna atipasqanmanta

    • Jehová Diosman qhaparikorqani, paytaj uyarimuwarqa (5)

    • “Jehová Diosqa noqawan kashan” (6, 7)

    • Mana valechisqanku rumeqa aswan patapi kaj esquina rumiman tukupun (22)

    • “Jehová Diospa sutinpi jamojqa” (26)

118  Jehová Diosman graciasta qoychej, kʼacha kasqanrayku.+ Munakuynenqa wiñaypaj kallanqapuni.   Israelqa nichun: “Munakuynenqa wiñaypaj kallanqapuni”, nispa.   Aaronpa mirayninmanta kajkuna nichunku: “Munakuynenqa wiñaypaj kallanqapuni”, nispa.   Jehová Diosta manchachikojkuna nichunku: “Munakuynenqa wiñaypaj kallanqapuni”, nispa.   Noqaqa llakiyniypi Jehová* Diosta wajyakorqani,Jehová* Diostaj uyarimuwaspa sumaj jarkʼachasqa lugarman yaykuchiwarqa.+   Jehová Diosqa noqawan kashan, mana manchikusajchu.+ ¿Imanawanqataj runari?+   Jehová Diosqa noqawan kashan yanapanawanpaj.+ Noqa rikusaj enemigosniy urmasqankuta.+   Aswan sumaj Jehová Diospi atienekuy,runaspi atienekunamantaqa.+   Aswan sumaj Jehová Diospi atienekuy,kamachejkunapi atienekunamantaqa.+ 10  Tukuy naciones muyuykuwarqanku,noqatajrí Jehová Diospa sutinpiqhepaman kutiricherqani.+ 11  Chay nacionesqa muyuykuwarqanku, manchaytapuni muyuykuwarqanku. Noqatajrí Jehová Diospa sutinpiqhepaman kutiricherqani. 12  Abejas jinapuni muyuykuwarqanku. Jinapis chay rato chinkachisqa karqanku, imaynatachus khishkaqa ruphaykuspa chinkapun ajinata. Paykunataqa Jehová Diospa sutinpiqhepaman kutiricherqani.+ 13  Kallpawan tanqarpawarqanku* urmanaypaj,Jehová Diostajrí yanapawarqa. 14  Jehová Diosmin pakakunay, paymin kallpayqa. Paymin salvawan.+ 15  Cheqan runaspa toldo wasisninkumanta* kusiy qhapariy uyarikun,salvación paykunapaj chayamun. Jehová Diospa paña makenqa may atiyniyoj.+ 16  Jehová Diospa paña makenqa pataman oqharisqa kashan atipasqanmanta. Jehová Diospa paña makenqa may atiyniyoj.+ 17  Noqaqa mana wañusajchu, manapuni wañusajchu. Noqaqa kausasajJehová* Diospa ruwasqasninta willanaypaj.+ 18  Jehová* Diosqa sinchʼita kʼamiwarqa.+ Jinapis mana wañuyman jaywaykuwarqachu.+ 19  Justicia punkusta kicharimuwaychej+yaykuspa Jehová* Diosta jatunchanaypaj. 20  Kaymin Jehová Diospa punkonqa. Kayninta cheqan runas yaykonqanku.+ 21  Uyarimuwasqaykirayku jatunchasqayki Diosníy.+ Qanmin salvawarqanki. 22  Wasita ruwajkunaj mana valechisqanku rumeqa,aswan patapi kaj esquina rumiman tukupun.+ 23  Chaytaqa Jehová Dios ruwarqa.+ Chayqa noqanchejpaj may tʼukunapuni.+ 24  Kay pʼunchayta Jehová Diosqa rikhurichin. Kay pʼunchaytaj mayta kusikusunchej, kusisqa kasunchej. 25  Jehová Diosníy, mayta rogakuyku. Salvawayku ari. Jehová Diosníy, atipanaykupaj yanapawayku ari. 26  Bendecisqa kachun Jehová Diospa sutinpi jamojqa.+ Jehová Diospa wasinmantapacha qankunata bendecimuyku. 27  Jehovamin Diosninchejqa. Paymin kʼanchayta qowanchej.+ Ramas japʼirisqa fiestaman rejkunaman ujchaykukuychej,+altar* chaynejman chayaychej.+ 28  Qanmin Diosniy kanki, qanta alabasqayki. Diosníy, qanta jatunchasqayki.+ 29  Jehová Diosman gracias niychej, payqa kʼacha.+ Munakuynenqa wiñaypaj kallanqapuni.+

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “Jah”. Jah suteqa pisi letrasllapi Jehová niyta munan.
Hebreo parlaypeqa nin, “Jah”. Jah suteqa pisi letrasllapi Jehová niyta munan.
Ichá nillanmantaj “Kallpawan tanqarpawarqanki”.
Chayri “carpa wasisninkumanta”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Jah”. Jah suteqa pisi letrasllapi Jehová niyta munan.
Hebreo parlaypeqa nin, “Jah”. Jah suteqa pisi letrasllapi Jehová niyta munan.
Hebreo parlaypeqa nin, “Jah”. Jah suteqa pisi letrasllapi Jehová niyta munan.
Hebreo parlaypeqa nin, “altarpa wajrasnin”.