Salmos 110:1-7

  • Reytaj sacerdotetaj Melquisedec jina

    • Enemigosniykej chaupinpi kamachiy (2)

    • Yanapakoj jovenesqa chhulla jina kanku (3)

Davidpa takiynin. Salmo. 110  Jehová Diosqa Señorniyta nerqa: “Pañayman tiyaykukuy+enemigosniykita banquillota jina chakisniykipaj churanaykama”,+ nispa.   Jehová Diosqa churasonqa Sionmantapacha waj lugarestawan kamachinaykipaj. Nisonqataj: “Enemigosniykej chaupinman yaykuspa atipay”,*+ nispa.   Soldadosniykita guerraman pusanki chay pʼunchaypi, kamachisniykeqa wakichisqa kanqanku yanapakunankupaj. Joven kamachisniykeqa ashkha kanku, sutʼiyay chhulla jina. Rijchʼayninkoqa may llimphu, maytataj lliphipirin.   Jehová Diosqa kayta jurarqa, manataj wajtachu parlanqa: “Qanqa wiñaypaj sacerdote kanki,+Melquisedec jina”,+ nispa.   Jehová Diosqa pañaykipi kanqa.+ Payqa kʼajaj phiñakuynin pʼunchaypi reyesta saruspa pʼaltarparenqa.+   Payqa nacionesta juzgaspa castiganqa.+ Payqa chay nacionespi wañusqasta montonaykonqa.+ Payqa pʼaltarparenqa jallpʼantinta kamachejta.   Qantajrí,* ñan kantupi kaj mayumanta yakuta ujyanki. Chaywan kallpacharikuspataj umaykita oqharinki.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Enemigosniykej chaupinpi kamachiy”.
Qantajrí nispaqa, Salmo 110:1 versiculopi “Señorníy” nin, chayllamantataj parlashan.