Salmos 109:1-31

  • Phutisqa runaj mañakuynin

    • “Kamachej cargontapis waj japʼichun” (8)

    • Diosqa wajcha runaj ladonpi sayashan (31)

Takichejpaj. Davidpa takiynin. Salmo. 109  Diosníy, ama chʼinlla kaychu, qantamin jatunchayki.+   Sajra runaspis llulla runaspis contrayta parlanku. Llullakuspa qhasi manakaj imasta noqamanta parlanku.+   Paykunaqa muyuykuwaspa kʼarajta rimawanku. Qhasillamanta noqawan tinkoj churakunku.+   Paykunata munakushajtiypis qhasimanta tumpashawanku.+ Noqatajrí orakushallanipuni.   Paykunapaj allin kajta ruwashajtiypis mana allin kajwan pagawanku.+ Munakushajtiypis chejniwanku.+   Diosníy, uj sajra runata churay enemigoyta juzgananpaj. Paña ladonpi uj runa sayaykuspa payta chʼataykuchun.*   Juzgashajtinku payqa juchayoj rikhurichun,orakusqanpis juchallataj kachun.+   Pisillata kausachun.+ Kamachej cargontapis waj japʼichun.+   Wawasnenqa* mana tatayoj rikhurichunku,warminpis viuda qhepakuchun. 10  Wawasnenqa* mañakuspa kayman jaqayman purichunku. Thanta wasinkumanta llojsispa mikhunata maskʼachunku. 11  Payman manorqa chay runaqa tukuy imanta japʼikapuchun,mana rejsisqa runastaj tukuy kapusqanta apakapuchunku. 12  Ama pipis paytaqa khuyarichunchu. Mana tatayoj wawasnintapis ni pi khuyakuchunchu. 13  Mirayninmanta kajkunaqa tukuchisqa kachunku.+ Sutisninkupis jamoj wawaspa tiemponpi qonqasqa kachun. 14  Ñaupa tatasninpa pantasqankutaqa ama Jehová Dios qonqachunchu.+ Mamanpa juchanpis ama perdonasqachu kachun. 15  Jehová Diosqa ama qonqachunchu paykunaj ruwasqasninkuta. Sutisninkuta jallpʼamanta chinkachichun.+ 16  Chay runaqa mana ni pita khuyarikorqachu.+ Astawanpis wañuchinanpaj qhatiykacharqa ñakʼarej runata,+ wajchata, sonqo nanasqatapis.+ 17  Wajkunata maldeciymantaqa wañurej, chay maldiciontaj payllamantaj chayaykoj. Wajkunata bendeciytaqa ni yuyallajpischu, ajinapi payqa ni ima bendiciontapis japʼejchu. 18  Maldicionesta parlasqanqa ropan jinapuni karqa,chaytaj yaku jina cuerpon ukhuman jichʼaykusqa karqa,aceite jina tullusnin ukhuman juntʼaykorqa. 19  Maldicionesta parlasqanqa payta maytʼuykuchun churakusqan ropapis kanman jina,+watakusqan chumpipis kanman jina. 20  Jehová Diosqa ajinata kutichenqa qhasimanta tumpawajkunaman,+contrayta millayta parlajkunamanpis. 21  Qantajrí Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosníy,sutiykirayku yanapariway.+ Munakuyniyki sumaj kasqanrayku salvaway.+ 22  Noqaqa mana piniyoj kani, wajcha kani,+sonqoypis allin nanasqa kashan.+ 23  Pasapoj llanthu jina chinkaripushani. Langostata jina thalaspa wijchʼuwanku. 24  Mana mikhusqaypi moqosniypis llauchhullaña. Tullullaña kashani, manchayta khuyayaykuni. 25  Runaspa asipayananku kani.+ Rikuwaspaqa asikuspa umankuta khiwirinku.+ 26  Jehová Diosníy, yanapariway. Munakuwasqaykirayku salvaway. 27  Yachachunku makiykiwan salvacionta apamusqaykita. Jehová Diosníy, yachachunku qan chayta ruwasqaykita. 28  Maldeciwachunkupis qanqa bendecillawankipuni. Contrayta oqharikojtinku pʼenqaypi rikhurichunku, kay kamachiykitaj kusisqa kachun. 29  Contraypi oqharikojkunaqa kʼumuykachachisqa kachunku. Mana mangasniyoj ropawan jina pʼenqaywan maytʼusqa kachunku.+ 30  Simiywan Jehová Diosta tukuy sonqo jatunchasaj. Ashkha runaspa ñaupaqenpi jatunchasaj.+ 31  Diosqa wajcha runaj paña ladonpi sayanqa,payta tumpajkunamanta salvananpaj.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “juchachachun”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Qhari wawasnenqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Qhari wawasnenqa”.