Salmos 105:1-45

 • Jehovaqa nisqanta juntʼaspa kamachisninta yanapan

  • Diosqa mana tratonta qonqanchu (8-10)

  • “Ama ajllasqasniytaqa llankhankichejchu” (15)

  • Diosqa José esclavo kasqanta valechikun (17-22)

  • Diosqa milagrosta ruwan Egiptopi (23-36)

  • Israelitasqa Egiptomanta llojsimunku (37-39)

  • Diosqa imatachus Abrahanman jurasqanta yuyarikun (42)

105  Jehová Diosman graciasta qoychej,+ sutinta oqhariychej. Ruwasqasninta llajtaspi rejsichiychej.+   Takipuychej, alabanzasta takipuychej.* Tukuynin sumaj ruwasqasninpi tʼukuriychej.*+   Diospa santo sutinmanta tukuy sonqo parlaychej.+ Jehová Diosta maskʼajkunaj sonqonku kusisqa kachun.+   Jehová Diosta maskʼaychej,+ kallpanta mañakuychej. Khuyakusunaykichejpaj tuta pʼunchay mañakuychej.   Yuyarikuychej allin tʼukunasta ruwasqanmanta. Yuyarikuychej milagrosta ruwasqanmanta, castigosta apachimusqanmantapis.+   Chayta yuyarikuychej, kamachin Abrahanpa miraynin kajkuna,+Jacobpa wawasnin kajkuna, ajllasqasnin kajkuna.+   Paymin Jehová Diosninchejqa.+ Kamachiykunasnenqa jallpʼantinpi churasqa kashan.+   Diosqa trato ruwasqanta wiñaypaj yuyarikunpuni.+ Nacionninpaj ruwasaj nisqantaqa ni jaykʼaj qonqanqachu.+   Abrahanwan tratota ruwasqanta yuyarikun,+Isaacman imatachus jurasqantapis yuyarikun,+ 10  mayqentachus Jacobman garantiata jina qorqa chayta,Israelmanpis unay wataspaj traton kananpaj qorqa chayta. 11  Kay jinata nispa: “Canaán jallpʼata qosqayki,+herenciaykichej kananpaj”.+ 12  Chayta nerqa pisillaraj kashajtinku.+ Allin pisillarajpuni karqanku, paykunaqa forasteros jina purikusharqanku.+ 13  Nacionmanta nación purerqanku. Uj suyumanta waj suyuman riporqanku.+ 14  Diosqa mana saqerqachu ni pi paykunata ñakʼarichinanta.+ Astawanqa paykunarayku reyestapis kʼamerqa,+ 15  kay jinata nispa: “Ama ajllasqasniytaqa llankhankichejchu,ama profetasniytaqa imanankichejchu”,+ nispa. 16  Diosqa jallpʼapi yarqhay kananta nerqa.+ Mana mikhunayojta rikhuricherqa. 17  Paykunaj ñaupaqenkuta uj runata kacharqa,paytaqa esclavo kananpaj venderqanku, chay runaqa José karqa.+ 18  Chakisnintaqa cadenaswan watarqanku,+kunkantapis cadenaswan wataykorqanku. 19  Ajina karqa Diospa palabran juntʼakunankama.+ Jehová Diospa nisqanqa Joseta aswan allin runaman tukucherqa.* 20  Reyqa Joseta kacharinankuta kamacherqa.+ Llajtasta gobernajqa Joseta kacharicherqa. 21  Paytaqa wasinpi patrón kananpaj churarqa,tukuy ima kapusqanta qhawananpaj churarqa.+ 22  Reypa kuraj kamachisninta munasqanman jina kamachinanpaj,kurajkunasninmanpis allin yachayta qonanpaj.+ 23  Chantá Israelqa Egiptoman riporqa.+ Jacobqa forastero jina Cam jallpʼapi tiyakorqa. 24  Diosqa nacionninta ashkhaman miracherqa,+enemigosninmanta aswan kallpayojman tukucherqa.+ 25  Diosqa saqellarqa enemigosninku nacionninta chejnikunankuta. Chayrayku enemigosninkoqa kamachisninpa contranta mana allin imasta yuyaychakorqanku.+ 26  Diosqa kamachin Moisesta kacharqa,+Aarontapis+ kachallarqataj, paytaqa Moiseswan khuska rinanpaj ajllarqa. 27  Paykunaqa egipciosman Diospa señalesninta rikucherqanku,Cam jallpʼapi Diospa milagrosninta ruwarqanku.+ 28  Paykunaqa Diospa nisqanta kasukorqanku. Diosqa Egipto jallpʼata laqhayaykucherqa.+ 29  Yakusnintaqa yawarman tukucherqa. Pescadosninkutapis wañuracherqa.+ 30  Kʼaylankulas* jallpʼankuman juntʼaykorqanku,+reypaj cuartosninmanpis juntʼaykorqanku. 31  Diosqa khanikoj chʼuspista* kamacherqa jallpʼankuman juntʼaykunankuta,zancudostapis* kamacherqa tukuynin jallpʼasninkuman juntʼaykunankuta.+ 32  Parataqa granizoman tukucherqa. Rayostapis* jallpʼankuman kachaykorqa.+ 33  Uva sachʼasninkuta higo sachʼasninkutawan thantata ruwarqa,jallpʼankupi kaj sachʼastapis pʼakirarqa. 34  Diosqa kamacherqa langostas Egipto jallpʼaman juntʼaykunankuta,mana yupay atina manaraj phawaj langostas juntʼaykunankuta nerqa.+ 35  Langostastaj tukuy qʼomerkunata mikhukaporqanku,jallpʼaj poqosqanta mikhukaporqanku. 36  Chantá Diosqa egipciospa jallpʼankumanta tukuynin kuraj wawasta tukucherqa.+ Tukuynin ñaupajta nacekojkunata tukucherqa. 37  Diosqa nacionninta qolqeyojta, qoriyojta orqhomorqa,+ayllusnin* ukhumantaqa ni pi desmayaporqachu. 38  Egipciosqa maytapuni israelitasta manchachikorqanku.+ Chayrayku ripusqankumanta kusikorqanku. 39  Diosqa israelitasta phuyuwan pakaykorqa.+ Tutantaj ninawan kʼancharqa.+ 40  Aychata mañakojtinku yuthusta* paykunaman qorqa.+ Cielomanta tʼantata qospa paykunata sajsacherqa.+ 41  Chhankata phatacherqa, yakutaj phullchimorqa,+chay yakustaj chʼaki pampasta mayu jina purirerqa.+ 42  Diosqa santo juramentonta yuyarikorqa, mayqentachus kamachin Abrahanman jurarqa chayta.+ 43  Chayrayku nacionnintaqa kusisqata orqhomorqa.+ Ajllasqasnintaqa kusiymanta qhaparirishajta orqhomorqa. 44  Paykunamanqa nacionespa jallpʼasninkuta qoporqa.+ Waj runas trabajowan ruwakusqankuta paykunaqa japʼikaporqanku.+ 45  Diosqa chayta ruwarqa imastachus kamacherqa chayta juntʼanankupaj,+leyesnintapis kasukunankupaj. Jehová* Diosta jatunchaychej.*

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “tocapuychej”.
Ichá nillanmantaj “Tukuynin sumaj ruwasqasninmanta parlaychej”.
Chayri “Joseta llimphucharqa”.
Kʼaylankula: waj lugarespi ninku pikaltulti.
Chayri “tabanosta”.
Chayri “tiulastapis”.
Chayri “Laurarishaj ninastapis”.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Chayri “codornicesta”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Jah”. Jah suteqa pisi letrasllapi Jehová niyta munan.
Chayri “Aleluya”.