Salmos 104:1-35

  • Tʼukunasta ruwasqanmanta Diosta jatunchana

    • Jallpʼaqa wiñaypaj kallanqapuni (5)

    • Vinopis tʼantapis runapaj (15)

    • “Ruwasqasniykeqa may chhika” (24)

    • “Samayninkuta qhechojtiyki wañunku” (29)

104  Noqaqa Jehová Diosta jatunchasaj.+ Jehová Diosníy, may jatun kanki.+ Pʼachallisqa kashanki jatunpaj qhawasqa kaywan, jatun atiywantaj.+   Kʼanchaywan muyurisqa kashanki,+ kʼanchaywanpis pʼachallikuwaj jina. Cielotaqa aysarinki toldo wasej* qhatananta jina.+   Diosqa phuyus patapi* alto cuartosninpaj vigasta churashan.+ Phuyusmin carretanqa.+ Carretanpitaj wayraj lijrasnin* patata purin.+   Angelesnintaqa kallpasapasman tukuchin.* Kamachisnintaqa laurashaj ninaman tukuchin.+   Diosqa jallpʼata cimientosnin patapi sayachin.+ Chaymantataj wiñaypaj wiñaynintinpaj mana kuyuchisqachu kanqa.+   Diosníy, jallpʼataqa ashkha yakuwan pʼampaykorqanki, ropatapis churaykuwaj jina.+ Yakoqa orqostapuni pʼampaykorqa.   Kʼamejtiykitaj yakusqa ayqerqanku.+ Qhorurun nichimusqaykitawan mancharisqa ayqerqanku.   Orqosqa pataman oqharikorqanku,+ wayqʼostaj chinkaykorqanku maypichá kanankuta nerqanki chayman.   Lindesta* churarqanki yakus ama pasanankupaj,+manaña ujtawan jallpʼata pʼampaykunankupaj. 10  Diosqa yakuta mayusninta kachaykun. Yakoqa orqo chaupisninta correrin. 11  Chay mayusmanta tukuy monte animales yakuta tomanku. Kʼita burrosqa chay mayuspi chʼakiyninkuta thasnunku. 12  Pʼisqosqa mayu kantuspi thapachakunku. Sachʼaj ramasninpi juntʼa chʼajwarinku. 13  Diosqa pata cuartosninmantapacha orqosta qarpamun.+ Diosníy, tukuy ima ruwasqaykiwan jallpʼata sumajta sajsachinki.+ 14  Diosqa uywaspaj pastota wiñachin. Runaspajpis plantasta wiñachin.+ Ajinamanta jallpʼapi mikhuykunata poqochin. 15  Vinotapis qon runaj sonqonta qhallallarichinanpaj.+ Aceitetapis qon runaj uyanta kʼancharichinanpaj. Tʼantatapis qollantaj runaman* kallpata qonanpaj.+ 16  Jehová Diospa sachʼasnenqa sumaj qarpasqa kashanku. Paymin cedro sachʼasnintaqa Líbano orqospi plantarqa. 17  Pʼisqosqa chay sachʼaspi thapachakunku. Cigüeñasqa+ enebro sachʼaspi thapachakunku. 18  Orqo puntasqa kʼita cabraspa wasin.+ Qaqastaj damanespa* wasin.+ 19  Diosqa killata ruwarqa tiemposta tʼaqananpaj. Inteqa allinta yachan ima ratochus yaykupunanta.+ 20  Diosníy, laqhayachisqaykitawan chʼisiyapun,+montepitaj tukuy animales puriykachanku. 21  Maltón leonesqa animalesta japʼiyta munaspa qhaparirispa purinku.+ Chay leonesqa Diospa churasqan mikhunata maskʼanku.+ 22  Inti llojsimojtintajchinkarinku, juskʼusninkupi winkumunku.* 23  Runataj llankʼananman rin,tardeyaykunankama trabajamun. 24  Jehová Diosníy, ruwasqasniykeqa may chhika.+ Chay tukuy imastaqa allin yachayniykiwan ruwarqanki.+ Jallpʼaqa ruwasqasniykiwan juntʼa kashan. 25  Mar qochaqa may jatun, allin ukhutaj. Mar qochaqa juntʼa kashan juchʼuy animaleswan, jatuchaj animaleswanpis.+ 26  Barcospis mar qochanta purinku. Leviatanpis*+ chayllapitaj purikun, paytaqa mar qochapi pujllakunanpaj ruwarqanki. 27  Tukuyninku suyakunkumikhunata horanpi qonaykita.+ 28  Qosqaykitaqa mikhunku.*+ Makiykita kicharejtiykeqa sumaj imaswan sajsakunku.+ 29  Uyaykita pakajtiykitaj ni imanakuyta atinkuchu. Samayninkuta qhechojtiyki wañunku, jallpʼamantaj tukunku.+ 30  Espirituykita kachamojtiykeqa ruwasqa kanku.+ Qanmin jallpʼa patatapis mosojyachinki. 31  Jehová Diospa jatun kaynenqa wiñaypaj kallanqapuni. Jehová Diosqa ruwasqasninpi kusikonqa.+ 32  Payqa jallpʼata qhawarimun, jallpʼataj kharkatitin. Orqosta llankharin, orqostaj qʼoshñirinku.+ 33  Tukuy kausayniypi Jehová Diospaj takisaj.+ Kausashaspaqa Diosniypaj alabanzasta takirisaj.+ 34  Yuyasqayqa Diospa ñaupaqenpi sumaj kachun.* Noqaqa Jehová Diosrayku kusikusaj. 35  Juchasapasqa jallpʼamanta chinkaponqanku,sajra runaspis manaña kanqankuchu.+ Noqatajrí Jehová Diosta jatunchasaj. Jehová* Diosta jatunchaychej.*

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “carpa wasej”.
Hebreo parlaypeqa nin, “yakuspi”.
Lijra: waj lugarespi ninku ala.
Chayri “kallpasapa espiritusman tukuchin”. Glosariopi espíritu nisqata leeriy.
Linde: waj lugarespi ninku lindero.
Hebreo parlaypeqa nin, “runaj sonqonman”.
Damanqa kʼita qowiman rijchʼakun, qaqaspitaj tiyakun.
Winkuy: waj lugarespi ninku siriy.
Glosariopi Leviatán nisqata leeriy.
Chayri “tantanku”.
Ichá nillanmantaj “Paypi tʼukurisqayqa sumaj kachun”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Jah”. Jah suteqa pisi letrasllapi Jehová niyta munan.
Chayri “Aleluya”.