Salmos 10:1-18

  • Jehová Diosqa wajcha runasta yanapan

    • Sajra runaqa may maylla nin: “Diosqa mana kanchu” (4)

    • Mana piniyoj runaqa Jehovamanta yanapata mañakun (14)

    • “Jehová Diosqa wiñaypaj wiñaynintinpaj Rey” (16)

ל [lámed] 10  Jehová Diosníy, ¿imajtintaj karullamanta qhawamunkiri? ¿Imajtintaj llakiy tiempopi pakakunkiri?+   Sajra runaqa runaykachaspa wajcha runata qhatiykachan.+ Jinapis chay sajra runaqa wakichisqan trampasllapitaj urmanqa.+   Sajra runaqa tukuy imata munapayasqanmanta alabakun.+ Qhapajyayta munaj runatapis allin rinanta nin. נ [nun] Jehová Diostataj pisipaj qhawan.   Sajra runaqa jatunchakusqanrayku ni imata ruwanchu Diosman qayllaykunanpaj. Payqa nin “Diosqa mana kanchu”+ nispa, chayllata payqa yuyan.   Chay sajra runataqa ima ruwasqanpipis allin rin.+ Jinapis leyesniykitaqa mana entiendeyta atinchu.+ Payqa tukuy enemigosninmanta burlakun.   Payqa sonqonpi nin: “Ni jaykʼaj ima llakiypis qhatiriwanqachu. Ni jaykʼaj llakiypi rikukusajchu”,+ nispa. פ [pe]   Sajra runaj simenqa juntʼa kashan llullakuywan, maldeciywan, runata manchachiywan ima.+ Simenqa manakaj imasllata parlan, runa masinpa sonqontapis nanachin.+   Ranchos chaynejpi pakakuspa runasta suyaykun. Ujllata llojsimuspataj mana juchayoj runata wañuchin.+ ע [ayin] Sajra runaqa allinta qhawan pitachus japʼinanta.+   Payqa sumajta pakaykukuspa runata suyaykun, imaynatachus leonpis pakakuspa animalesta suyaykun ajinata.+ Wajcha runata japʼerqonanpaj suyaykun. Chantá wajcha runataqa trampanwan japʼerqon.+ 10  Sajra runaqa chay japʼisqan runata saruran, kʼumuykachachintaj. Ajinata wajcha runasqa sajra runaj makinman urmanku. 11  Chay sajra runaqa sonqonpi nin: “Diosqa sajra ruwasqasniyta qonqan.+ Waj ladota qhawashan. Ni reparanchu”,+ nispa. ק [qof] 12  Jehová Diosníy, sayarikuy.+ Diosníy, makiykita oqhariy,+ama wajchastaqa qonqaychu ari.+ 13  ¿Imajtintaj sajra runa Diosta pisipaj qhawanan kasqari? Sajra runaqa sonqonpi nin: “Diosqa mana cuentata mañawanqachu”, nispa. ר [resh] 14  Qantajrí Diosníy, qhawamushanki pikunachus sajra imasta ruwashasqankuta, runa masinkuta ñakʼarichishasqankutapis. Chayrayku paykunamanqa ruwasqankuman jina qopunki.+ Mana piniyoj runaqa qanman kutirikamun.+ Qanmin mana tatayoj wawataqa yanapanki.+ ש [shin] 15  Sajra runaj makinta pʼakiray.+ Sajra ruwasqasninmanta castigay. Chaywanqa niña sajra ruwasqasninta rikunkiñachu. 16  Jehová Diosqa wiñaypaj wiñaynintinpaj Rey.+ Nacionesqa kay jallpʼamanta chinkachisqaña kanku.+ ת [taw] 17  Jehová Diosníy, qanmin llampʼu sonqoyoj runaspa mañakusqankuta uyarinki.+ Qanmin sonqosninkuta cheqanyachinki.+ Qanmin llampʼu sonqoyoj runasta uyarinki.+ 18  Qanmin justiciata ruwapunki wajcha wawaspaj, jinallataj kʼumuykachachisqa kajkunapajpis.+ Chaywanqa jallpʼallamanta ruwasqa runaqa manaña paykunata manchachenqachu.+

Sutʼinchaykunasnin