Romanos 5:1-21

  • Cristonejta Dioswan allinyachisqa kanchej (1-11)

  • Wañoyqa Adannejta, kausaytaj Cristonejta (12-21)

    • Juchawan wañuywanqa tukuyman chayan (12)

    • Uj cheqan ruwaynejllata ashkhas cheqanpaj qhawasqa kanku (18)

5  Creeyninchejrayku cheqan runaspajña qhawasqa kaspa,+ Dioswan allinpi kanallapuni Señorninchej Jesucristonejta.+  Paypi creesqanchejrayku Diosman qayllaykuyta atinchej, jatun khuyakuyninta japʼinapaj. Chaytataj kunan japʼishanchejña.+ Chantapis kusikunachej* Dios jatunchanawanchejta suyakuspa.  Chantapis llakiykunapi kaspa kusikunachej.*+ Imaraykuchus yachanchej llakiykunaqa sinchʼita sayanapaj yanapawasqanchejta.+  Sinchʼita sayaytaj Dios allinpaj qhawanawanchejpaj yanapawanchej.+ Dios allinpaj qhawawasqanchejtaj, suyakuyniyoj kanapaj yanapawanchej.+  Suyakuyniyoj kasqanchejtaj mana qhasipajchu.+ Imaraykuchus Diospa munakuynenqa sonqonchejpi juntʼa kashan japʼisqanchej espíritu santonejta.+  Cristoqa juchasapasllaraj kashajtinchej,+ señalasqa tiempopi wañorqa juchasapa runasrayku.  Mana pipis wañullanmanchu uj cheqan runaraykoqa, jinapis ichá uj kʼacha runaraykoqa wañuyta atinman.  Cristorí juchasapasllaraj kashajtinchej noqanchejrayku wañorqa. Ajinamanta Diosqa munakuyninta rikuchiwanchej.+  Cristoj yawarninnejta cheqan runaspaj qhawasqa kanchej chayqa,+ astawanrajchá paynejta Diospa kʼajaj phiñakuyninmanta salvasqa kasun.+ 10  Diospa enemigosnin kashajtinchej, paywan allinyachisqa karqanchej Wawanpa wañuyninnejta.+ Allinyachisqaña kaspataj, astawanrajchá Cristo kausashasqanrayku salvasqa kasunchej. 11  Mana chayllachu, astawanqa Diospi kusikullanchejtaj Señorninchej Jesucristonejta. Paynejtamin Dioswan allinyachisqa kanchej.+ 12  Uj runanejta jucha kay mundoman yaykumorqa, juchanejtataj wañuy yaykumorqa.+ Ajinamanta wañoyqa tukuy runasman chayarqa, tukuyninku juchallikusqankurayku...+ 13  Manaraj Ley kashajtin, ñapis jucha kay mundopi karqaña. Jinapis mana ley kajtenqa, mana pipis juchanmanta juzgasqa kayta atinchu.+ 14  Chaywanpis wañoyqa rey jina tukuyta kamachisharqa, Adanpa tiempomantapacha Moisespa tiemponkama. Arí, mana Adán jina juchallikojkunatapis kamachisharqa. Adanqa rijchʼakun pichus jamunan karqa chayman.+ 15  Diospa regalonqa mana Adanpa juchan jinachu. Uj runaj juchanrayku ashkhas wañorqanku. Chaywanpis Diospa jatun khuyakuynin, regalonpis aswan sumaj, ashkha runastataj yanapan. Chay regaloqa, jatun khuyakuywan khuska qosqa karqa uj runanejllata.+ Chaytaj Jesucristo.+ 16  Chantapis imatachus uj runaj juchan rikhurichisqanqa, Diospa regalonwan mana kikinchu.+ Imajtinchus uj jucharaykulla tukuy runas juchachasqa karqanku.+ Chaywanpis ashkha runas juchallikusqankumantaña, Diosqa uj regalota qorqa. Chaynejtataj ashkhas cheqan runapaj qhawasqa kanku.+ 17  Uj runaj juchanraykulla wañoyqa rey jina kamachin.+ Chaywanpis Diospa jatun khuyakuynin, cheqan runapaj qhawasqa kanapaj regalonpis, aswan sumaj, may chhikataj.+ Chayta japʼejkunarí kausanqanku, reyes jinataj kamachenqanku+ Jesucristonejta.+ 18  Ajina ari, uj jucharaykulla tukuy laya* runas juchachasqa kanku.+ Ajinallatataj uj cheqan ruwaynejllata tukuy laya runas+ cheqanpaj qhawasqa kanku kausanankupaj.+ 19  Imaynatachus uj runa mana kasukusqanrayku ashkha runas juchayoj rikhurerqanku,+ ajinallatataj uj runa kasukusqanrayku ashkha runas cheqan runapaj qhawasqa kanqanku.+ 20  Leyqa churasqa karqa, runas mayta juchallisqankuta rikuchinanpaj.+ Runas mayta juchallejtinkutaj, Diosqa astawanraj jatun khuyakuyninta rikuchin. 21  ¿Imapaj? Diospa jatun khuyakuynin rey jina kamachinanpaj, imaynatachus juchawan wañuywan kamacherqanku ajinata.+ Jinamanta runas cheqanpaj qhawasqa kanankupaj, wiñay kausaytataj japʼinankupaj, Señorninchej Jesucristonejta.+

Sutʼinchaykunasnin

Ichá nillanmantaj “kusikunchej”.
Ichá nillanmantaj “kusikunchej”.
Chayri “tukuy rijchʼaj”.