Romanos 4:1-25

  • Abrahanqa creesqanrayku cheqan runapaj qhawasqa karqa (1-12)

    • Abrahanqa tukuy creejkunaj tatan (11)

  • “Imatachus Dios qonanta nisqanqa creeynejta jamun” (13-25)

4  Jina kajtin, ¿ima nisunmantaj ñaupa tatanchej Abrahanmantari? ¿Imatataj pay tarerqa?  Sichus Abrahán ruwasqasninrayku cheqan runapaj qhawasqa kanman karqa chayqa, jatunchakuyta atinman karqa. Chaywanpis mana Diospa ñaupaqenpeqa.  ¿Ima nintaj Diosmanta Qhelqasqapi? Chaypi nin: “Abrahanqa Jehová* Diospi creerqa. Creesqanraykutaj cheqan runapaj qhawasqa karqa”,+ nispa.  Trabajaj runamanqa mana regalota jinachu pagonta jaywapunku, manachayqa manutapis juntʼapushankuman jina.  Chaywanpis uj runa Diospi creejtin, manataj ruwasqallanpichu atienekojtin, Diosqa payta creeyninrayku cheqan runapaj qhawan. Imaraykuchus Diosmin juchasapasta cheqan runaspaj qhawayta atin.+  Davidpis imayna kusikuyniyojchus uj runa kasqanmanta parlarqa, pitachus Diosqa cheqan runapaj qhawan, mana leyman jinapuni ruwajtinpis. David nerqa:  “Kusisqa kanku sajra ruwasqasninkuta Dios perdonajtin, kusisqallataj kanku juchasninkuta Dios pampachajtin.  Kusisqamin runaqa, Jehová* Dios juchanta qonqayman churajtin”,+ nispa.  Chay kusikoyqa, ¿circuncidasqa* kajkunallapajchu? Chayri, ¿mana circuncidasqa kajkunapajwanchu?+ Ninchejña: “Abrahanqa creeyninrayku cheqan runapaj qhawasqa karqa”.+ 10  Chanta, ¿maykʼajtaj Abrahanta Dios cheqan runapaj qhawarqa? ¿Pay circuncidasqaña kashajtinchu? Chayri, ¿niraj circuncidasqa kashajtinchu? Diosqa Abrahanta manaraj circuncidasqa kashajtin cheqan runapaj qhawarqa. 11  Abrahanqa circuncisionta señalta jina* japʼerqa.+ Chay señaltaj rikucherqa payqa cheqan runapaj qhawasqa kasqanta, niraj circuncidasqa kashaspa Diospi creesqanrayku. Chayrayku Abrahanqa tukuy creejkunaj tatan,+ paykuna mana circuncidasqa kajtinkupis. Ajinamanta Diosqa paykunatapis cheqan runaspaj qhawan. 12  Chantapis Abrahanqa circuncidasqa kajkunajtapis tatallantaj. Manataj circuncidasqa kajkunaj tatallanchu, manachayqa pay jina creeyniyoj kajkunajtapis tatallantaj. Tatanchej Abrahanqa+ manaraj circuncidasqa kashaspa creeyniyoj karqa. 13  Mana leyta juntʼasqankuraykuchu Diosqa Abrahanman, mirayninmanpis uj mundota herenciata jina qonanta nerqa,+ manachayqa creeyninnejta cheqan runapaj qhawasqa kasqanrayku.+ 14  Leyman jina kausajkunachus herenciata japʼinkuman chayqa, creeyqa qhasi manakaj, imatachus Dios qonanta nisqanpis qhasi manakajllataj. 15  Moisespa Leynenqa Diospa kʼajaj phiñakuyninta apamun.+ Chaywanpis maypichus ley mana kanchu chaypeqa, nillataj leyta pʼakinapis kanchu.+ 16  Imatachus Dios qonanta nisqanqa creeynejta jamun, Diospa jatun khuyakuyninraykutaj.+ Ajinamanta Abrahanpa tukuy miraynin Diospa nisqanta japʼiyta atin.+ Chaytaj mana Leypa atiyninpi kajkunallapajchu, manachayqa Abrahán jina creeyniyoj kajkunapajpis. Payqa tukuyninchejpata tatanchej.+ 17  (Qhelqasqapi nin: “Ashkha nacionespa tatan kanaykipaj churayki”,+ nispa). Abrahantaj Diospi creerqa. Imaraykuchus Diosqa wañusqasman kausayta qon, manaraj kanchu chay imasmantapis kankumanñapis jina parlan. 18  Manaña ni ima suyakunapaj jina kashajtinpis, Abrahanqa suyakorqa, creerqataj ashkha nacionespa tatan kananta. Chaytaj karqa payman nisqa kasqanman jina: “Ajina ashkha kanqa mirayniykeqa”,+ nispa. 19  Abrahanqa 100 watasniyoj jinaña kasqanrayku, cuerponta wañusqata jinaña qhawarqa.+ Saraj matrizninpis wañusqa jinaña kasharqa.+ Abrahantajrí creellarqapuni. 20  Payqa Diospa nisqanpi mana iskayrayaspa creerqa. Creesqanrayku kallpachakorqa, Diostataj jatuncharqa. 21  Chantapis payqa yacharqa Dios nisqanta juntʼanantapuni.+ 22  Chayrayku Abrahanqa, “cheqan runapaj qhawasqa karqa”.+ 23  Chaywanpis “cheqan runapaj qhawasqa karqa” nisqaqa, mana Abrahanllapajchu qhelqasqa karqa,+ 24  manachayqa noqanchejpajpis. Imaraykuchus noqanchejpis, Diospi creesqanchejrayku cheqan runaspaj qhawasqa kasun. Paymin Señorninchej Jesusta wañusqas ukhumanta kausaricherqa.+ 25  Jesusqa juchasninchejrayku wañunanpaj jaywasqa karqa,+ cheqan runaspaj qhawasqa kananchejpajtaj kausarichisqa karqa.+

Sutʼinchaykunasnin

Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Circunciday niyta munan qharejpa jispʼananpa puntanmanta qaritanta khuchurpariy. Glosariopi circuncisión nisqata leeriy.
Chayri “garantiata jina”.