Romanos 3:1-31

  • “Diosqa cheqatapuni parlan” (1-8)

  • Judiospis, mana judío kajkunapis juchaj atiyninpi kashanku (9-20)

  • Creeynejta cheqan runapaj qhawasqa kanchej (21-31)

    • Ni pi taripayta atinkuchu Diospa jatun kayninta (23)

3  Chanta, ¿imapitaj aswan walej judío kayri? Chayri, ¿imapitaj aswan walej circuncidasqa* kayri?  Tukuy imapi aswan walej. Ñaupajtaqa judiosman Diospa palabran qosqa karqa.+  Chanta, ¿wakin judíos mana creesqankuraykullachu runasqa manaña Diospi atienekonqanku?  ¡Ni imarayku! Astawanpis Diosqa cheqatapuni parlan,+ tukuy runas llulla kajtinkupis.+ Qhelqasqa kashan jina: “Parlasqaykeqa cheqan kasqaykita rikuchenqa. Paykuna juzgasojtinkutaj, pantasqa kasqankuta rikuchinki”.+  Sajra imasta ruwajtinchej, runasqa cuentata qokunku Diosqa cheqan kasqanmanta. ¿Chay ninayanchu Dios castigawajtinchej mana cheqanta ruwasqanta? Chayta wakin runasqa yuyanku.  Chaytaj mana jinachu. Dioschus mana cheqan kajta ruwanman chayqa, ¿imaynatataj kay mundomanta runasta juzganmanri?+  Sichus llullakusqayrayku runas reparanku Dios cheqanta parlasqanta, paytataj jatunchanku chayqa, ¿imaraykutaj Dios juchasapa kasqayta niwanri?  Chanta, ¿imaraykutaj mana nisunmanchu “sajra kajta ruwana, allin kaj jamunanpaj” nispari? Wakin runasqa chayta nisqaykuta ninku. Paykunaqa juchachasqapuni kananku tiyan.+  Chanta, ¿noqanchej judioschu aswan allinpaj qhawasqa kanchej? ¡Mana! Ña ninchejña, judiospis griegospis juchaj atiyninpi kashanku.+ 10  Qhelqasqa kashan jina: “Ni uj runallapis cheqan runaqa kanchu.+ 11  Ni pipis allin yachayniyojqa kanchu, ni pipis Diosta maskʼajqa kanchu. 12  Tukuy runas waj ñanman wistʼuykunku. Tukuyninku manakajman tukupunku. Mana pipis allin kajta ruwajqa kanchu, nipuni ujllapis kanchu”.+ 13  “Tonqorinkoqa sepultura jina kicharisqa. Qallunkuwantaj chʼaukiyanku”.*+ “Parlasqankoqa katarej venenon jina”.+ 14  “Siminkutaj maldeciywan jaya parlaywan ima juntʼa kashan”.+ 15  “Chakisninkoqa usqhay usqhayta rinku runata wañuchej”.*+ 16  “Ñankunasninkupeqa runata saruylla, ñakʼarichiytaj tiyan. 17  Allin kausay ñantaqa mana rejsinkuchu”.+ 18  “Diostapis mana manchachikunkuchu”.+ 19  Kunanqa yachanchej, Leypa nisqanqa Leyta kasukojkunapaj kasqanta. Ajinamanta tukuy runas chʼinyanankupaj, sutʼitataj rikuchinanpaj runasqa Diospa ñaupaqenpi juchayoj kasqankuta, castigota japʼinankupaj jinataj kasqankuta.+ 20  Mana pipis leyman jina ruwasqanraykuchu, Diospa ñaupaqenpi cheqan runapaj qhawasqa kanqa.+ Imaraykuchus leyqa juchasapa kasqallanchejta reparachiwanchej.+ 21  Kunantajrí leywan mana yanapachikuspapis Diospa cheqan kaynin sutʼi yachakun,+ Leypis Profetaspa qhelqasqankupis nisqankuman jina.+ 22  Arí, Jesucristopi creesqanchejrayku Diospa ñaupaqenpi cheqan runapaj qhawasqa kayta atinchej. Chaytaj tukuy creeyniyoj kajkunapaj. Imaraykuchus tukuy uj rejlla kanku.+ 23  Tukuyninku juchallikusqankurayku, mana taripayta atinkuchu Diospa jatun kayninta.+ 24  Chaywanpis Diosqa paykunata cheqan runaspaj qhawarqa. Imaraykuchus Cristo Jesusnejta paykunata preciowan kacharicherqa salvananpaj.+ Chayqa Diospa regalon,+ mayqentachus jatun khuyakuyninrayku qorqa chay.+ 25  Diosqa Jesusta uj jaywanata jina qorqa.+ Ajinamanta runas paypa yawarninpi creespa,+ Dioswan allinyakunankupaj. Diosqa chayta ruwarqa cheqan kayninta rikuchinanpaj. Imaraykuchus payqa pacienciakorqa, ñaupa runaspa juchasninkutataj perdonarqa. 26  Kay tiempopipis cheqan kayninta rikuchillantaj,+ Jesuspi creejkunata cheqan runaspaj qhawaspa.+ 27  Chayrayku, ¿imamantapis jatunchakuyta atisunmanchu? Mana. ¿Leyta kasukusqanchejmanta jatunchakusunmanchu?+ Mana. Astawanqa creeyninchejrayku* jatunchakuna. 28  Ajinapi yachanchej uj runaqa creeyninrayku cheqan runapaj qhawasqa kasqanta, manataj leyman jina ruwasqanraykuchu.+ 29  ¿Diosqa judiospa Diosnillanchu?+ ¿Manachu payqa nacionesmanta kajkunajtapis Diosnillantaj?+ Arí, paykunajtapis Diosnillantaj.+ 30  Diosqa ujlla kasqanrayku,+ creeyninkurayku cheqan runaspaj qhawanqa circuncidasqa kajkunata,+ mana circuncidasqa kajkunatapis.+ 31  ¿Creeyninchejraykuchu leyta chinkachinchej? ¡Ni imarayku! Astawanqa leyta aswan sinchʼita sayachinchej.+

Sutʼinchaykunasnin

Circunciday niyta munan qharejpa jispʼananpa puntanmanta qaritanta khuchurpariy. Glosariopi circuncisión nisqata leeriy.
Chayri “engañanku”.
Griego parlaypeqa nin, “yawarta jichʼaj”.
Griego parlaypeqa nin, “creeymanta leyrayku”.