Romanos 2:1-29

  • Diosqa juzgan judiosta, mana judío kajkunatapis (1-16)

    • Sonqonchej reparachiwanchej (14, 15)

  • Judiosmanta, Leymantawan (17-24)

  • Sonqopi circuncidasqa kaymanta (25-29)

2  Chayrayku qanqa pipis kay, mana imatapis kutichikuyta atinkichu.+ Wajkunata juzgaspaqa qanllataj juchayoj kasqaykita nishanki. Imaraykuchus qanpis kikin sajra imasllatataj ruwashanki.+  Chantapis yachanchej Diosqa cheqa kajman jina juzgasqanta, chay imasta ruwajkunatataj juchachasqanta.  Qanrí, chay imasta ruwajkunata juzgashaspa, paykuna jinallataj ruwashanki chayqa, ¿yuyankichu Diospa juicionmanta librakunaykita?  Chayri, ¿pisipajchu qhawanki Dios may kʼacha kasqanta,+ mana usqhayllata phiñakoj kasqanta,+ pacienciayoj kasqantapis?+ ¿Manachu yachanki Diosqa kʼacha kasqanrayku arrepientekunaykipaj yanapashasusqanta?+  Jinapis kʼullukusqaykirayku,* mana arrepientekuyta munasqaykiraykutaj, qanllapajtaj Diospa phiñakuyninta tantakushanki. Diosqa chay phiñakuyninta cheqan kaj juicio pʼunchayninpi rikuchenqa.+  Sapa ujmantaj ruwasqasninman jina qoponqa.+  Payqa wiñay kausayta qonqa, pikunachus jatunchasqa kayta, jatunpaj qhawasqa kayta, mana ismoj cuerpoyoj kayta ima maskʼanku+ chaykunaman. Imaraykuchus paykunaqa allin kajta mana saykʼuspa ruwanku.  Chaywanpis churanakojkunapaj, cheqa kajta mana kasojkunapaj, sajra kajta ruwajkunapaj imaqa, Diospa kʼajaj phiñakuynin, rabian ima kanqa.+  Jinallataj ñakʼariy, llakiy ima kanqa tukuy sajrata ruwajkunapaj, ñaupajtaqa judiospaj chantá griegospaj. 10  Allin kajta ruwajkunamanrí, Diosqa jatunchasqa kayta, jatunpaj qhawasqa kayta, sonqo tiyasqa kayta ima qonqa, ñaupajtaqa judiosman+ chantá griegosman.+ 11  Diosqa tukuyta uj rejllata qhawan.+ 12  Mana leyniyoj kaspa juchallikojkunaqa mana leyniyojllataj wañuponqanku.+ Chaywanpis leyniyoj kashaspa juchallikojkunaqa, chay leyman jina juzgasqa kanqanku.+ 13  Mana leyta uyarejkunachu Diospa ñaupaqenpi cheqan runas kanku. Astawanqa leypa nisqanta ruwajkuna cheqan runaspaj qhawasqa kanqanku.+ 14  Nacionesmanta kajkunaqa mana leyniyoj kaspapis,+ paykuna kikinkumanta leypa kamachiyninman jina ruwanku. Chay runasqa mana leyniyoj kaspapis paykuna kikinkupaj ley kanku. 15  Paykunaqa ruwasqankuwan rikuchinku, leyqa sonqonkupi qhelqasqa kasqanta. Paykunataqa sonqollankutaj reparachin, ruwasqanku allinchus manachus kasqanta. 16  Diosqa jamoj juicio pʼunchaypi, sumaj willaykunata willasqayman jina juzganqa imastachus runas pakaypi ruwasqankuta.+ Chaytataj Cristo Jesusnejta ruwanqa. 17  Qanqa judío nisqa kanki,+ leypitaj atienekunki, Dioswan allinpi kani nispataj jatunchakunki. 18  Chantapis Diospa munayninta rejsinki. Leymanta yachakusqaykiraykutaj, allinta reparayta yachanki imachus aswan allin kasqanta.+ 19  Yuyakunkitaj ciegospa pusaykachajnin kasqaykita, laqhapi kajkunaj kʼanchaynin kasqaykita. 20  Yuyakullankitaj mana yuyayniyojkunaj yuyaychajnin kasqaykita, wawa jina kajkunaj yachachejnintaj. Chantá yuyallankitaj Leynejta yachasqaykita imaynachus yachay, cheqa kajpis kasqanta. 21  Qanqa wajkunata yachachinki, qantaj mana chay yachachisqaykiman jinachu kausanki.+ Wajkunaman “ama suwakuychu”+ nispa ninki, qantajrí suwakunki. 22  Qanqa “ama qhenchachakuychu”+ nispa ninki, qantaj qhenchachakunki. Qanqa santosta millachikunki, chantá qanllataj templosmanta suwakunki. 23  Qanqa Diospa leyninta rejsisqaykimanta jatunchakunki, Leyta pʼakispatajrí Diosta pisipaj qhawachinki. 24  Diosmanta Qhelqasqapi nin jina: “Mana judío kajkunaqa qankunarayku Diospa sutinpaj sajrata rimanku”,+ nispa. 25  Circuncidasqa*+ kasqaykeqa, leyta kasukojtillayki yanapasonqa.+ Leyta pʼakinki chaytajrí, circuncidasqa kaspapis mana circuncidasqa jinalla kanki. 26  Chayrayku mana circuncidasqa runapis+ Leypa kamachisqanta kasun chayqa, mana circuncidasqa kaspapis circuncidasqa jina qhawasqa kanqa, ¿icharí?+ 27  Aychanpi mana circuncidasqa kaj runaqa, Leypa nisqanta juntʼasqanrayku qanta juzgasonqa. Imaraykuchus qanqa qhelqasqa leyniyoj kaspapis, circuncidasqa kaspapis, leyta pʼakinki. 28  Allin judioqa mana “judío kani” nejllachu,+ nitaj aychallanpi circuncidasqa kajchu.+ 29  Astawanpis allin judioqa sonqon ukhumantapacha judío kaj.+ Circuncidasqa kasqantaj sonqonpi,+ mana qhelqasqa leynejtachu, manachayqa Diospa espiritunnejta.+ Chay runataqa Dios allinpaj qhawan, manataj runaschu.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “terco kasqaykirayku”.
Circunciday niyta munan qharejpa jispʼananpa puntanmanta qaritanta khuchurpariy. Glosariopi circuncisión nisqata leeriy.