Romanos 10:1-21

  • Dios cheqanpaj qhawanawanchejpaj imastachus ruwanamanta (1-15)

    • Runasman willana (10)

    • Jehová Diospa sutinta oqharejqa salvasqa kanqa (13)

    • Willajkunaj chakisninkoqa kʼachitus kanku (15)

  • Sumaj willaykunata mana kasunkuchu (16-21)

10  Hermanosníy, tukuy sonqo munani israelitas salvasqa kanankuta, chayllatataj Diosmantapis mañakuni.+  Noqa paykunamanta kayta niyman: Paykunaqa Diosta yupaychanankupaj mayta kallpachakunku,+ jinapis chayta ruwanku Diosta mana allinta rejsispalla.  Paykunaqa mana yachankuchu, imaynachus Diospa cheqan kaynin kasqanta.+ Chaywanpis yuyasqankuman jinalla cheqanpaj qhawasqa kayta maskʼanku.+ Manataj Diospa cheqan kayninman jinachu kausanku.+  Leyqa Cristopi tukukaporqa.+ Ajinamanta tukuy creeyniyoj kajkuna cheqan runaspaj qhawasqa kanankupaj.+  Imaynatachus Leyman jina cheqan runapaj qhawasqa kanamanta Moisés kayta qhelqarqa: “Leyta juntʼajqa Leynejta kausanqa”,+ nispa.  Chaywanpis Diosmanta Qhelqasqapeqa nillantaj, runaqa creeynejta cheqanpaj qhawasqa kayta atisqanta. Chaypi nin: “Ama sonqoykipi niychu:+ ‘¿Pitaj cieloman wicharenqari?’,+ nispa. Chayqa niyta munan, ¿pitaj cieloman wicharenqa Cristota uraykuchimunanpajri?  Amallataj niychu: ‘¿Pitaj chinkay ukhuman* uraykonqari?’,+ nispa. Chayqa niyta munan, ¿pitaj chinkay ukhuman uraykonqa Cristota wañusqas ukhumanta kausarichimunanpaj?”, nispa.  ¿Ima nintaj Diosmanta Qhelqasqapi? “Palabraqa qayllaykipi kashan, simiykipi, sonqoykipitaj”.+ Chay “palabrataqa” creeynejta japʼinchej, chaytataj willashanchej.  Sichus simiykiwan runaspa ñaupaqenpi willanki Jesús Señor kasqanta,+ sonqoykipitaj creenki payta wañusqas ukhumanta Dios kausarichimusqanta chayqa, salvasqa kanki. 10  Runaqa sonqonpi creenan tiyan cheqanpaj qhawasqa kananpaj. Siminwantajrí runasman willanan tiyan+ salvasqa kananpaj. 11  Diosmanta Qhelqasqapi nin: “Pichus paypi creejqa mana pʼenqaypi rikhurenqachu”,+ nispa. 12  Judío runawan griego runawanqa kikillan kanku.+ Ujlla Señorqa tukuypata, paytaj yanapata mañakojkunata mayta yanapan. 13  “Jehová* Diospa sutinta tukuy oqharejkunaqa salvasqa kanqanku”.+ 14  Chanta, ¿imaynatataj sutinta oqharenqanku mana paypi creespari? ¿Imaynatataj paypi creenqanku mana paymanta uyarispari? ¿Imaynatataj uyarenqanku mana pipis willajtinri? 15  ¿Imaynatataj willamonqanku mana kachasqa kaspari?+ Qhelqasqa kashan jina: “Sumaj willaykunata willajkunaj chakisninkoqa, ¡may kʼachitus kanku!”.+ 16  Chaywanpis mana tukuychu sumaj willaykunata kasukorqanku. Isaías nerqa: “Jehová* Dios, ¿pitaj willasqaykuta creenri?”,+ nispa. 17  Uj runaqa palabrata uyarisparaj chaypi creen.+ Pipis Cristomanta willajtintaj palabrata uyarin. 18  Chanta, ¿manachu paykuna chay willayta uyarerqanku? Arí, uyarerqanku. “Chay willayqa jallpʼantinpi uyarikorqa, kay jallpʼaj kʼuchusninkamataj chayarqa”.+ 19  Chanta, ¿manachu Israel chaytaqa yacharqa?+ Moisés nerqa: “Noqa waj nacionwan celosachisqaykichej, mana yuyayniyoj nacionnejtataj yawarniykichejta tʼimpurichisaj”,+ nispa. 20  Isaiastajrí mana manchachikuspa Diospa nisqanta willarqa, nerqataj: “Mana maskʼawajkuna tariwanku,+ noqamanta mana tapukojkunataj rejsiwanku”,+ nispa. 21  Israel llajtamantataj nerqa: “Mana kasukoj, kʼullu* llajtataqa, noqaman kutirikamunanpaj diantinta wajyarqani”,+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi chinkay ukhu nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “terco”.