Ir al contenido

Ir al índice

Romanos

Capítulos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kaykunamanta parlan

 • 1

  • Pabloj napaykuynin (1-7)

  • Pabloqa Romaman riyta munan (8-15)

  • “Cheqan runaqa creeyninrayku kausanqa” (16, 17)

  • Runasqa mana niyta atinkuchu Diosmanta mana yachasqankuta (18-32)

   • Imaynachus Dios kasqanqa, ruwasqasninpi rikukun (20)

 • 2

  • Diosqa juzgan judiosta, mana judío kajkunatapis (1-16)

   • Sonqonchej reparachiwanchej (14, 15)

  • Judiosmanta, Leymantawan (17-24)

  • Sonqopi circuncidasqa kaymanta (25-29)

 • 3

  • “Diosqa cheqatapuni parlan” (1-8)

  • Judiospis, mana judío kajkunapis juchaj atiyninpi kashanku (9-20)

  • Creeynejta cheqan runapaj qhawasqa kanchej (21-31)

   • Ni pi taripayta atinkuchu Diospa jatun kayninta (23)

 • 4

  • Abrahanqa creesqanrayku cheqan runapaj qhawasqa karqa (1-12)

   • Abrahanqa tukuy creejkunaj tatan (11)

  • “Imatachus Dios qonanta nisqanqa creeynejta jamun” (13-25)

 • 5

  • Cristonejta Dioswan allinyachisqa kanchej (1-11)

  • Wañoyqa Adannejta, kausaytaj Cristonejta (12-21)

   • Juchawan wañuywanqa tukuyman chayan (12)

   • Uj cheqan ruwaynejllata ashkhas cheqanpaj qhawasqa kanku (18)

 • 6

  • Cristopi bautizakojkuna mosoj kausayniyoj kanku (1-11)

  • Ama saqeychejchu cuerpoykichejpi jucha kamachinanta (12-14)

  • Juchaj esclavosnin karqanchej, kunantaj Diospa esclavosnin kanchej (15-23)

   • Juchaj pagonqa wañuy, Diospa qosqan regalorí kausay (23)

 • 7

  • Imaynatachus Leymanta kacharichisqa kasqanchej (1-6)

  • Ley kasqanrayku imachus jucha kasqan yachakorqa (7-12)

  • Juchawan maqanakupi jina kanchej (13-25)

 • 8

  • Espíritu santo kausayta qowanchej, juchamantataj kacharichiwanchej (1-11)

  • Espíritu santo sutʼinchawanchej Diospa wawasnin kasqanchejta (12-17)

  • Diospa tukuy ima ruwasqanqa, Diospa wawasnin kacharichisqa kanankuta suyashan (18-25)

  • “Espíritu santoqa Diosmanta yanapanawanchejta mañakun” (26, 27)

  • Diosqa ñaupajmantaña nerqa uj qotu runasta wajyananta (28-30)

  • Dios munakuwasqanchejrayku atipajkuna kanchej (31-39)

 • 9

  • Pablo israelitasmanta llakikun (1-5)

  • Abrahanpa wawasnin (6-13)

  • Diospa munayninman ni pi churanakuyta atinchu (14-26)

   • Phirinapaj tʼuru vasos, khuyanapaj tʼuru vasos (22, 23)

  • “Pisilla salvasqa kanqanku” (27-29)

  • Israel llajta urmarqa (30-33)

 • 10

  • Dios cheqanpaj qhawanawanchejpaj imastachus ruwanamanta (1-15)

   • Runasman willana (10)

   • Jehová Diospa sutinta oqharejqa salvasqa kanqa (13)

   • Willajkunaj chakisninkoqa kʼachitus kanku (15)

  • Sumaj willaykunata mana kasunkuchu (16-21)

 • 11

  • Diosqa mana tukuy israelitastachu qhesacharqa (1-16)

  • Olivo sachʼamanta kikinchay (17-32)

  • Diospa yachaynenqa may chhika (33-36)

 • 12

  • Cuerponchejta Diosman jaywana kausashaj jaywanata jina (1, 2)

  • Imaymana ruwaykunapaj atiyta japʼinchej, jinapis uj cuerpolla kanchej (3-8)

  • Cristianos imaynatachus kausanankumanta (9-21)

 • 13

  • Autoridadesta kasukuna (1-7)

   • Impuestosta paganamanta (6, 7)

  • Munakuyniyoj runaqa Leyta juntʼan (8-10)

  • Pʼunchaypi jina purinachej (11-14)

 • 14

  • Ama juzganakunachu (1-12)

  • Ama wajkunata pantachinachu (13-18)

  • Allinta kausakunapaj, ujchasqataj kanapaj kallpachakuna (19-23)

 • 15

  • Cristo jina, ujkuna ujkunata tukuy sonqo japʼikuna (1-13)

  • Pabloqa nacionesmanta kajkunaman willananpaj kamachi (14-21)

  • Pabloqa waj lugaresman rinanpaj wakichikun (22-33)

 • 16

  • Pabloqa congregacionpi yanapakoj Febe hermanata kachan (1, 2)

  • Pablo Romapi kaj cristianosman napaykun (3-16)

  • Tʼaqanachejkunamanta allinta qhawakuna (17-20)

  • Pablota yanapajkuna saludosta apachinku (21-24)

  • Diospa pakasqa yachaynin sutʼinchasqaña (25-27)