Ir al contenido

Ir al índice

Nehemías

Capítulos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kaykunamanta parlan

 • 1

  • Jerusalenmanta willayta apamunku (1-3)

  • Nehemiasqa Diosmanta mañakun (4-11)

 • 2

  • Reyqa Nehemiasta Jerusalenman kachan (1-10)

  • Nehemiasqa perqasta qhawamun (11-20)

 • 3

  • Perqasta allinchanku (1-32)

 • 4

  • Churanakojtinkupis perqasta allinchallankupuni (1-14)

  • Sumaj armasqas trabajallankupuni (15-23)

 • 5

  • Nehemiasqa judiosta kʼamin (1-13)

  • Nehemiasqa kapuyninwan yanapakun (14-19)

 • 6

  • Enemigosninkoqa sigue churanakunku ama perqata allinchanankupaj (1-14)

  • Perqataqa 52 pʼunchaykunapi allinchayta tukunku (15-19)

 • 7

  • Llajta punkus, punkusta qhawajkuna (1-4)

  • Presos kasqankumanta kutinpojkunaj sutisninku (5-69)

   • Templopi sirvejkuna (46-56)

   • Salomonpa kamachisninpa familiasninku (57-60)

  • Valorniyoj imasta qonku ruwakusharqa chay llankʼaypaj (70-73)

 • 8

  • Leyta runaspaj leepunku, sutʼinchankutaj (1-12)

  • Chʼujllas Fiestata ruwanku (13-18)

 • 9

  • Runas juchasninkuta rimarinku (1-38)

   • Jehovaqa perdonananpaj wakichisqa kashan (17)

 • 10

  • Runasqa Diospa Leyninta kasukunankuta ninku (1-39)

   • “Manapuni Diosninchejpa wasintaqa jinallata saqerparisunchu” (39)

 • 11

  • Jerusalenman tiyakoj ripunku (1-36)

 • 12

  • Sacerdoteswan levitaswan (1-26)

  • Jerusalenpa perqasninta Diosman jaywapunku (27-43)

  • Templopi sirvejkunapaj yanapasta apamunku (44-47)

 • 13

  • Nehemiasqa waj imastawan allinchan (1-31)

   • Sapa chunkamanta ujta qonanku tiyan (10-13)

   • Samarikuna pʼunchayta ama pisipaj qhawanankuta kamachin (15-22)

   • Waj llajtayojkunawan ama casaranankuta kamachin (23-28)