Mateo 6:1-34

 • JESÚS ORQOPI YACHACHIN (1-34)

  • Ama runaspa ñaupaqellanpi cheqan kajta ruwanachu (1-4)

  • Imaynatá Diosmanta mañakuna (5-15)

   • Padrenuestro mañakuy (9-13)

  • Ayunomanta (16-18)

  • Kay jallpʼapi chayri cielopi valorniyoj imasta tantanamanta (19-24)

  • Amaña llakikuychejchu (25-34)

   • Ñaupajtaqa Diospa Gobiernonta maskʼallaychejpuni (33)

6  ”Allinta qhawarikuychej, ama runaspa ñaupaqellanpi cheqan kajta ruwanaykichejpaj, paykunawan rikuchikuyta munaspalla.+ Ajinata ruwajtiykichejqa, mana tʼinkata japʼinkichejchu cielopi kashaj Tataykichejmanta.  Wajchasman imallatapis qoshanki chayqa, ama cornetata waqachiychu, imaynatachus puraj uyas alabachikunankupaj sinagogaspi, callespi ruwanku ajinata. Cheqatapuni niykichej, paykunaqa tʼinkankuta tukuynintaña japʼinku.  Qantajrí wajchasman imallatapis qoshanki chayqa, ama lloqʼe makiyki yachachunchu imatachus paña makiyki ruwasqanta.  Ajinamanta wajchasman qosqaykitaqa ni pi yachanqachu, tukuy imata qhawamoj Tataykitaj kutichipusonqa.+  ”Diosmanta mañakushaspapis, ama puraj uyas jina ruwaychejchu.+ Paykunaqa runaswan rikuchikunallankupaj sinagogaspi, calle esquinaspipis sayaykukuspa Diosmanta mañakunku.+ Cheqatapuni niykichej, paykunaqa tʼinkankuta tukuynintaña japʼinku.  Qantajrí Diosmanta mañakunayki kajtenqa cuartoykiman yaykuy, punkuykita wisqʼaykakamuspataj cielopi kaj Tataykimanta* mañakuy.+ Payqa tukuy imata qhawamushan, pay bendecisonqa.  Diosmanta mañakushaspaqa, ama kutin kutita kikillantapuni niychu nacionesmanta runas jinaqa. Paykunaqa yuyanku ashkhata parlaspa Dioswan uyarichikunankuta.  Qankunarí ama paykuna jina kaychejchu. Tataykichejqa yachanña imaykichejchus pisisqanta,+ manaraj paymanta mañakushajtiykichej.  ”Qankunaqa kay jinata Diosmanta mañakuychej:+ ”‘Cielopi kashaj Tatayku, sutiyki+ jatunchasqa kachun.*+ 10  Gobiernoyki jamuchun.+ Munayniykitaj+ ruwasqa kachun, imaynachus cielopi, ajinallatataj kay jallpʼapipis.+ 11  Kay pʼunchaypaj tʼantaykuta* kunan qowayku.+ 12  Juchasniykutapis* perdonawayku, imaynatachus noqaykupis contraykupi juchallikojkunata* perdonayku ajinata.+ 13  Amataj juchaman urmajta saqewaykuchu,+ manachayqa Diablomanta librawayku’.*+ 14  ”Sichus contraykichejta juchallikojkunata perdonankichej chayqa, cielopi kaj Tataykichejpis perdonallasonqachejtaj.+ 15  Manachus contraykichejta juchallikojkunata perdonankichej chayqa, manallataj Tataykichejpis juchasniykichejta perdonasonqachejchu.+ 16  ”Ayunaspaqa+ amaña puraj uyas jina phutisqa uyaman tukuychejchu. Paykunaqa phutisqa uyaman tukunku* ayunashasqankuta runaswan rikuchikunankupaj.+ Cheqatapuni niykichej, paykunaqa tʼinkankuta tukuynintaña japʼinku. 17  Qanrí ayunaspaqa umaykita perfumasqa aceitewan jawikuy, uyaykitapis mayllakuy, 18  ama runas ayunasqaykita rikunankupaj, manachayqa cielopi kaj Tatallayki rikunanpaj. Payqa tukuy imata qhawamushan, pay bendecisonqa. 19  ”Amaña jallpʼa patapi valorniyoj imasta tantaychejchu,+ maypichus thuta kʼutun, sarruykun, suwaspis yaykuspa suwanku chaypi. 20  Astawanpis valorniyoj imastaqa cielopi tantaychej,+ maypichus ni thutapis kʼutunchu, nitaj sarruykunchu,+ nillataj suwaspis yaykuspa suwankuchu chaypi. 21  Maypichá valorniyoj imasniyki kashan, chayllapitaj sonqoykipis kanqa. 22  ”Ñaweqa cuerpoj kʼanchaynin.+ Chayrayku ñawiyki sutʼita* qhawan chayqa, tukuy cuerpoyki lliphipirenqa.* 23  Ñawiykichus envidiakun chayqa,*+ tukuy cuerpoyki laqha kanqa. Qanpi kaj kʼanchaychus laqhayapunman chayqa, ¡chay laqhaqa manchay laqhapuni kanman! 24  ”Mana pipis iskay patronesta ujllapi sirviyta atinmanchu, ujninta chejnikunman ujnintataj munakunman,+ ujninman kʼaskakunman ujnintataj pisipaj qhawanman. Mana atinkichejchu ujllapi Diostawan qolqetawan sirviyta.+ 25  ”Chayrayku kayta niykichej: Amaña kausayniykichejmanta* llakikuychejchu,+ imatachus mikhunaykichejmanta, imatachus ujyanaykichejmantapis, nillataj cuerpoykichejmantapis llakikuychejchu, imatachus churakunaykichejmanta.+ ¿Manachu kausayqa aswan valorniyoj mikhunamanta nisqaqa, cuerpopis ropamanta nisqaqa?+ 26  Allinta qhawariychej pʼisqosta:+ Mana tarpunkuchu, nitaj ruthunkuchu, nillataj pirwaspipis jallchʼankuchu. Cielopi kaj Tataykichejtaj paykunata mikhuchin. ¿Manachu qankunaqa aswan valorniyojraj kankichej chay pʼisqosmanta nisqaqa? 27  ¿Mayqenniykichejtaj llakikusqanrayku, uj chhikallantawanpis* kausayta atinmanri?+ 28  ¿Imaraykutaj ropaykichejmantapis llakikunkichejri? Qhawariychej imaynatachus campo tʼikas wiñasqankuta. Tʼikasqa mana llankʼankuchu, nitaj phushkankuchu. 29  Cheqatapuni niykichej: Ni Salomonpis+ tukuy qhapaj kayninpi, ujnin tʼika jinallapis ropata churakorqachu. 30  Campo qhoraqa kunan kashan, qʼayataj ruphachisqa kanqa, chay qhoratachus Dios ajinata pʼachallichin chayqa, ¿manachu astawanraj qankunataqa pʼachallichisonqachej pisi creeyniyoj runas? 31  Chayrayku ama jaykʼajpis llakikuspa+ niychejchu: ‘¿Imatataj mikhusunri?’, ‘¿imatataj ujyasunri?’, ‘¿ima ropatataj churakusunri?’,+ nispa. 32  Nacionesmanta runaslla* chay imastaqa anchata maskʼanku. Cielopi kaj Tataykichejqa yachanña chay tukuy imasmanta pisichikusqaykichejta. 33  ”Ñaupajtaqa Diospa Gobiernonta, cheqan kaynintawan* maskʼallaychejpuni, chay tukuy imastataj yapata jina qosonqachej.+ 34  Chayrayku ama jaykʼajpis phutikuychejchu imachus qʼaya kananmanta,+ qʼaya pʼunchaypa llakiynenqa kallanqa. Sapa pʼunchaypa llakiynenqa kallan.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “mana pejpa rikusqan Tataykimanta”.
Chayri “santopaj qhawasqa kachun”, “llimphuchasqa kachun”.
Chayri “mikhunaykuta”.
Griego parlaypeqa nin, “Manuchakusqaykutapis”.
Griego parlaypeqa nin, “manuchakojkunata”.
Chayri “salvawayku”, “kacharichiwayku”.
Chayri “imayna rijchʼajpis kallanku”.
Chayri “cheqanta”.
Chayri “kʼanchayniyoj kanqa”.
Envidiakun nispaqa tukuy imata maskʼasqanta nishan. Griego parlaypeqa nin, “Ñawiykichus sajra chayqa”.
Chayri “almaykichejmanta”. Glosariopi alma nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “uj codollatawanpis”. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Nacionesmanta runaslla nispaqa Diosta mana sirvej runasmanta parlashan.
Glosariopi cheqan kaj nisqata leeriy.