Marcos 16:1-8

  • Jesús kausarinpun (1-8)

16  Samarikuna pʼunchay+ pasayta María Magdalenawan, Santiagoj maman Mariawan,+ Salomewanqa sumaj qʼapayniyoj qhorasta rantimorqanku Jesuspa ayanman* churamunankupaj.+  Semanaj ñaupaj pʼunchaynin sutʼiyamuyta, inti llojsimuytaña chay warmisqa sepulturaman rerqanku.+  Ninakusharqankutaj: “¿Pitaj sepulturaj punkunmanta rumita tanqaripuwasunri?”, nispa.  Qhawarispataj rumitaqa uj ladoman tanqasqataña rikorqanku, chay jina jatun kashajtinpis.+  Sepulturaman yaykuspataj uj joventa rikorqanku paña ladopi tiyashajta, jatun yuraj ropayojta. Maytataj tʼukorqanku.  Chay joventaj nerqa: “Ama tʼukuychejchu.+ Qankunaqa Nazareno Jesusta maskʼashankichej, pitachus rakhu kʼaspipi* wañucherqanku chayta. Payqa mana kaypiñachu, kausarinpunña.+ Qhawaychej, kayman Jesuspa ayanta* churarqanku.+  Kunanqa rispa discipulosninmanpis Pedromanpis willamuychej: ‘Jesusqa ñaupaqeykichejta Galileaman rishan,+ chaypi paywan tinkunkichej, imaynatachus nisorqachej ajinata’,+ nispa”.  Chay warmistaj sepulturamanta llojsispa ayqekorqanku kharkatitispa, mayta tʼukuspataj. Paykunaqa manchachikusqankurayku mana pimanpis ni imata willarqankuchu.*+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “cuerponman”.
Chayri “postepi”.
Chayri “cuerponta”.
Bibliamanta may allinpaj qhawasqa unay qhelqasqasman jina, Marcospa qhelqasqanqa pusaj versiculokamalla kashan. Yanapa A3 nisqata leeriy.