Juan 2:1-25

  • Caná llajtapi casamiento. Jesusqa yakuta vinoman tukuchin (1-12)

  • Jesusqa vendejkunata templomanta qharqon (13-22)

  • Jesusqa yachan imachus runaj sonqonpi kasqanta (23-25)

2  Kinsa pʼunchayninman casamiento karqa Galileamanta Caná llajtapi, chaypitaj Jesuspa maman kasharqa.  Jesustapis discipulosnintapis chay casamientoman invitallarqankutaj.  Vino tukukapushajtintaj, mamanqa Jesusta nerqa: “Manaña vinonku kanchu”, nispa.  Jesustaj nerqa: “Mamáy, ¿ima ruwananchej tiyan chaywanri? Manaraj horay chayamunchu”, nispa.  Mamantaj kamachista nerqa: “Tukuy ima nisqanta ruwaychej”, nispa.  Chaypeqa sojta rumi pʼuñus yakupaj churasqa kasharqa llimphuchakunankupaj, judíos kamachiyta churasqankuman jina.+ Sapa pʼuñutaj 44 litrosniyoj jinachus, 66 litrosniyoj jinachus karqa.*  Jesustaj kamachista nerqa: “Kay pʼuñusman yakuta juntʼarachiychej”, nispa. Paykunataj juntʼitata juntʼaracherqanku.  Chantá nillarqataj: “Kunanqa uj chhikata wiserqospa casamiento cargoyojman apaychej”, nispa. Kamachistaj wiserqospa aparqanku.  Casamiento cargoyojtaj vinoman tukuchisqa yakuta llamirispa, mana yacharqachu maymantachus apamusqankuta, chaytaqa yacharqanku yakuta wiserqanku chay kamachislla. Ajinapi casamiento cargoyojqa noviota wajyaspa 10  nerqa: “Tukuypis sumaj vinotaraj ñaupajta jaywakuyta yachanku, runas macharisqaña kajtinkutaj as mana walej vinollataña jaywakunku. Qanrí kay qhepakama sumaj vinota waqaychasqanki”, nispa. 11  Jesusqa chay ñaupaj milagronta Galileamanta Caná llajtapi ruwarqa, ajinamanta atiyninta rikucherqa,+ discipulosnintaj paypi creerqanku. 12  Chantá Jesusqa Capernaúm llajtaman rerqa,+ mamanwan, hermanosninwan,+ discipulosninwan ima. Chaypitaj mana ashkha diastachu qhepakorqanku. 13  Judiospa Pascua Fiestanku+ qayllaña kashajtintaj Jesusqa Jerusalenman wicharerqa. 14  Temploman yaykojtintaj runasqa wakasta, ovejasta, palomasta vendeshasqanku,+ qolqeta cambiajkunapis tiyanasninkupi tiyarashasqanku. 15  Chantá Jesusqa seqʼonata ruwakuytawan, templomanta tukuyninkuta qharqomorqa, ovejasninkutawan wakasninkutawan khuska, cambiajkunaj qolqesninkutapis pampaman qhallararqa,* mesasninkutapis tijrararqa.+ 16  Palomasta vendejkunatataj nerqa: “¡Kaykunata orqhoychej kaymanta! Tataypa wasintaqa amaña mercadoman tukuchiychejchu”,+ nispa. 17  Discipulosnintaj yuyarikorqanku qhelqasqa kasqanta: “Wasiykita sinchʼita munakusqayqa, nina jina sonqoypi laurarenqa”.+ 18  Chayrayku judiosqa taporqanku: “¿Ima señaltataj rikuchiwasqayku+ yachanaykupaj ima atiywanchus chay imasta ruwasqaykita?”, nispa. 19  Jesustaj kuticherqa: “Kay templota thuñiychej, noqataj kinsa pʼunchaypi sayarichisaj”,+ nispa. 20  Judiostaj nerqanku: “Kay templotaqa 46 wataspi ruwarqanku, ¿qanchu kinsa pʼunchayllapi sayarichiwaj?”, nispa. 21  Jesusqa templomanta parlaspa, cuerponmanta parlasharqa.+ 22  Maypachachus Jesús wañusqas ukhumanta kausarimorqa, chaypacharaj discipulosnenqa yuyarikorqanku kausashaspa chayta niyta yachasqanta,+ chantá Diosmanta Qhelqasqapi nisqanta creerqanku, Jesuspa nisqantapis. 23  Jesusqa Pascua Fiestapaj Jerusalenpi kashaspa milagrosta ruwarqa. Chayta rikuspa ashkha runas paypi creerqanku.* 24  Jesustajrí mana paykunapi atienekorqachu, tukuyninkuta rejsisqanrayku. 25  Nitaj pipis willananchu karqa imaynachus runas kasqankuta, payqa yachallarqa imachus runaj sonqonpi kasqanta.+

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “iskay medidasniyojchus, kinsa medidasniyojchus karqa”. Chay medidaqa ichapis bato medida karqa. Sapa batoqa 22 litrosniyoj karqa. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Qhallay: waj lugarespi ninku qhalliy.
Griego parlaypeqa nin, “paypa sutinpi creerqanku”.