Hechos 28:1-31

  • Malta churuman chayanku (1-6)

  • Pabloqa Publioj tatanta sanoyachin (7-10)

  • Romaman puririnku (11-16)

  • Pabloqa Romapi judioswan parlan (17-29)

  • Pabloqa iskay wata juntʼata mana manchachikuspa willan (30, 31)

28  Jallpʼaman chayaspataj, Malta nisqa churupi*+ kashasqaykuta yacharqayku.  Chay churupi tiyakojkunaqa* may kʼachas noqaykuwan karqanku. Paykunaqa paramusqanrayku, chirimusqanraykutaj ninata japʼicherqanku qʼoñikunaykupaj. Paykunaqa tukuyniykuta tukuy sonqo japʼikuwarqayku.  Pabloqa tʼuna llantʼata uj marqʼata tantaspa ninaman choqaykorqa. Jinallapi uj katari ninamanta ayqemuspa, Pabloj makinta khanispa warkhuykukorqa.  Chay churupi tiyakoj runastaj, Pabloj makinpi katarita warkhurayashajta rikuspa ninakorqanku: “Kay runaqa runatachá wañucherqa, chayrayku mar qochapi mana wañojtinpis, Justiciaqa* mana kausajta saqenchu”, nispa.  Pablotajrí katarita makinmanta ninaman thalaykorqa, nitaj imanasqapischu kasharqa.  Chaypi kaj runastaj suyasharqanku Pablo punkiykunanta chayri ujllata wañusqa wijchʼukunanta. Unaytaña suyasharqanku, Pablotaj mana imanakorqachu. Chayrayku uj jinatañataj yuyaspa, Pablo uj dios kasqanta nerqanku.  Maypichus kasharqayku chay qayllapi jallpʼasqa, kamachej Publio sutiyoj runajta karqa. Payqa allin jamusqa kasqaykuta niwarqayku, kinsa diastataj tukuy sonqo wasinpi japʼikuwarqayku.  Publioj tatanqa calenturawan* wijsa qʼewiywan camapi kasharqa. Pablotaj pay kasharqa chayman yaykuspa Diosmanta mañakorqa, chantá makisninta payman churaykuspa sanoyacherqa.+  Chayta yachaspataj chay churupi tiyakojkunamanta waj onqosqaspis Pabloman jamorqanku, sanoyachisqataj karqanku.+ 10  Chay runasqa noqaykupaj may kʼachas kasqankurayku tukuy imata qowarqayku. Barcopi puririnaykupajña kashajtiykupis imastachus necesitasqaykuta qowarqayku. 11  Kinsa killata chaypi kasqaykumantataj, Alejandriamanta jamoj barcopi riporqayku. Chay barcoqa chay churupi qhepakusqa chiri tiempo pasanankama, chay barcoj ñaupaqenpeqa Zeuspa Wawasninpa rijchʼayninku churasqa karqa. 12  Siracusa llajtaman chayaspataj, kinsa diasta chaypi quedakorqayku. 13  Chaymanta mar qochallantapuni rispa, Regio llajtaman chayarqayku. Qʼayantintaj sur ladomanta* sinchʼita wayramusqanrayku, iskay diasllapi Puteoli puertoman chayarqayku. 14  Chaypeqa hermanoswan tinkorqayku, paykunataj rogawarqayku qanchis diasta paykunawan karikunaykuta. Qanchis diasta chaypi kaytawantaj Romaman riporqayku. 15  Romamanta hermanosqa rishasqaykuta yachaspa, taripaj jamuwarqayku Apio Mercado Plazakama, wakintaj Kinsa Tambo nisqakama. Pablotaj paykunata rikuspa Diosman graciasta qorqa, maytataj kallpachakorqa.+ 16  Romaman chayasqaykutawantaj, Pablota sapanta tiyakojta saqerqanku, payta qhawasharqa chay soldadotawan khuska. 17  Kinsa diasninmantaj Pabloqa allinpaj qhawasqa judiosta wajyacherqa. Paykuna tantakamojtinkutaj kayta nerqa: “Hermanosníy, noqaqa mana imatapis ruwanichu llajtanchejpa contranpi, nitaj ñaupa tatasninchejpa costumbresninkoj contranpipis.+ Jerusalenpeqa mana imallamanta presochawaspa romanospa makinkuman jaywaykuwarqanku.+ 18  Romanosqa allinta tapuwarqanku,+ manataj ima juchatapis noqapi tarerqankuchu wañuchinawankupaj jinaqa, chayrayku kacharipuwayta munarqanku.+ 19  Judiostaj mana kacharinawankuta munarqankuchu, chayrayku César juzganawanta mañakorqani,+ jinapis chaytaqa mana nacionniyta juchachanaypajchu mañakorqani. 20  Chayrayku wajyacherqaykichej qankunata rikuyta munaspa, qankunawan chaymanta parlanaypaj. Imatachus israelitas suyakusqankurayku kay cadenaswan watasqa kashani”,+ nispa. 21  Paykunataj Pablota nerqanku: “Judeamantaqa ni ima cartata qanmanta apachimuwaykuchu, jamoj hermanosninchejpis ni imata qanmanta willawarqaykuchu, nitaj ima sajratapis qanmanta parlawarqaykuchu. 22  Jinapis qanpa simiykimanta uyariyta munayku imatachus yuyasqaykita, imajtinchus tukuynejpi uyariyku chay Jesuspa yachachiyninta qhatejkunaj+ contranpi* parlashasqankuta”,+ nispa. 23  Chantá tantakunankupaj uj pʼunchayta ajllarqanku, chay pʼunchaytaj Pablo tiyakusharqa chay wasiman aswan ashkha runas jamorqanku. Pablotaj paqarinmantapacha chʼisiyanankama, paykunaman yachacherqa Diospa Gobiernonmanta allinta sutʼinchaspa. Jesuspi creenankuta munaspataj+ Moisespa Leyninmanta,+ Profetaspa qhelqasqasninkumantawan+ parlarqa. 24  Wakenqa Pabloj nisqanta creeyta qallarerqanku, wakintaj mana. 25  Paykunapura mana uj yuyaylla kaspataj rirapusharqanku. Pablotajrí paykunaman kayllata nerqa: “Allintapuni espíritu santoqa ñaupa tatasniykichejman parlarqa profeta Isaiasnejta, 26  kay jinata nispa: ‘Kay runasman rispa willamuy: “Qankunaqa uyarinkichej, nitaj jaykʼajpis entiendenkichejchu. Qhawayta qhawankichej, nitaj jaykʼajpis rikunkichejchu.+ 27  Kay runaspa sonqonkoqa rumiyapun. Ninrisninkuta tapaykunku,* ñawisninkutapis wisqʼaykunku, ni jaykʼaj rikunankupaj, nitaj uyarinankupaj. Chayrayku paykunaqa mana entiendenkuchu imatachus ruwananku kasqanta. Ajinamanta mana noqaman kutirikamunankupaj, nitaj noqa paykunata sanoyachinaypaj”,+ nispa’. 28  Chayrayku kayta yachaychej, Diospa salvacionninmanta willakushan nacionesmanta kajkunaman,+ paykunataj uyarenqanku”,+ nispa. 29  * 30  Pabloqa alquilakusqan wasipi iskay wata juntʼata tiyakorqa,+ waturikoj rejkunatataj tukuy sonqo japʼikoj. 31  Paykunamantaj mana manchachikuspa Diospa Gobiernonmanta willarqa, Señor Jesucristomantapis yachacherqa.+ Chayta ruwananpajtaj ni ima jarkʼarqachu.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “islapi”.
Chayri “Waj parlayniyoj runasqa”.
Griego parlaypeqa nin, Díkē. Chay palabrataqa ichapis justiciata ruwaj diosamanta parlanapaj oqharikoj.
Chayri “kʼaja onqoywan”.
Chayri “ura ladomanta”.
Chayri “chay sectaj contranpi”.
Chayri “Ninrisninkoqa uyarinku, nitaj kasukunkuchu”.
Kay versiculoqa wakin Bibliasllapi rikhurin. Manataj kanchu ashkha unay griego qhelqasqaspi. Yanapa A3 nisqata leeriy.