Hechos 26:1-32

  • Pabloqa Agripaj ñaupaqenpi parlan (1-11)

  • Pabloqa willan imaynapichus cristianoman tukusqanta (12-23)

  • Festowan Agripawan Pabloman kutichinku (24-32)

26  Agripataj+ Pabloman nerqa: “Imamantachus tumpashasusqankuta willariway”, nispa. Pablotaj makinta oqharispa kay jinata nerqa:*  “Rey Agripa, mayta kusikuni ñaupaqeykipi kunan parlarispa imasmantachus judíos tumpawasqankumanta.+  Astawanqa kusikuni judiospa tukuy costumbresninkuta allinta rejsisqaykimanta, imasmantachus paykunapura japʼinakusqankutapis yachasqaykimanta. Chayrayku mañarikuyki pacienciawan uyarinawaykita.  ”Ashkha judíos allinta yachanku imaynatachus wawamantapacha kausakusqayta llajta masisniy ukhupi,* Jerusalenpipis.+  Paykunaqa unayña rejsiwanku, munaspaqa willasunkuman ñaupajta fariseo jina kausakusqayta.+ Yachanki jina fariseosqa waj judiosmanta nisqaqa leyta allintapuni juntʼanku, wajkunatapis matʼinku paykuna jina juntʼanankupaj.+  Kunantaj ñaupa tatasninchejman Dios imatachus qonanta nerqa,+ chayta suyakusqayrayku juiciopi kashani.  Chunka iskayniyoj ayllusninchejpis,* Dios imatachus qonanta nerqa, chay juntʼakunanta suyakushallankutaj. Chayrayku tuta pʼunchay Diosta mana saykʼuspa yupaychashanku. Chayta suyakusqayrayku judiosqa juchachashawanku+ rey Agripa.  ”¿Imaraykutaj qankuna mana creenkichejchu Dios wañusqasta kausarichimunantari?  Noqapis yuyaj kani tukuy imasta ruwanay kasqanta, Nazareno Jesuspa sutinpa contranpi. 10  Chaytapunitaj Jerusalenpi ruwarqani. Kuraj sacerdotesmanta ordenta qochikuspa,+ ashkha creejkunata carcelman wisqʼaracherqani.+ Wañuchisqa kanankutapis allinpaj qhawarqani. 11  Tukuy sinagogaspipis ashkha kutista paykunata jasutʼicherqani, manaña creenankuta munaspa. Paykunapaj manchay phiñasqa kasqayraykutaj, karu llajtaspipis paykunata qhatiykachamorqani. 12  ”Uj pacha kuraj sacerdotes kachawasqankurayku Damasco llajtaman risharqani, jaqaypipis kikinta ruwamunaypaj. 13  Jinallapi chaupi pʼunchayta ñanta rishajtiy, rikorqani cielomanta uj kʼanchay muyuykuwasqaykuta noqata, noqawan khuska rejkunatapis. Chay kʼanchaypa lliphipiynintaj intitapis atiparqa.+ 14  Tukuyniykutaj pampaman urmarqayku. Chantá hebreo parlaypi uj parlayta uyarerqani niwajta: ‘Saulo, Saulo, ¿imaraykutaj qhatiykachashawankiri? Ayjonta* jaytʼaspaqa qanlla nanachikushanki’, nispa. 15  Noqataj taporqani: ‘Señor, ¿pitaj kanki?’, nispa. Señortaj kutichiwarqa: ‘Jesús kani, pitachus qhatiykachashanki chay. 16  Kunantaj sayariy. Noqa ajllayki kamachiyta jina, testigota jinataj, ajinamanta willamunaykipaj imastachus rikusqaykita, imastachus qhepaman noqamanta rikuchisqayki chaykunatapis.+ Chayrayku qanman rikhuriyki. 17  Noqa jarkʼasqayki judiosmanta, nacionesmanta kajkunamantapis. Paykunamantaj kachashayki,+ 18  ñawisninkuta kicharinaykipaj,+ laqhamanta kʼanchayman+ kutirichinaykipaj,+ Satanaspa atiyninmantataj Diosman kutirichinaykipaj.+ Ajinamanta noqapi creesqankurayku juchasninku pampachasqa kananpaj,+ Diospaj tʼaqasqa kajkunawan khuskataj uj herenciata japʼinankupaj’, nispa. 19  ”Chayrayku rey Agripa, cielomanta Jesús rikhurimuwaspa kamachiwasqanta kasorqani. 20  Ajinamanta willayta qallarerqani, ñaupajtaqa Damascopi,+ chantá Jerusalenpi,+ tukuynin Judeapi, nacionesmanta kajkunaj llajtasninkupipis. Paykunamanqa willarqani juchasninkumanta pesachikuspa Diosman kutirikunankuta, ruwasqankuwantaj pesachikusqankuta rikuchinankuta.+ 21  Chayrayku judiosqa templopi japʼiwarqanku, wañuchiytataj munawarqanku.+ 22  Chaywanpis Dios yanapawasqanrayku kunankama willashallanipuni, pisipaj qhawasqa runasman, jatunpaj qhawasqa runasmanpis. Jinapis Profetaswan Moiseswan imaschus kananta nisqallankuta willashani.+ Paykuna nerqanku 23  Cristoqa ñakʼarinanta,+ chantá wañusqas ukhumanta ñaupajta kausarimuspa+ kay llajtaman, nacionesmanpis kʼanchaymanta willananta”.+ 24  Pablo chayta nishajtin, Festoqa jatunmanta qhaparerqa: “¡Pablo! ¡Locoyapushankiña! ¡Chay jinata estudiasqaykipi locoyapushanki!”, nispa. 25  Pablotaj nerqa: “Mana locoyapushanichu wiraqochíy Festo. Parlasqayqa cheqapuni, allinta piensarispa parlashani. 26  Chay tukuy imastaqa rey Agripapis allinta yachan, chayrayku paypa ñaupaqenpi tukuy sonqo parlashani. Noqa yachani chay imasmanta payqa allinta yachasqanta, imaraykuchus chay imasqa mana pakaypichu ruwakorqa.+ 27  Rey Agripa, ¿Profetaspa nisqankuta creenkichu? Noqa yachani creesqaykita”, nispa. 28  Agripataj Pablota nerqa: “Niraj imapi cristianoman tukuchiwankiman”, nispa. 29  Pablotaj nerqa: “Diosmanta mañakuni pisi tiempopi chayri unaypipis mana qanllachu, manachayqa kunan tukuy uyariwajkunapis, noqa jina cristianosman tukunankuta. Chaywanpis mana munaymanchu noqa jina cadenaswan watasqa kanankuta”, nispa. 30  Chantá reyqa sayarerqa, jinallataj kamachej Festo, Berenice, paykunawan tiyasqa kajkunapis. 31  Ripushaspataj paykunapura ninakorqanku: “Kay runajtaqa mana ima juchanpis kanchu wañuchisqa chayri presochasqa kananpajqa”,+ nispa. 32  Agripataj Festota nerqa: “Manachus Cesarwan juzgachikuyta mañakunman karqa chayqa, kay runaqa kacharisqaña kanman karqa”,+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “kutichikorqa”.
Chayri “nacionniypi”.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Glosariopi ayjon nisqata leeriy.